Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

52 760 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 5276)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на консултантски услуги по проект 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски услуги по проект 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България 11.03.19 19.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца 08.03.19 18.03.19 Кърджали / Kardzhali
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Промяна предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге 07.03.19 19.03.19 София / Sofia
Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Велико Търново – за гр. Велико Търново. 07.03.19 11.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Предоставяне на консултантски услуги по проект

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ
Очаквана цена: 38 200 BGN

Предоставяне на консултантски услуги по проект

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ
Очаквана цена: 38 200 BGN

Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ
Очаквана цена: 46 700 BGN

Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ
Очаквана цена: 46 700 BGN

Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ
Очаквана цена: 46 700 BGN

Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ
Очаквана цена: 46 700 BGN

Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ
Очаквана цена: 46 700 BGN

Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие
Очаквана цена: 600 BGN

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Промяна предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Своге
Очаквана цена: 223 750 BGN

Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Велико Търново – за гр. Велико Търново.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Велико Търново
Очаквана цена: 50 000 BGN