Контакт

Обявления за Електромери и трафопостове

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 769 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 177)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Покана за оферти за изпълнение на услугата „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови контролни електромери за измерване на електроенергия на напрежение 110kV 22.04.19 08.05.19 17:00 Пазарджик / Pazardzhik
Ретрофит на 1 бр. КРУ за Трафо I в п/с „Русаля“ 26.03.19 22.04.19 Северен централен / Severen tsentralen
Възложена поръчка-Доставка на напълно електронен еднофазен електромер 21.03.19 Пловдив / Plovdiv
Възложена поръчка-Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия 21.03.19 Пловдив / Plovdiv
Решение за откриване на процедура-Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразградени битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура 14.03.19 Монтана / Montana
Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразград. битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура 14.03.19 18.04.19 Монтана / Montana
Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразград. битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура и доставка на технолог. оборуд. за инстал. по проект BG16M1OP002-2.005-0008 18.03.19 18.04.19 17:00 Монтана / Montana
Възложена поръчка-Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията 12.03.19 Монтана / Montana
Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията. 14.03.19 Монтана / Montana
ЕБВР - Рехабилитация на Въча — 1 трафопост с напрежение от 110 kV за водноелектрическата централа и други системи за интегриран контрол на водноелектрическата централа (BG-София) 13.03.19 08.05.19 14:00 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Покана за оферти за изпълнение на услугата „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови контролни електромери за измерване на електроенергия на напрежение 110kV

Вид обявление Комбинирано обявление
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Асарел Медет" АД

Ретрофит на 1 бр. КРУ за Трафо I в п/с „Русаля“

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД, МЕР Горна Оряховица
Очаквана цена 20 000 BGN

Възложена поръчка-Доставка на напълно електронен еднофазен електромер

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Цена на договора 116 880

Възложена поръчка-Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Цена на договора 268 605

Решение за откриване на процедура-Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразградени битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Кмет на община Берковица на
основание чл.5
Очаквана цена 1 810 278 BGN

Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразград. битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Кмет на община Берковица на основание чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП
Очаквана цена 1 810 278 BGN

Строителство на компост. инстал. за разделно събрани зелени или биоразград. битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура и доставка на технолог. оборуд. за инстал. по проект BG16M1OP002-2.005-0008

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Кмет на община Берковица на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
Очаквана цена 1 810 278 BGN

Възложена поръчка-Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Община Берковица представлявана от Кмета на Община Берковица, публичен Възложител на основани Чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП

Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията.

Вид обявление Строителство
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Берковица, представлявана от кмета на община Берковица, публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
Очаквана цена 0 EUR

ЕБВР - Рехабилитация на Въча — 1 трафопост с напрежение от 110 kV за водноелектрическата централа и други системи за интегриран контрол на водноелектрическата централа (BG-София)

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Natsionalna Elektricheska Kompania EAD
Очаквана цена 0 EUR