Контакт

Обявления за Цигари и тютюн

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за цигари, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 048 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 605)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив 11.03.19 15.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти 08.03.19 12.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС Троян. 07.03.19 11.03.19 Ловеч / Lovech
Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Теменуга“ 07.03.19 11.03.19 Сливен / Sliven
Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на училищен стол при СУ «Св.Св. Кирил и Методий» – гр.Пордим 06.03.19 12.03.19 Плевен / Pleven
Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна” за срок от 24 месеца“ 01.03.19 22.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив 28.02.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти 28.02.19 07.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставката на хранителните продукти 28.02.19 06.03.19 Хасково / Haskovo
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЯ „Ана Кузманова” гр. Карлово 28.02.19 05.03.19 Пловдив / Plovdiv

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Район Централен - Община Пловдив
Очаквана цена: 69 955 BGN

Доставка на хранителни продукти

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) РАКОВСКИ ЕООД
Очаквана цена: 69 997 BGN

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС Троян.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северозападно държавно
предприятие ТП Държавно горско
стопанство Троян
Очаквана цена: 4 000 BGN

Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Теменуга“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Детска градина Теменуга
Очаквана цена: 11 669 BGN

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на училищен стол при СУ «Св.Св. Кирил и Методий» – гр.Пордим

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Очаквана цена: 55 000 BGN

Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна” за срок от 24 месеца“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЮЦДП, ТП Държавно ловно стопанство Широка поляна
Очаквана цена: 20 000 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Район Централен - Община Пловдив
Очаквана цена: 69 955 BGN

Доставка на хранителни продукти

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) РАКОВСКИ ЕООД
Очаквана цена: 69 997 BGN

Доставката на хранителните продукти

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Минерални бани
Очаквана цена: 69 927 BGN

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЯ „Ана Кузманова” гр. Карлово

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Обединени детски ясли /ОДЯ/
Ана Кузманова гр.Карлово
Очаквана цена: 41 666 BGN