Контакт

Обявления за Довършителни строителни работи

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Довършителни строителни работи. Ако дейността на Вашата фирма е свързана със всякакъв вид финални довършителни работи , то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 18% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 169 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1617)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец. 03.01.19 18.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
„Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД” 21.12.18 07.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“ 20.12.18 11.01.19 Добрич / Dobrich
Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралнатакарта на Русе 18.12.18 15.01.19 Русе / Ruse
Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР2014-2020 12.12.18 18.01.19 Силистра / Silistra
Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че 04.12.18 14.01.19 Плевен / Pleven
Ремонт на покрив и боядисване на фасадите на учебната сграда на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра /публична държавна собственост/ 05.12.18 19.12.18 Силистра / Silistra
„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“ 05.12.18 10.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“ 04.12.18 07.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй. 04.12.18 07.12.18 Враца / Vratsa

Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 28 500,00 BGN

„Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 290,00 BGN

Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралнатакарта на Русе

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 330 000,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР2014-2020

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 615 363,00 BGN

Ремонт на покрив и боядисване на фасадите на учебната сграда на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра /публична държавна собственост/

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 123 413,00 BGN

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 75 314,00 BGN

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 140 000,00 BGN

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 56 500,00 BGN