Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

40 984 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 4099)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици съгласно техническа спецификация към настоящата документация. 03.06.19 06.06.19 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на мониторинг на минералните води на находища 31.05.19 11.06.19 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж 31.05.19 03.06.19 Стара Загора / Stara Zagora
Преустройство на сграда общинска собственост в с.Голяма Желязна за Здравна служба 30.05.19 10.06.19 Ловеч / Lovech
Изготвяне на анализ за количествена оценка на остатъчния ресурс и програма за ДСЕ на технологични естакади от РО на бл.5 и 6 до СК-3 30.05.19 12.06.19 Враца / Vratsa
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) 30.05.19 10.06.19 Разград / Razgrad
Упражняване на строителен надзор за обект: Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк гр. Банско 30.05.19 04.06.19 Благоевград / Blagoevgrad
Осъществяване на строителен надзор 29.05.19 10.06.19 Стара Загора / Stara Zagora
Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV 29.05.19 12.06.19 Враца / Vratsa
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР 29.05.19 03.06.19 Кюстендил / Kyustendil

Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици съгласно техническа спецификация към настоящата документация.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ
Очаквана цена 4 000 BGN

Извършване на мониторинг на минералните води на находища

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Очаквана цена 30 000 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Мъглиж
Очаквана цена 32 500 BGN

Преустройство на сграда общинска собственост в с.Голяма Желязна за Здравна служба

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Троян
Очаквана цена 1 833 BGN

Изготвяне на анализ за количествена оценка на остатъчния ресурс и програма за ДСЕ на технологични естакади от РО на бл.5 и 6 до СК-3

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Завет
Очаквана цена 3 000 BGN

Упражняване на строителен надзор за обект: Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк гр. Банско

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Банско
Очаквана цена 25 170 BGN

Осъществяване на строителен надзор

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Кмет на Община Казанлък
Очаквана цена 2 000 BGN

Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД
Очаквана цена 45 000 BGN

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Кюстендил
Очаквана цена 27 396 BGN