Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и саниране

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 066 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 2307)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че 04.12.18 14.01.19 Плевен / Pleven
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгре 04.12.18 08.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгре... 07.12.18 08.01.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че 07.12.18 14.01.19 17:00 Плевен / Pleven
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 04.12.18 08.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител на инженеринг–проектиране,упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на 1,3,част от 4 и част от 5 ет. от админ.и делова сграда Дом-паметник "Александър Стамболийски" 06.12.18 17.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за изготвяне на прединвестиционни проучвания и технически проект на инсталация за сепариране на БО за РЦУО – Луковит 06.12.18 02.01.19 Ловеч / Lovech
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н „Люлин“ във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 06.12.18 08.01.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. по ..прод... 05.12.18 09.01.19 17:00 Перник / Pernik
Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък 04.12.18 19.12.18 Стара Загора / Stara Zagora

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 615 363,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгре

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 579 759,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгре...

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 579 759,00 BGN

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на че

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 615 363,00 BGN

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 064 977,00 BGN

Избор на изпълнител на инженеринг–проектиране,упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на 1,3,част от 4 и част от 5 ет. от админ.и делова сграда Дом-паметник "Александър Стамболийски"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 666 666,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на прединвестиционни проучвания и технически проект на инсталация за сепариране на БО за РЦУО – Луковит

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 120 000,00 BGN

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н „Люлин“ във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. по ..прод...

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 174 640,00 BGN