Контакт

Обявления за Електромер, подстанции, трафопостове и др.

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 783 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 879)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ 13.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Шумен“ 12.09.18 19.09.18 Шумен / Shumen
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора 11.09.18 21.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Варна 11.09.18 17.09.18 Варна / Varna
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Габрово“ 11.09.18 20.09.18 Габрово / Gabrovo
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково 11.09.18 14.09.18 Хасково / Haskovo
Изпълнението на поръчката включва доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Сливен, подробно описани в техническата спецификация. Доставките се извършват периодично по заявени количества при възник 10.09.18 14.09.18 Сливен / Sliven
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково 03.09.18 10.09.18 Хасково / Haskovo
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Монтана 03.09.18 07.09.18 Монтана / Montana
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора 31.08.18 10.09.18 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ

Външен ИН 9080741
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31214110
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 350,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Шумен“

Външен ИН 9080695
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31680000 44500000 39715300
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 250,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора

Външен ИН 9080658
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44410000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса/НЗОК/ чрез Районна
здравноосигурителна каса/РЗОК/
Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Варна

Външен ИН 9080639
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44411000 44500000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Габрово“

Външен ИН 9080619
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34913000 44316000 31500000 31680000 31681000 31681100
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 250,00 BGN

Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Външен ИН 9080609
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изпълнението на поръчката включва доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Сливен, подробно описани в техническата спецификация. Доставките се извършват периодично по заявени количества при възник

Външен ИН 9080562
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31680000 39715300 44110000 44512000 44520000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса-Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 083,00 BGN

Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Външен ИН 9080376
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Монтана

Външен ИН 9080358
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44316000 31680000 34913000 31500000 44411000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 083,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора

Външен ИН 9080318
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44410000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса (НЗОК) чрез Районна
здравноосигурителна каса
(РЗОК) Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN