Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

51 440 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 5144)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почино дело", както и на движими вещи/машини, съоръжения и други активи/" по обособени пози 10.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на моторно-превозни средства, включително на МПС с допълнително монтирани уредби със СПГ (сгъстен природен газ), стопанисвани от ТП „ДЛС Тракия, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване н 09.01.19 14.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево за обекти : "Основен ремонт на асфалтовата настилка на улици в гр. Генерал Тошево” и ”Основен ремонт на асфалтовата настилка на площад пред кметство в с. Изворово” 09.01.19 16.01.19 Добрич / Dobrich
„Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивацията на нерегламентирано сметище за битови отпадъци на Община Никопол 08.01.19 11.01.19 Плевен / Pleven
Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителствоЗадачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от до 08.01.19 16.01.19 Ловеч / Lovech
„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е 08.01.19 11.01.19 Ловеч / Lovech
Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" В 07.01.19 22.01.19 София / Sofia
"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка” по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. М 07.01.19 22.01.19 София / Sofia
Предмет на поръчката:"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица” по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" 07.01.19 22.01.19 София / Sofia
Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Мостово съоръжение над 07.01.19 22.01.19 София / Sofia

„Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почино дело", както и на движими вещи/машини, съоръжения и други активи/" по обособени пози

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на моторно-превозни средства, включително на МПС с допълнително монтирани уредби със СПГ (сгъстен природен газ), стопанисвани от ТП „ДЛС Тракия, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване н

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

„Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево за обекти : "Основен ремонт на асфалтовата настилка на улици в гр. Генерал Тошево” и ”Основен ремонт на асфалтовата настилка на площад пред кметство в с. Изворово”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

„Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивацията на нерегламентирано сметище за битови отпадъци на Община Никопол

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 000,00 BGN

Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителствоЗадачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от до

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 333,00 BGN

Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" В

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 86 829,00 BGN

"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пеша лъка” по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. М

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 79 612,00 BGN

Предмет на поръчката:"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала „Бурньовица” по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 77 874,00 BGN

Предмет на поръчката: "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Мостово съоръжение над

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 111 097,00 BGN