Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна и слънчева енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 407 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2041)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица“. 14.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Иск 11.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ VІІ – Пловдив,район Южен" ЕООД 11.01.19 16.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс 10.01.19 17.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ ІV – Пловдив" ЕООД 10.01.19 15.01.19 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене,област Кърджали" 09.01.19 14.01.19 Кърджали / Kardzhali
Доставка на скоба за закрепване на кабел по стълб 09.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
"Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД“ по шест обособени позиции" 07.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“ 04.01.19 08.01.19 Бургас / Burgas
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене,област Кърджали" 02.01.19 09.01.19 Кърджали / Kardzhali

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Иск

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ VІІ – Пловдив,район Южен" ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 065,00 BGN

Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ДКЦ ІV – Пловдив" ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 914,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене,област Кърджали"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 372,00 BGN

Доставка на скоба за закрепване на кабел по стълб

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД“ по шест обособени позиции"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 949,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене,област Кърджали"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 372,00 BGN