Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 347 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 835)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на кредитна институция за предоставяне на платежни и свързани услуги 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обществената поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка”, АД гр.Видин 15.03.19 25.03.19 Видин / Vidin
Извършване на застрахователни услуги 14.03.19 25.03.19 Разград / Razgrad
Предоставяне на застрахователни услуги за движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата по обособени позиции 14.03.19 18.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД ” гр.Пазарджик 13.03.19 25.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе 13.03.19 19.03.19 Русе / Ruse
Предоставяне на застрахователни услуги – застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 /2020 г. за нуждите на ТП Държавно горско стопансто Севлиево гр.Севлиево 12.03.19 14.03.19 Габрово / Gabrovo
Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 1 бр. служебно моторно превозно средство собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово 12.03.19 15.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ 11.03.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка :Отговорност на превозвача за превозван багаж за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период 07.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на кредитна институция за предоставяне на платежни и свързани услуги

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията

Обществената поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка”, АД гр.Видин

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин
Очаквана цена: 33 750 BGN

Извършване на застрахователни услуги

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Разград
Очаквана цена: 3 000 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги за движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата по обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Раднево
Очаквана цена: 50 274 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД ” гр.Пазарджик

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД гр.Пазарджик
Очаквана цена: 12 000 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно
предприятие ДП-гр.Габрово -
Териториално поделение
Държавно ловно стопанство
Дунав -Русе
Очаквана цена: 6 500 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги – застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 /2020 г. за нуждите на ТП Държавно горско стопансто Севлиево гр.Севлиево

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП - ТП ДГС Севлиево
Очаквана цена: 1 200 BGN

Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 1 бр. служебно моторно превозно средство собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Болярка гр. Велико Търново
Очаквана цена: 280 BGN

Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски
Очаквана цена: 9 900 BGN

Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка :Отговорност на превозвача за превозван багаж за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
Очаквана цена: 15 000 BGN