Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и паспортизация

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 267 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1127)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции”:Обособена позиция №1 (ОП1): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №4 13.07.18 18.07.18 Добрич / Dobrich
Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ „Симеон Радев” - кв. Изток, гр. Перник 09.07.18 12.07.18 Перник / Pernik
„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ 02.07.18 06.07.18 Кърджали / Kardzhali
"Текущ ремонт на помещения в част от имот - публична общинска собственост - ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла "Радост" с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А" 29.06.18 16.07.18 Кюстендил / Kyustendil
"Строително- монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич" по обособени позиции”:Обособена позиция №1 (ОП1): "Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла № 28.06.18 13.07.18 Добрич / Dobrich
"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на подпорна стена находяща се на ул. "Княз Борис I” № 30-32". 26.06.18 02.07.18 Плевен / Pleven
Предметът на поръчката включва предоставяне на следните услуги: 1) Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда - обект на интервенция.Об 26.06.18 04.07.18 Бургас / Burgas
"Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ "Живот +" ЕООД гр. Крумовград" 14.06.18 02.07.18 Кърджали / Kardzhali
"Подмяна на хидроизолация и консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВнР" 07.06.18 21.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на подпорна стена находяща се на ул. "Княз Борис I” № 30-32". 06.06.18 25.06.18 Плевен / Pleven

„Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции”:Обособена позиция №1 (ОП1): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №4

Външен ИН 9078488
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261100 45261000 45261210 45261400 45261910
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 833,00 BGN

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ „Симеон Радев” - кв. Изток, гр. Перник

Външен ИН 9078224
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261910 71251000 71248000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Гимназия с преподаване на чужди езици Симеон Радев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 112 864,00 BGN

„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“

Външен ИН 9077975
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45320000 45421000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофирна болница за активно лечение Живот+ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 750,00 BGN

"Текущ ремонт на помещения в част от имот - публична общинска собственост - ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла "Радост" с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А"

Външен ИН 9077894
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45310000 45320000 45332000 45410000 45432110 45442100
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 665,00 BGN

"Строително- монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич" по обособени позиции”:Обособена позиция №1 (ОП1): "Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №

Външен ИН 9077858
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261100 45261000 45261210 45261400 45261910
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 833,00 BGN

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на подпорна стена находяща се на ул. "Княз Борис I” № 30-32".

Външен ИН 9077731
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45211340 71000000 71240000 71250000 71221000 71300000 71315000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 108 000,00 BGN

Предметът на поръчката включва предоставяне на следните услуги: 1) Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда - обект на интервенция.Об

Външен ИН 9077733
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000
Краен срок: 04.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ "Живот +" ЕООД гр. Крумовград"

Външен ИН 9077245
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45320000 45421000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофирна болница за активно лечение Живот+ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 750,00 BGN

"Подмяна на хидроизолация и консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВнР"

Външен ИН 850496
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261420
Краен срок: 21.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на външните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000 000,00 BGN

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на подпорна стена находяща се на ул. "Княз Борис I” № 30-32".

Външен ИН 9076878
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45211340 71000000 71240000 71250000 71221000 71300000 71315000
Краен срок: 25.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 108 000,00 BGN