Контакт

Обявления за Дърводобив и сеч

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за добив на дървесина и всичко свързано с него - продажба на стояща дървесина, санитарна сеч, и всякакви услуги по изсичане на дървета и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място!

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 165 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 417)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Търг за ползването и продажбата на стояща дървесина - община Трън 21.05.19 23.05.19 Перник / Pernik
Електронни търгове за продажба на дървесина – северноцентрално държавно предприятие Габрово 15.05.19 23.05.19 Габрово / Gabrovo
Търг за продажба на стояща дървесина на корен - Дупница 09.05.19 22.05.19 16:00 Кюстендил / Kyustendil
Предмет на настоящата поръчка е:Изрязване на дървета и храсти в обекти на „Топлофикация София” ЕАД 08.05.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Открит конкурс за възлагане на сеч, разкройване, извозване на дървесина - Държавно горско стопанство Борино 07.05.19 23.05.19 16:00 Смолян / Smolyan
Продажба на дървесина от склад - Държавно горско стопанство Гърмен 07.05.19 22.05.19 Благоевград / Blagoevgrad
Продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Тутракан 07.05.19 21.05.19 16:00 Силистра / Silistra
Търг за продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Сливен 03.05.19 17.05.19 16:00 Сливен / Sliven
Отрит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина - сеч и разкройване, разтрупване и извозване до времен склад 03.05.19 21.05.19 Смолян / Smolyan
Открит конкурс за извършване на добив на дървесина 03.05.19 20.05.19 16:00 Шумен / Shumen

Търг за ползването и продажбата на стояща дървесина - община Трън

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Трън
Очаквана цена 81 570 BGN

Електронни търгове за продажба на дървесина – северноцентрално държавно предприятие Габрово

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДГС Габрово

Търг за продажба на стояща дървесина на корен - Дупница

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП “ДГС Дупница”

Предмет на настоящата поръчка е:Изрязване на дървета и храсти в обекти на „Топлофикация София” ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация София ЕАД
Очаквана цена 69 000 BGN

Открит конкурс за възлагане на сеч, разкройване, извозване на дървесина - Държавно горско стопанство Борино

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство Борино

Продажба на дървесина от склад - Държавно горско стопанство Гърмен

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство Гърмен

Продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Тутракан

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство Тутракан

Търг за продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Сливен

Вид обявление Друго
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно ловно стопанство "Мазалат"
Очаквана цена 22 239 BGN

Отрит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина - сеч и разкройване, разтрупване и извозване до времен склад

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Южноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Смолян
Очаквана цена 24 672 BGN

Открит конкурс за извършване на добив на дървесина

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП ДГС „Нови пазар"
Очаквана цена 184 204 BGN