Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 157 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 816)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2019г. 15.01.19 21.01.19 Русе / Ruse
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит 15.01.19 18.01.19 Габрово / Gabrovo
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро 14.01.19 21.01.19 Сливен / Sliven
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 11.01.19 18.01.19 Габрово / Gabrovo
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ 10.01.19 17.01.19 Габрово / Gabrovo
Извършване на услуги по имуществено застраховане на имоти и материални активи- общинска собственост и застраховане на моторни превозни средства собственост на Община Павликени, по обособени позиции:Обособена позиция №1: „Имуществено застраховане на имоти 09.01.19 14.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”Кратко описание: Застраховане професионалната отговорност на физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лиц 09.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на автомобилите, собствени и предоставени за ползване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на имотите - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МРРБ. 08.01.19 15.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит 07.01.19 14.01.19 Габрово / Gabrovo
Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Каракуз” при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово”- „Задължителна застраховка Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата в МПС“ 07.01.19 10.01.19 Силистра / Silistra

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2019г.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 823,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 61 000,00 BGN

Извършване на услуги по имуществено застраховане на имоти и материални активи- общинска собственост и застраховане на моторни превозни средства собственост на Община Павликени, по обособени позиции:Обособена позиция №1: „Имуществено застраховане на имоти

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

„Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”Кратко описание: Застраховане професионалната отговорност на физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лиц

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Застраховане на автомобилите, собствени и предоставени за ползване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на имотите - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МРРБ.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 823,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Каракуз” при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово”- „Задължителна застраховка Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата в МПС“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 200,00 BGN