Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

51 440 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 5144)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средногрив, Община Чупрене, Област Видин“ 07.01.19 15.01.19 Видин / Vidin
Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Цвятко Радойнов, в гр. Средец“. 04.01.19 15.01.19 Бургас / Burgas
Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Христо Ботев, гр. Средец“. 04.01.19 15.01.19 Бургас / Burgas
„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202 04.01.19 07.01.19 Добрич / Dobrich
Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора 04.01.19 09.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Проектиране за „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, с. Коларово, с. Суходол, с. Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра„ 03.01.19 07.01.19 Силистра / Silistra
Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра по ОПРР2014-202 02.01.19 23.01.19 Силистра / Silistra
Изработване на раб. проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконстр. и рехаб. на ул-та мрежа и изгр. на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, обл. Враца 02.01.19 23.01.19 Враца / Vratsa
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен” 31.12.18 21.01.19 Хасково / Haskovo
Анализ на йонообменни смоли 28.12.18 04.01.19 Враца / Vratsa

„Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средногрив, Община Чупрене, Област Видин“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Цвятко Радойнов, в гр. Средец“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Христо Ботев, гр. Средец“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 19 550,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 600,00 BGN

Проектиране за „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, с. Коларово, с. Суходол, с. Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра„

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 12 000,00 BGN

Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра по ОПРР2014-202

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 991,00 BGN

Изработване на раб. проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконстр. и рехаб. на ул-та мрежа и изгр. на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, обл. Враца

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 61 667,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Анализ на йонообменни смоли

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN