Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 589 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 2359)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на Община Враца 19.02.19 19.03.19 Враца / Vratsa
Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ 19.02.19 12.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Начално училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали 19.02.19 26.02.19 Кърджали / Kardzhali
Изграждане на Посетителски център, разположен на територията на лесопарк "Гергана", гр. Кнежа 19.02.19 07.03.19 Плевен / Pleven
Конструктивно укрепване и саниране тераса на АМП Цинга 19.02.19 21.02.19 Северен централен / Severen tsentralen
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг 15.02.19 05.03.19 Плевен / Pleven
Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийси университет„Св. Климент Охридски“. 12.02.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево. 14.02.19 14.03.19 Габрово / Gabrovo
Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по ОП НОИР 15.02.19 20.03.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Строително-монтажни работи за реализиране на инвестиционен проект "Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм 11.02.19 20.03.19 Ловеч / Lovech

Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на Община Враца

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Враца
Очаквана цена: 2 000 000 BGN

Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 79 559 BGN

Изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Начално училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Кърджали
Очаквана цена: 4 150 BGN

Изграждане на Посетителски център, разположен на територията на лесопарк "Гергана", гр. Кнежа

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Кнежа
Очаквана цена: 53 390 BGN

Конструктивно укрепване и саниране тераса на АМП Цинга

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Очаквана цена: 45 000 BGN

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Червен бряг
Очаквана цена: 210 439 BGN

Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийси университет„Св. Климент Охридски“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийски университет Св.
Климент Охридски
Очаквана цена: 40 650 BGN

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Севлиево
Очаквана цена: 300 000 BGN

Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по ОП НОИР

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Очаквана цена: 40 650 BGN

Строително-монтажни работи за реализиране на инвестиционен проект "Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Ловеч
Очаквана цена: 595 181 BGN