Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна и слънчева енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 546 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2155)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Хвойна“ към ЮЦДП — гр. Смолян 19.03.19 22.03.19 17:00 Смолян / Smolyan
Доставка чрез закупуване на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД. 18.03.19 22.03.19 Варна / Varna
Извършване на оценки на материални и нематериални активи на Електроразпределение Юг ЕАД, гр. Пловдив 14.03.19 18.03.19 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Смилян“ към ЮЦДП — гр. Смолян 14.03.19 21.03.19 17:00 Смолян / Smolyan
Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация 08.03.19 15.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация 08.03.19 15.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Лъки 08.03.19 22.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс 06.03.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Ремонт и калибриране на еталони за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД 06.03.19 11.03.19 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA
Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на ст-на балан-ща група, за ниско напреж-е с пълно адм-не на инф-я поток с ЕСО и поемане на разходи за небаланси за обекти на общ. Разлог 06.03.19 21.03.19 17:30 Благоевград / Blagoevgrad

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Хвойна“ към ЮЦДП — гр. Смолян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян, териториално поделение на Държавно горско стопанство — с. Хвойна
Очаквана цена: 0 EUR

Доставка чрез закупуване на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроразпределение Север АД
Очаквана цена: 69 900 BGN

Извършване на оценки на материални и нематериални активи на Електроразпределение Юг ЕАД, гр. Пловдив

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД
Очаквана цена: 64 800 BGN

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Смилян“ към ЮЦДП — гр. Смолян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян, териториално поделение на Държавно горско стопанство — с. Смилян
Очаквана цена: 0 EUR

Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД
Очаквана цена: 49 200 BGN

Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД
Очаквана цена: 49 200 BGN

Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Лъки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Лъки
Очаквана цена: 68 000 BGN

Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроразпределение Юг EАД
Очаквана цена: 60 000 BGN

Ремонт и калибриране на еталони за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроразпределение Север АД
Очаквана цена: 69 990 BGN

Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на ст-на балан-ща група, за ниско напреж-е с пълно адм-не на инф-я поток с ЕСО и поемане на разходи за небаланси за обекти на общ. Разлог

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Разлог
Очаквана цена: 0 EUR