Контакт

Обявления за Друго*

Тези резултати показват всички публикувани обявления и поради тази причина Ви препоръчваме да се обърнете към нашите специалисти, за да можем да Ви бъдем максимално полезни. Регистрирайте се за безплатна тест услуга сега или ни се обадете на 02/9586356

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

484 292 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 48430)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети 22.05.19 23.05.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Търг за ползването и продажбата на стояща дървесина - община Трън 21.05.19 23.05.19 Перник / Pernik
Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Булгартрансгаз“ ЕАД 20.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ- с. Баня 20.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Софтуерна поддръжка и развитие на функционалността на портала за електронни услуги и АИС на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация 21.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст до учебни заведения на територията на община Раднево през учебната 2019/2020 г. по направление с. Сърнево – с. Диня – с. Даскал Атанасово – с. Сърнево 21.05.19 23.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Демонтаж, доставка и монтаж на нова стоманена предпазна ограда на пътна част, в средна разделителна ивица 20.05.19 23.05.19 Шумен / Shumen
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново 20.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Подмяна дограма спортна зала „Вестител”, гр. Враца 20.05.19 23.05.19 Враца / Vratsa
Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2019 г. 20.05.19 23.05.19 Монтана / Montana

Доставка на консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител РУО-София-град

Търг за ползването и продажбата на стояща дървесина - община Трън

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Трън
Очаквана цена 81 570 BGN

Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителeн директор
Очаквана цена 60 000 BGN

Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ- с. Баня

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена 251 632 BGN

Софтуерна поддръжка и развитие на функционалността на портала за електронни услуги и АИС на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на околната среда и водите
Очаквана цена 34 733 BGN

Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст до учебни заведения на територията на община Раднево през учебната 2019/2020 г. по направление с. Сърнево – с. Диня – с. Даскал Атанасово – с. Сърнево

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Раднево
Очаквана цена 7 700 BGN

Демонтаж, доставка и монтаж на нова стоманена предпазна ограда на пътна част, в средна разделителна ивица

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Шумен
Очаквана цена 68 000 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Очаквана цена 75 000 BGN

Подмяна дограма спортна зала „Вестител”, гр. Враца

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Враца
Очаквана цена 91 975 BGN

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2019 г.

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Монтана
Очаквана цена 100 000 BGN