Контакт

Обявления за Далекосъобщения

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 188 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 319)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" 14.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции:Обособена позиция 1 – Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по с 04.01.19 07.01.19 Русе / Ruse
"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" 04.01.19 11.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GS 02.01.19 07.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие и мобилен интернет за нуждите на Община „Тунджа” през 2019 година и 2020 година. В обхвата на обществ 21.12.18 27.12.18 Ямбол / Yambol
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции:Обособена позиция 1 – Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по с 21.12.18 04.01.19 Русе / Ruse
Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни 21.12.18 02.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщител 19.12.18 02.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Информационно и рекламно обслужване на Община Аксаково” 19.12.18 27.12.18 Варна / Varna
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GS 18.12.18 02.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции:Обособена позиция 1 – Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по с

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GS

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие и мобилен интернет за нуждите на Община „Тунджа” през 2019 година и 2020 година. В обхвата на обществ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 63 333,00 BGN

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции:Обособена позиция 1 – Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по с

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщител

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 64 000,00 BGN

„Информационно и рекламно обслужване на Община Аксаково”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GS

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN