Контакт

Обявления за Дератизация, дезинфекция и дезинсекция

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за услуги по дератизация, дезинфекция, дезинсекция и обезпаразитяване , както и всичко свързано с тях. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 21% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

600 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 60)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол 13.09.18 20.09.18 Ямбол / Yambol
„Доставка чрез покупка на биоциди за нуждите на Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ при община Варна“.При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на биоциди, подробно описани в Техническото задание на Въ 29.08.18 07.09.18 Варна / Varna
„Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ? служби“ 09.08.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
”Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен” 09.08.18 16.08.18 Сливен / Sliven
„Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“ 31.07.18 13.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Кърджали, Хасково, Смолян и в Учебна база на НАП в 26.07.18 06.08.18 Пловдив / Plovdiv
„Абонаментно извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обектите на ОП „Социален Патронаж” 25.07.18 01.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради на ТП на НОИ - Силистра" 17.07.18 31.08.18 Силистра / Silistra
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Габрово" 12.07.18 18.07.18 Габрово / Gabrovo
Извършване на санитарна дезинфекция и дератизация в сградите на Министерство на правосъдието 10.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол

Външен ИН 9080778
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на
Национален осигурителен
институт- Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 560,00 BGN

„Доставка чрез покупка на биоциди за нуждите на Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ при община Варна“.При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на биоциди, подробно описани в Техническото задание на Въ

Външен ИН 9080223
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ? служби“

Външен ИН 862095
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НАКАЗАНИЯТА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 360 000,00 BGN

”Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен”

Външен ИН 9079472
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 16.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“

Външен ИН 9079073
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 13.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български пощи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 807,00 BGN

Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Кърджали, Хасково, Смолян и в Учебна база на НАП в

Външен ИН 9078902
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 06.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

„Абонаментно извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обектите на ОП „Социален Патронаж”

Външен ИН 9078886
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 01.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради на ТП на НОИ - Силистра"

Външен ИН 9078539
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 31.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен
институт - Териториално
поделение - Силистра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Габрово"

Външен ИН 9078414
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на НОИ - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400,00 BGN

Извършване на санитарна дезинфекция и дератизация в сградите на Министерство на правосъдието

Външен ИН 9078327
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN