Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 589 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 2359)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обявление за изменение 04.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Обявление за възложена поръчка 04.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 07.01.19 Хасково / Haskovo
„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020г.“ 07.01.19 Ловеч / Lovech
„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Саниране и вътрешен ремонт на детска ясла № 3, гр. 07.01.19 11.02.19 17:00 Сливен / Sliven
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка 03.01.19 Североизточен / Severoiztochen, Югоизточен / Yugoiztochen
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Обявление за изменение

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Раднево

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Столична община
Цена на договора: 182 523

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Русе

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Кмет на община Хасково
Очаквана цена: 0 EUR
Цена на договора: 53 454
52 000
68 782

„Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти на Община Ловеч, финансирани по ПО 1 на ОПРР 2014-2020г.“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Община Ловеч
Очаквана цена: 0 EUR
Цена на договора: 3 900
5 850
3 750

„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Саниране и вътрешен ремонт на детска ясла № 3, гр.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Сливен
Очаквана цена: 600 000 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Раднево

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Министерство на туризма

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Национална агенция за приходите

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Враца