Контакт

Обявления за Детски площадки

Ако фирмата Ви се занимава с изграждане, ремонт, строителство и поддръжка на детски площадки и свързани с тях продукти или услуги, то Ви е сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 11% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 458 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 246)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл. 04.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица” 02.07.18 17.07.18 Търговище / Targovishte
"Избор на изпълнители за строително-монтажни работи на територията на Община Перник”, по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на детска площадка в гр. Перник, кв.”Изток, между бл. 76 и б 28.06.18 03.07.18 Перник / Pernik
"Доставка на двураменна косачка с храсторез - втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица". 27.06.18 02.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ДГ "ЕЛХИЦА”, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ” 26.06.18 12.07.18 Смолян / Smolyan
"Проектиране, рекострукция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за деца от 3 до 12 години" по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: "ж.к."Връбница-1" - УПИ XIII - за парк, кв.69, 25.06.18 28.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Инженеринг - проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на СО район "Люлин" 21.06.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на двураменна косачка с храсторез - втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица". 19.06.18 26.06.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община - район "Студентски" по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл. 18.06.18 03.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на СМР за привеждане на детски площадки на територията на СО-район "Сердика" в съотвестние с изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 18.06.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл.

Външен ИН 9078059
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Студентски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 332,00 BGN

"Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица”

Външен ИН 9077941
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Омуртаг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 179 823,00 BGN

"Избор на изпълнители за строително-монтажни работи на територията на Община Перник”, по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на детска площадка в гр. Перник, кв.”Изток, между бл. 76 и б

Външен ИН 9077861
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 37535200 45400000
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

"Доставка на двураменна косачка с храсторез - втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица".

Външен ИН 9077775
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ДГ "ЕЛХИЦА”, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ”

Външен ИН 9077759
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 71220000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чепеларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 99 944,00 BGN

"Проектиране, рекострукция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за деца от 3 до 12 години" по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: "ж.к."Връбница-1" - УПИ XIII - за парк, кв.69,

Външен ИН 9077677
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Връбница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

"Инженеринг - проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на СО район "Люлин"

Външен ИН 9077561
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Люлин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 998,00 BGN

"Доставка на двураменна косачка с храсторез - втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица".

Външен ИН 9077386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100
Краен срок: 26.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община - район "Студентски" по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл.

Външен ИН 9077364
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Студентски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 332,00 BGN

Изпълнение на СМР за привеждане на детски площадки на територията на СО-район "Сердика" в съотвестние с изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Външен ИН 9077345
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на Столична община-район Сердика
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN