Контакт

Обявления за Довършителни строителни работи

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Довършителни строителни работи. Ако дейността на Вашата фирма е свързана със всякакъв вид финални довършителни работи , то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 18% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 326 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1533)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“ 13.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на текущ ремонт и боядисване в сгради на СА „Д. А. Ценов” град Свищов” 05.07.18 10.07.18 Северен централен / Severen tsentralen
"Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции". 03.07.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ 02.07.18 06.07.18 Кърджали / Kardzhali
"Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. "15 ноември" № 1". 02.07.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Текущ ремонт на помещения в част от имот - публична общинска собственост - ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла "Радост" с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А" 29.06.18 16.07.18 Кюстендил / Kyustendil
Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка 29.06.18 16.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на изпълнители за строително-монтажни работи на територията на Община Перник”, по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на детска площадка в гр. Перник, кв.”Изток, между бл. 76 и б 28.06.18 03.07.18 Перник / Pernik
"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково" 28.06.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонт на външно горно покритие на Охладителна кула 27.06.18 01.07.18 Стара Загора / Stara Zagora

“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Външен ИН 9078490
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45430000 45312200 45442100
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 117,00 BGN

„Извършване на текущ ремонт и боядисване в сгради на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”

Външен ИН 9078138
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45442100 45430000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN

"Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции".

Външен ИН 9078053
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45442200
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална Електрическа Компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 164 990,00 BGN

„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“

Външен ИН 9077975
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45320000 45421000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофирна болница за активно лечение Живот+ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 750,00 BGN

"Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. "15 ноември" № 1".

Външен ИН 9077945
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000 45440000 45454100 45431000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска академия на науките (БАН)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Текущ ремонт на помещения в част от имот - публична общинска собственост - ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла "Радост" с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А"

Външен ИН 9077894
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45310000 45320000 45332000 45410000 45432110 45442100
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 665,00 BGN

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка

Външен ИН 9077903
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45454100 45262700
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален парк-музей Шипка-Бузлуджа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 155,00 BGN

"Избор на изпълнители за строително-монтажни работи на територията на Община Перник”, по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на детска площадка в гр. Перник, кв.”Изток, между бл. 76 и б

Външен ИН 9077861
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 37535200 45400000
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково"

Външен ИН 9077872
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45430000 45312200 45442100
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 117,00 BGN

Ремонт на външно горно покритие на Охладителна кула

Външен ИН 9077783
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45442121
Краен срок: 01.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Ей И Ес - 3С Марица Изток I ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN