Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 083 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 709)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“ 14.09.18 18.09.18 Бургас / Burgas
Обявление за възложена поръчка 11.09.18 Сливен / Sliven
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Проф.д-р К.Чилов ЕООД гр.Мадан 11.09.18 20.09.18 Смолян / Smolyan
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“ 04.09.18 13.09.18 Бургас / Burgas
Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана 04.09.18 14.09.18 Монтана / Montana
"Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД“ по шест обособени позиции" 03.09.18 13.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група. 31.08.18 21.09.18 Шумен / Shumen
“Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за не 30.08.18 20.09.18 Русе / Ruse
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД. 29.08.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов 2018/2019 година“. 29.08.18 03.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

Външен ИН 9080829
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 866811
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 09310000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Проф.д-р К.Чилов ЕООД гр.Мадан

Външен ИН 9080648
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за
активно лечение Проф.д-р
К.Чилов ЕООД гр.Мадан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

Външен ИН 9080436
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана

Външен ИН 9080440
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09323000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално
подпомагане чрез Директора на
РДСП Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 142,00 BGN

"Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД“ по шест обособени позиции"

Външен ИН 9080375
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български пощи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 949,00 BGN

“Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

Външен ИН 865668
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комплексен онкологичен център
- Шумен ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 73 491,00 BGN

“Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за не

Външен ИН 865296
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за
активно лечение Юлия Вревска -
Бяла ЕООд
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 230 000,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД.

Външен ИН 865140
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09300000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна
болница за активно лечение
“Света Екатерина” ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 180 000,00 BGN

„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов 2018/2019 година“.

Външен ИН 9080224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Димитър Павлович
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN