Контакт

Обявления за Електромери и трафопостове

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 980 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 898)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
“Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)“ 02.11.18 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на главно табло ниско напрежение (ГТНН) монтирано в контейнер на кота "0" в КПС Илиянци." 01.11.18 08.11.18 София / Sofia
Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.186 и сл. от ЗОП за избор на изпълнител, по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша 31.10.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ 31.10.18 05.11.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия“, референтен № PPD18-093 31.10.18 07.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка на електромери и електромерни табла по 2 (две) обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 /ОП 1/ „Доставка на електромери”;- Обособена позиция 2 /ОП 2/ „Доставка на електромерни табла” 26.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ 26.10.18 07.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на електрохимична апаратура с модул за импедансни изследвания за нуждите на секция Водородни системи с полимерен електролит в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН”. 25.10.18 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400kV“ 25.10.18 30.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
”Ретрофит на КРУ 20 kV п/ст Кресна” 25.10.18 09.11.18 Благоевград / Blagoevgrad

“Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

"Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на главно табло ниско напрежение (ГТНН) монтирано в контейнер на кота "0" в КПС Илиянци."

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.186 и сл. от ЗОП за избор на изпълнител, по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 200,00 BGN

Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 43 350,00 BGN

„Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия“, референтен № PPD18-093

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

„Доставка на електромери и електромерни табла по 2 (две) обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 /ОП 1/ „Доставка на електромери”;- Обособена позиция 2 /ОП 2/ „Доставка на електромерни табла”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 326,00 BGN

„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 64 500,00 BGN

"Доставка на електрохимична апаратура с модул за импедансни изследвания за нуждите на секция Водородни системи с полимерен електролит в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН”.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 500,00 BGN

“Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400kV“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 990,00 BGN

”Ретрофит на КРУ 20 kV п/ст Кресна”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 132 000,00 BGN