Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 066 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 2307)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР2014-2020 12.12.18 18.01.19 Силистра / Silistra
„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“ 14.12.18 21.01.19 Ловеч / Lovech
„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“, ... продълж. в VI.3) 14.12.18 22.01.19 Ловеч / Lovech
Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация — Силистра“, договор № BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР 2014—2020 г. 15.12.18 18.01.19 17:00 Силистра / Silistra
Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик. 14.12.18 11.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
„ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ............“ 10.12.18 16.01.19 София / Sofia
„Изпълнение на строителство на обект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Основно училище „Иван Вазов“ в с. Буково , община Гоце Делчев“Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта:Демонтаж и монтаж на метали решетки по ф 11.12.18 27.12.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно ... 10.12.18 07.01.19 Хасково / Haskovo
„Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“ 10.12.18 10.01.19 Враца / Vratsa
„ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТЕН 07.12.18 02.01.19 Хасково / Haskovo

Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР2014-2020

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“, ... продълж. в VI.3)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация — Силистра“, договор № BG16RFOP001-1.031-0005-С01 по ОПРР 2014—2020 г.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 214 751,00 BGN

Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 12 100,00 BGN

„ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ............“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 000 000,00 BGN

„Изпълнение на строителство на обект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Основно училище „Иван Вазов“ в с. Буково , община Гоце Делчев“Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта:Демонтаж и монтаж на метали решетки по ф

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 95 285,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно ...

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 666 666,00 BGN

„ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТЕН

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)