Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 066 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2307)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик. 11.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра по ОПРР2014-202 02.01.19 23.01.19 Силистра / Silistra
Изпълнение на строително – монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по НПЕЕМЖС, по две обособени позиции. 18.12.18 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост — СО по НПЕЕМЖС, по 2 обособени позиции 21.12.18 22.01.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира 21.12.18 04.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо” в УПИ І тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“ 17.12.18 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор) за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо“ в УПИ І — тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“ 20.12.18 21.01.19 16:00 Стара Загора / Stara Zagora
„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч — етап 2“ 18.12.18 21.01.19 17:30 Ловеч / Lovech
„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч — етап 2“... продълж. в VI.3) 18.12.18 22.01.19 17:30 Ловеч / Lovech
“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“ 17.12.18 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 12 100,00 BGN

Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра по ОПРР2014-202

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 991,00 BGN

Изпълнение на строително – монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по НПЕЕМЖС, по две обособени позиции.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 408 643,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост — СО по НПЕЕМЖС, по 2 обособени позиции

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 408 643,00 BGN

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 900,00 BGN

„Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо” в УПИ І тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор) за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо“ в УПИ І — тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч — етап 2“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 150,00 BGN

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч — етап 2“... продълж. в VI.3)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)