Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност, саниране на сгради и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 933 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 2194)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Решение за откриване на процедура-Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ ХІV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат 02.04.19 Бургас / Burgas
Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ ХІV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат 02.04.19 23.04.19 Бургас / Burgas
Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност...Продължава в II.1.4). 03.04.19 03.05.19 17:00 Враца / Vratsa
Приключване на договор- Проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община град Добрич. 02.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор - Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор 01.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор - пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра 02.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор - Оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР по Проект BG16RFOP001-2.001-0086 Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра 02.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор - Оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР по Проект BG16RFOP001-2.001-0086 Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра 02.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Ремонт на сгради общинска собственост - община Плевен 02.04.19 23.04.19 Плевен / Pleven
Изменение - Инженеринг–проектиране,авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГМ „Юрий Гагарин", Русе 29.03.19 София / Sofia

Решение за откриване на процедура-Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ ХІV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Карнобат
Очаквана цена 269 108 BGN

Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ ХІV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Карнобат
Очаквана цена 269 108 BGN

Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност...Продължава в II.1.4).

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Враца
Очаквана цена 28 000 BGN

Приключване на договор- Проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община град Добрич.

Вид обявление Строителство
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Кметът на Община град Добрич

Приключване на договор - Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор

Вид обявление Строителство
Вид документ Приключен договор
Възложител Община Свищов
Цена на договора 327 196

Приключване на договор - пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра

Вид обявление Строителство
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Мездра
Цена на договора 251 960

Приключване на договор - Оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР по Проект BG16RFOP001-2.001-0086 Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Мездра
Цена на договора

Приключване на договор - Оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР по Проект BG16RFOP001-2.001-0086 Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Мездра
Цена на договора

Ремонт на сгради общинска собственост - община Плевен

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Плевен
Очаквана цена 595 736 BGN

Изменение - Инженеринг–проектиране,авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГМ „Юрий Гагарин", Русе

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Министерство на образованието и науката