Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 066 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 2307)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 10.11.18 Плевен / Pleven, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно уч 10.11.18 Габрово / Gabrovo
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 „Зорница“ — сграда „Незабравка“, ул. „Добруджа“ № 59, гр. Хасково. 10.11.18 Хасково / Haskovo
„Развитие на УЦ Монтана с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“ 09.11.18 Монтана / Montana
Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ — Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023 09.11.18 13.12.18 17:00 Габрово / Gabrovo
„Инженеринг — проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Вела Пискова“ № 3А, ул. „Гео Милев“ № 35, бл. „Чайка 1“ и бл. „Чайка 2“ в гр. Тутракан по обособени позиции“. 09.11.18 Силистра / Silistra
„Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, ......продължава в поле VI.3)... 09.11.18 Варна / Varna
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Сключен договор
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно уч

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Сключен договор
Очаквана цена: 0,00 EUR

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 „Зорница“ — сграда „Незабравка“, ул. „Добруджа“ № 59, гр. Хасково.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Сключен договор
Очаквана цена: 0,00 EUR
Цена на договора: 484 280,00

„Развитие на УЦ Монтана с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Сключен договор
Очаквана цена: 0,00 EUR
Цена на договора: 8 883,00

Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ — Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 71 291,00 BGN

„Инженеринг — проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Вела Пискова“ № 3А, ул. „Гео Милев“ № 35, бл. „Чайка 1“ и бл. „Чайка 2“ в гр. Тутракан по обособени позиции“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Сключен договор
Очаквана цена: 0,00 EUR
Цена на договора: 335 740,00

„Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, ......продължава в поле VI.3)...

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Сключен договор
Очаквана цена: 0,00 EUR
Цена на договора: 1 734 100,00

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране