Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

40 984 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 4099)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор, по проектно предложение, което се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г. 27.05.19 06.06.19 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за извършване на инженерногеоложко проучване и изготвяне на технически проект за укрепване на свлачище на общински път - с. Заимчево в регулационните граници на с. Снежа 23.05.19 03.06.19 Бургас / Burgas
Целта на настоящата поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството 22.05.19 05.06.19 Габрово / Gabrovo
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за обект „Дневен център за лица с различни форми на деменция и техните семейства“ 22.05.19 03.06.19 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив 22.05.19 11.06.19 Пловдив / Plovdiv
Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД 22.05.19 31.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на инвестиционен проект по част ВиК за административната сграда на ТП на НОИ- Бургас 21.05.19 29.05.19 Бургас / Burgas
Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици съгласно техническа спецификация към настоящата документация. 21.05.19 31.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Изготвяне на работен проект на система за надфакелен въздух към Енергиен Котел 21.05.19 10.06.19 Плевен / Pleven
Изготвяне на актуализация на приетите от МТИТС през 2015 г. концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив 21.05.19 03.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Услуги по изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор, по проектно предложение, което се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Пещера
Очаквана цена 30 300 BGN

Избор на изпълнител за извършване на инженерногеоложко проучване и изготвяне на технически проект за укрепване на свлачище на общински път - с. Заимчево в регулационните граници на с. Снежа

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Руен
Очаквана цена 32 812 BGN

Целта на настоящата поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОБЩИНА ГАБРОВО
Очаквана цена 5 088 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за обект „Дневен център за лица с различни форми на деменция и техните семейства“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Казанлък
Очаквана цена 5 000 BGN

Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена 300 000 BGN

Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД
Очаквана цена 30 000 BGN

Изготвяне на инвестиционен проект по част ВиК за административната сграда на ТП на НОИ- Бургас

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение на НОИ - Бургас
Очаквана цена 3 925 BGN

Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици съгласно техническа спецификация към настоящата документация.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ
Очаквана цена 4 000 BGN

Изготвяне на работен проект на система за надфакелен въздух към Енергиен Котел

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Очаквана цена 15 000 BGN

Изготвяне на актуализация на приетите от МТИТС през 2015 г. концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на транспорта
Очаквана цена 69 900 BGN