Контакт

Обявления за Далекосъобщения

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 083 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 309)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на ММС” 02.11.18 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ТУ Варна чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE“ 02.11.18 09.11.18 Варна / Varna
Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мре 29.10.18 02.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на ММС” 26.10.18 02.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мре 17.10.18 26.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM И UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП” 04.10.18 08.10.18 Югозападен / Yugozapaden
„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ“ 28.09.18 02.10.18 Бургас / Burgas
„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM И UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП” 27.09.18 04.10.18 Югозападен / Yugozapaden
“Извършване на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите на КЗП” 27.09.18 01.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на същест 19.09.18 29.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на ММС”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ТУ Варна чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мре

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 991,00 BGN

„Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на ММС”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мре

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 991,00 BGN

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM И UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 31 260,00 BGN

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM И UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 31 260,00 BGN

“Извършване на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите на КЗП”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на същест

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 250 000,00 BGN