Контакт

Обявления за Далекосъобщения

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 267 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 327)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология 08.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХГ 07.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка е осигуряване на телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническа спецификация 06.03.19 12.03.19 Бургас / Burgas
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Брегово 05.03.19 08.03.19 Видин / Vidin
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие 05.03.19 08.03.19 Бургас / Burgas
Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София“ ЕАД“ 28.02.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология 28.02.19 08.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Катунци" 28.02.19 12.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на финансите 28.02.19 05.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХГ 27.02.19 06.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 60 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХГ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на земеделието
Очаквана цена: 60 000 BGN

Предмет на обществената поръчка е осигуряване на телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническа спецификация

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Сунгурларе
Очаквана цена: 70 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Брегово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Брегово
Очаквана цена: 70 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Поморие
Очаквана цена: 60 000 BGN

Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София“ ЕАД“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Летище София ЕАД
Очаквана цена: 75 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 60 000 BGN

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Катунци"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение
„Държавно горско стопанство
Катунци“ към ЮЗДП ДП
Очаквана цена: 750 BGN

Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на финансите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на финансите
Очаквана цена: 21 990 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХГ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на земеделието
Очаквана цена: 60 000 BGN