Контакт

Обявления за Електромери и трафопостове

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 253 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1226)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на резервни части за GPS и тикет системата поддържана от „Столичен електротранспорт” ЕАД, разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на резервни части за окомплектоване на GPS устройства и тикет системата и ремонт на о 15.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 11.01.19 15.01.19 Хасково / Haskovo
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Бургас 10.01.19 23.01.19 Бургас / Burgas
Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс 10.01.19 17.01.19 Пловдив / Plovdiv
Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС 07.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 04.01.19 11.01.19 Хасково / Haskovo
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново 28.12.18 11.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия" 19.12.18 14.01.19 17:30 Бургас / Burgas, Сливен / Sliven, Ямбол / Yambol, Стара Загора / Stara Zagora, София / Sofia, Пловдив / Plovdiv, Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на помощни релета 13.12.18 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на помощни релета 15.12.18 18.01.19 17:00 Плевен / Pleven, Варна / Varna, София (столица) / Sofia (stolitsa), София / Sofia, Пловдив / Plovdiv

Доставка на резервни части за GPS и тикет системата поддържана от „Столичен електротранспорт” ЕАД, разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на резервни части за окомплектоване на GPS устройства и тикет системата и ремонт на о

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Бургас

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 833,00 BGN

Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 083,00 BGN

Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на помощни релета

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка на помощни релета

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 0,00 EUR