Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност, саниране на сгради и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 933 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 2194)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич 28.05.19 07.06.19 Добрич / Dobrich
Целта на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да реализира строително-монтажни дейности за ремонт на храм „Св.Илия” 28.05.19 06.06.19 Ловеч / Lovech
Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич 23.05.19 03.06.19 Добрич / Dobrich
Ремонт на общински сгради 23.05.19 13.06.19 Хасково / Haskovo
Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй 22.05.19 13.06.19 Враца / Vratsa
Конструктивно укрепване,консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия–гр.Силистра–Iви етап:Основен ремонт на покрива на Художествена галерия-гр.Силистра 20.05.19 11.06.19 Силистра / Silistra
Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект 17.05.19 17.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна“ и „Енергийна ефективност“, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: Рехабилитация приемно здание Шумен 17.05.19 30.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект 17.05.19 30.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на СМР за обект:Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград 17.05.19 10.06.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Детска градина № 23 Звездица
Очаквана цена 103 166 BGN

Целта на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да реализира строително-монтажни дейности за ремонт на храм „Св.Илия”

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Априлци
Очаквана цена 60 000 BGN

Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Детска градина № 23 Звездица
Очаквана цена 103 166 BGN

Ремонт на общински сгради

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Кмет на Община Хасково
Очаквана цена 554 395 BGN

Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Козлодуй
Очаквана цена 2 143 787 BGN

Конструктивно укрепване,консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия–гр.Силистра–Iви етап:Основен ремонт на покрива на Художествена галерия-гр.Силистра

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Силистра
Очаквана цена 1 240 216 BGN

Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Очаквана цена 67 466 BGN

Оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна“ и „Енергийна ефективност“, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: Рехабилитация приемно здание Шумен

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Очаквана цена 69 185 BGN

Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Очаквана цена 68 157 BGN

Изпълнение на СМР за обект:Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Крумовград
Очаквана цена 936 429 BGN