Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

51 440 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 5144)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Подмяна на част от водопроводна мрежа в град Свиленград” 27.11.18 27.12.18 Хасково / Haskovo
„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“ 27.11.18 19.12.18 Ямбол / Yambol
Извършване на оценка за съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница 27.11.18 04.12.18 Кюстендил / Kyustendil
Предмет на настоящата поръчка е подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 27.11.18 04.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване на инвестиционен проект за обект: Отводняване западна страна стадион "Чавдар 27.11.18 19.12.18 Ловеч / Lovech
„Изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 55 СУ „Петко Каравелов“ - нова сграда.” 27.11.18 04.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за обект: „Спортни площадки и преустройство на част от сграда в зали за спортни дейности и фитнес за хора в неравностойно положение със санитарни помещения и съблекални към сградата на ЦСРИ, гр. Карноб 27.11.18 03.12.18 Бургас / Burgas
Услуги по вибрационен мониторинг, диагностика и балансиране на ротационни съоръжения 26.11.18 20.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модерниза 26.11.18 29.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“. 26.11.18 03.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Подмяна на част от водопроводна мрежа в град Свиленград”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Извършване на оценка за съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Изработване на инвестиционен проект за обект: Отводняване западна страна стадион "Чавдар

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

„Изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 55 СУ „Петко Каравелов“ - нова сграда.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 500,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за обект: „Спортни площадки и преустройство на част от сграда в зали за спортни дейности и фитнес за хора в неравностойно положение със санитарни помещения и съблекални към сградата на ЦСРИ, гр. Карноб

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Услуги по вибрационен мониторинг, диагностика и балансиране на ротационни съоръжения

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 205 000,00 EUR

Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модерниза

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 237 000,00 BGN

„Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN