Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност, саниране на сгради и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 753 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2176)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект 17.05.19 17.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец 14.05.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е :Текущ ремонт на сграда – битова сграда към спортен комплекс 14.05.19 16.05.19 Шумен / Shumen
Ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас 13.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Изготвяне на оценка на постигнатите енергийни спестявания в резултат от изпълнението на енергоспестяващи мерки и дейности в административни и жилищни сгради на територията на град Троян 10.05.19 22.05.19 Ловеч / Lovech
Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 "СЛЪНЦЕ" в град Гоце Делчев 09.05.19 14.05.19 Благоевград / Blagoevgrad
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Стефан Стамболов” № 13, бл. 178, гр. Златоград 08.05.19 10.05.19 Смолян / Smolyan
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – бл.189 в гр. Златоград 08.05.19 10.05.19 Смолян / Smolyan
Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект :Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла №1, находяща се на ул.“Стефан Цанов“ №40, на гр. Кнежа 08.05.19 13.05.19 Плевен / Pleven
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград 08.05.19 10.05.19 Смолян / Smolyan

Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Очаквана цена 67 466 BGN

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 181 334 BGN

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е :Текущ ремонт на сграда – битова сграда към спортен комплекс

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Смядово
Очаквана цена 94 210 BGN

Ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Професионална гимназия химични технологии – Aкад. Н. Д. Зелинский
Очаквана цена 134 440 BGN

Изготвяне на оценка на постигнатите енергийни спестявания в резултат от изпълнението на енергоспестяващи мерки и дейности в административни и жилищни сгради на територията на град Троян

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Троян
Очаквана цена 30 000 BGN

Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 "СЛЪНЦЕ" в град Гоце Делчев

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Очаквана цена 208 894 BGN

Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Стефан Стамболов” № 13, бл. 178, гр. Златоград

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Златоград
Очаквана цена 100 581 BGN

Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – бл.189 в гр. Златоград

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Златоград
Очаквана цена 116 287 BGN

Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект :Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла №1, находяща се на ул.“Стефан Цанов“ №40, на гр. Кнежа

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Кнежа
Очаквана цена 169 733 BGN

Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Златоград
Очаквана цена 153 954 BGN