Контакт

Обявления за Дограма, врати и щори

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка, изграждане и монтаж на прозорци, врати, щори и всичко свързано с тях. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 34% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 699 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 870)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД” 21.12.18 07.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“ 20.12.18 11.01.19 Добрич / Dobrich
Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР2014-2020 12.12.18 18.01.19 Силистра / Silistra
„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ 05.12.18 10.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка и монтаж на врати за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции 30.11.18 04.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област 30.11.18 03.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за обектите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ 29.11.18 04.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) за обект: „Подмяна на дограма и гаражни врати в сграда на РСПБЗН – Балчик при РДПБЗН - Добрич" 27.11.18 12.12.18 Добрич / Dobrich
“Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено” 26.11.18 04.12.18 Бургас / Burgas
Строително-монтажни работи в размер 150000 с ДДС за ремот на учебни работилници 26.11.18 10.12.18 Пловдив / Plovdiv

„Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 290,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР2014-2020

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 75 314,00 BGN

Доставка и монтаж на врати за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

„Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за обектите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 584,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) за обект: „Подмяна на дограма и гаражни врати в сграда на РСПБЗН – Балчик при РДПБЗН - Добрич"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 710,00 BGN

“Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Строително-монтажни работи в размер 150000 с ДДС за ремот на учебни работилници

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 125 000,00 BGN