Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и паспортизация

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 475 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1148)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строително-ремонтни дейности по 5 /пет/ обособени позиции: Дограма, Покриви, ВиК и ремонтни дейности в ОДМВР-Ловеч, за срок до края на 2018 г. 03.09.18 14.09.18 Ловеч / Lovech
„ Извършване на обследване за установяване на технически характеристики съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Каварна във 30.08.18 07.09.18 Добрич / Dobrich
Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания 30.08.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян попадащи на територията на област Кърджали” Кратко описание: Предметът на обществена поръчка включва извършване на геодезическо 27.08.18 11.09.18 Кърджали / Kardzhali
„Oбследване на енергийна ефективност“ 23.08.18 10.09.18 Шумен / Shumen
„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и из 22.08.18 13.09.18 Хасково / Haskovo
Строително-монтавни работи в размер на 93385 лв. с ДДС за ремонт на столова, общежитие и учебна сграда 14.08.18 28.08.18 Пловдив / Plovdiv
„Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода“, ул. „Асен Илиев“ № 4 в „Учебен център” 09.08.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обсл. за установяване на техн. х-ки, свързани с изискв. на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ, изг. на техн. п-т и обсл. за ЕЕ, във в-ка с реал.на Нац прогр. за ЕЕ на многофам.жил.сгради на терит.на Общ.Д-ч 09.08.18 19.09.18 Добрич / Dobrich
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Тутра 07.08.18 17.09.18 Силистра / Silistra

Строително-ремонтни дейности по 5 /пет/ обособени позиции: Дограма, Покриви, ВиК и ремонтни дейности в ОДМВР-Ловеч, за срок до края на 2018 г.

Външен ИН 9080388
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261420 45421000 45332000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР Ловеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 120 000,00 BGN

„ Извършване на обследване за установяване на технически характеристики съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Каварна във

Външен ИН 9080245
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71251000 71620000 71630000 71314300 71314310 71631300
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 840,00 BGN

Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71250000
Възложители: ЮЦДП - гр. С ЮЦДП - гр. Смолян

„Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян попадащи на територията на област Кърджали” Кратко описание: Предметът на обществена поръчка включва извършване на геодезическо

Външен ИН 9080120
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000 71353000
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

„Oбследване на енергийна ефективност“

Външен ИН 9079970
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71250000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ чрез ТП на НОИ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 070,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и из

Външен ИН 864119
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000 71620000 71630000 71314300 71631300 71314310
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 780,00 BGN

Строително-монтавни работи в размер на 93385 лв. с ДДС за ремонт на столова, общежитие и учебна сграда

Външен ИН 9079659
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261420 45421100 45000000 45450000
Краен срок: 28.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПГ Ген. Владимир Заимов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 77 820,00 BGN

„Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода“, ул. „Асен Илиев“ № 4 в „Учебен център”

Външен ИН 862039
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45214800 45310000 45312100 45320000 45331000 42512000 45420000 45421145 45421146 45430000 45440000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Митници
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 970 000,00 BGN

Обсл. за установяване на техн. х-ки, свързани с изискв. на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ, изг. на техн. п-т и обсл. за ЕЕ, във в-ка с реал.на Нац прогр. за ЕЕ на многофам.жил.сгради на терит.на Общ.Д-ч

Външен ИН 862090
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71250000 71630000 71620000 71251000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 205 510,00 BGN

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Тутра

Външен ИН 861569
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71315000 71321000 45320000 45321000 45300000 45310000 45261400 45332000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тутракан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 227 240,00 BGN