Контакт

Обявления за Енергийна ефективност

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 612 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1162)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката:Строително ремонтни работи по покриви, проектиране и изграждане нов скатен покрив на сгради на РДПБЗН – Хасково, по обособени позиции както следва:1. Обособена позиция №1- „Ремонт покриви на сгради стопанисвани от РДПБЗН-Хасково“, по 31.10.18 05.11.18 Хасково / Haskovo
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ОТОПЛИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕЖИТИЕ В ГР. СОФИЯ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ РАДИАТОРИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНСТАЛАЦИЯ“ Във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за иден 22.10.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“ 18.10.18 08.11.18 София / Sofia
„ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“ 15.10.18 08.11.18 Смолян / Smolyan
Предмет на поръчката: „Строително ремонтни работи по покриви, проектиране и изграждане нов скатен покрив на сгради на РДПБЗН – Хасково“ по обособени позиции както следва:1. Обособена позиция №1- „Ремонт покриви на сгради стопанисвани от РДПБЗН-Хасково“, п 15.10.18 30.10.18 Хасково / Haskovo
„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущ и авариен ремонт в студентски общежития № 3, 4, 12, 13, 16, 33А и студентски столове № 15 и 252 на ТУ - София” 12.10.18 31.10.18 София / Sofia
"Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/" 02.10.18 12.10.18 Пловдив / Plovdiv
„Текущ ремонт на повърхностите на покривни капаци на траншейно хранилище за съхранение на РАО с цел съхраняване на инженерните му бариери“ 02.10.18 17.10.18 София / Sofia
„Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради” 01.10.18 22.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Район Младост, жк. Младост бл.146, вх.1,2,3,4 във връзка с реализацията на Националната програма за енерги 20.09.18 29.10.18 Варна / Varna

Предмет на поръчката:Строително ремонтни работи по покриви, проектиране и изграждане нов скатен покрив на сгради на РДПБЗН – Хасково, по обособени позиции както следва:1. Обособена позиция №1- „Ремонт покриви на сгради стопанисвани от РДПБЗН-Хасково“, по

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 923,00 BGN

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ОТОПЛИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕЖИТИЕ В ГР. СОФИЯ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ РАДИАТОРИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНСТАЛАЦИЯ“ Във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за иден

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 600,00 BGN

„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 269 858,00 BGN

„ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 179 712,00 BGN

Предмет на поръчката: „Строително ремонтни работи по покриви, проектиране и изграждане нов скатен покрив на сгради на РДПБЗН – Хасково“ по обособени позиции както следва:1. Обособена позиция №1- „Ремонт покриви на сгради стопанисвани от РДПБЗН-Хасково“, п

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 923,00 BGN

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущ и авариен ремонт в студентски общежития № 3, 4, 12, 13, 16, 33А и студентски столове № 15 и 252 на ТУ - София”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 269 983,00 BGN

"Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/"

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Текущ ремонт на повърхностите на покривни капаци на траншейно хранилище за съхранение на РАО с цел съхраняване на инженерните му бариери“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 85 000,00 BGN

„Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 20 800,00 BGN

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Район Младост, жк. Младост бл.146, вх.1,2,3,4 във връзка с реализацията на Националната програма за енерги

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 834 831,00 BGN