Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 589 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 2359)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 14.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм, гр. Ловеч, ул. „Мостова“ между ул. „Търговска“ № 8 и ул. „Васил Левски“ № 33—35“ 14.02.19 20.03.19 17:30 Ловеч / Lovech
Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана 13.02.19 01.03.19 Монтана / Montana
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД за период от дванадесет месеца, делима на 2 (две) обособени позиции 12.02.19 25.02.19 16:45 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД 08.02.19 25.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на сградния фонд и прилежащата инфраструктура на РУ „Ангел Кънчев” в градовете Русе 08.02.19 26.02.19 Русе / Ruse
Текущ ремонт чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в ЦДГ „Синчец”, гр. Павел баня 07.02.19 26.02.19 Стара Загора / Stara Zagora
Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на „Лукойл Нефтохим“ — гр. Бургас“ 07.02.19 26.02.19 17:15 Бургас / Burgas
Пещостроителни и изолационни работи 04.02.19 19.02.19 Варна / Varna
Изграждане на административна сграда за диспечерски център — гр. Пловдив 06.02.19 15.03.19 16:00 Пловдив / Plovdiv

Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
Очаквана цена: 720 000 BGN

„Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм, гр. Ловеч, ул. „Мостова“ между ул. „Търговска“ № 8 и ул. „Васил Левски“ № 33—35“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Ловеч
Очаквана цена: 0 EUR

Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена: 270 000 BGN

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД за период от дванадесет месеца, делима на 2 (две) обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД
Очаквана цена: 0 EUR

Доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
Очаквана цена: 14 275 673 BGN

Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на сградния фонд и прилежащата инфраструктура на РУ „Ангел Кънчев” в градовете Русе

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Русенски университет Ангел Кънчев
Очаквана цена: 265 000 BGN

Текущ ремонт чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в ЦДГ „Синчец”, гр. Павел баня

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Павел баня
Очаквана цена: 90 000 BGN

Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на „Лукойл Нефтохим“ — гр. Бургас“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Бургас
Очаквана цена: 0 EUR

Пещостроителни и изолационни работи

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТЕЦ Варна ЕАД
Очаквана цена: 500 000 BGN

Изграждане на административна сграда за диспечерски център — гр. Пловдив

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД
Очаквана цена: 0 EUR