Контакт

Обявления за Далекосъобщителни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 972 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 298)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 11.07.18 18.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предметът на поръчката е "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София". Предметът на поръчката е предоставяне на непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга чрез обществени, мобилни, наземни 06.07.18 10.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план”. 05.07.18 10.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София". Предметът на поръчката е предоставяне на непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга чрез обществени, мобилни, наземни 28.06.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 28.06.18 02.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план”. 27.06.18 04.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни услуги за нуждите на Община Карнобат на територията на Република България и извън нея, както и допълнителни услуги, в съответствие с техническата спецификация на Възлож 26.06.18 02.07.18 Бургас / Burgas
"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 21.06.18 28.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция "Охрана” 20.06.18 25.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на мобилни телефонни услуги 15.06.18 11.07.18 Стара Загора / Stara Zagora

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Външен ИН 9078339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на поръчката е "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София". Предметът на поръчката е предоставяне на непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга чрез обществени, мобилни, наземни

Външен ИН 9078169
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план”.

Външен ИН 9078132
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предметът на поръчката е "Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София". Предметът на поръчката е предоставяне на непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга чрез обществени, мобилни, наземни

Външен ИН 9077871
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Външен ИН 9077878
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212300 64211000 64211100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

"Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план”.

Външен ИН 9077776
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000
Краен срок: 04.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни услуги за нуждите на Община Карнобат на територията на Република България и извън нея, както и допълнителни услуги, в съответствие с техническата спецификация на Възлож

Външен ИН 9077758
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Външен ИН 9077544
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212300 64211000 64211100
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

"Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция "Охрана”

Външен ИН 9077460
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 25.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Осигуряване на мобилни телефонни услуги

Външен ИН 851886
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 480 000,00 BGN