Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност, саниране на сгради и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 933 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 2194)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строително монтажни работи в министерство на външните работи – централно управление 17.05.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда - Социален център в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради 16.05.19 14.06.19 Хасково / Haskovo
Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе 16.05.19 03.06.19 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA
Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на сгради складове 16.05.19 07.06.19 Враца / Vratsa
Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда и сграда (учебно-битов корпус) в база гр. Берковица 15.05.19 07.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС 15.05.19 12.06.19 Враца / Vratsa
„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект „Допълващо застрояване: пристройка на 1 етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, находящо се в УПИ ХІІ-37 „За адм. сграда и ПГ“ 15.05.19 12.06.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ „Васил Левски” 14.05.19 14.06.19 Хасково / Haskovo
Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор 14.05.19 03.06.19 Благоевград / Blagoevgrad
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец 14.05.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строително монтажни работи в министерство на външните работи – централно управление

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на външните работи
Очаквана цена 104 340 BGN

Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда - Социален център в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Свиленград
Очаквана цена 310 438 BGN

Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроразпределение Север АД
Очаквана цена 269 990 BGN

Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на сгради складове

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда и сграда (учебно-битов корпус) в база гр. Берковица

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Главна дирекция Национална полиция - Министерство на вътрешните работи
Очаквана цена 142 476 BGN

Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД
Очаквана цена 1 045 000 BGN

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект „Допълващо застрояване: пристройка на 1 етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, находящо се в УПИ ХІІ-37 „За адм. сграда и ПГ“

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Столична община
Очаквана цена 275 000 BGN

Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ „Васил Левски”

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Свиленград
Очаквана цена 219 204 BGN

Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СУ Йордан Йовков
Очаквана цена 5 060 004 BGN

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 181 334 BGN