Контакт

Обявления за Далекосъобщения

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 598 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 460)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност 08.05.19 10.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България 03.05.19 07.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник 02.05.19 09.05.19 Перник / Pernik
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност 25.04.19 07.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление” 23.04.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград 23.04.19 30.04.19 Пловдив / Plovdiv
Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив 22.04.19 25.04.19 Пловдив / Plovdiv
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща услуги по оперативен контрол и управление на транспортните средства, абонамент и извънгаранционна поддръжка на използваните от ДФ „Земеделие“ 22.04.19 25.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България 19.04.19 03.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи 18.04.19 09.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на земеделието
Очаквана цена 60 000 BGN

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Президент на Република България
Очаквана цена 70 000 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа , за нуждите на Община Перник

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Перник
Очаквана цена 70 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на земеделието
Очаквана цена 60 000 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление”

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавна агенция Електронно управление
Очаквана цена 140 000 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Асеновград
Очаквана цена 69 999 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа, предоставяща мобилни услуги и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена 70 000 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща услуги по оперативен контрол и управление на транспортните средства, абонамент и извънгаранционна поддръжка на използваните от ДФ „Земеделие“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавен фонд Земеделие
Очаквана цена 66 000 BGN

Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република България

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Президент на Република България
Очаквана цена 70 000 BGN

Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Очаквана цена 130 000 BGN