Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 921 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 793)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, инфор 05.11.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на застрахователна услуга на МПС – собственост на МП със застраховки „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“ 05.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Застрахователни услуги за ОП „БИЗНЕС ЗОНА „ПЕРИСТЪР“ - застраховка „Живот и Злополука“ 02.11.18 09.11.18 Разград / Razgrad
„Застраховане на служителите на АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2019 г. ” 01.11.18 09.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г. и Застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства. 01.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Застрахователни услуги за ОП „БИЗНЕС ЗОНА „ПЕРИСТЪР“ - застраховка „Живот и злополука“ 01.11.18 08.11.18 Разград / Razgrad
"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Комисията за финансов надзор" по три обособени позиции:1.Застраховане на членовете на КФН и служителите от администрацията на комисията със застраховки “Злополука” и "Заболяване";2.Застраховане на служ 01.11.18 09.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“ 01.11.18 06.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предметът на поръчката включа сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата” и „Каско” на МПС-та и плавателните съдове собственост на Възложителя с прогнозна стойност до 28905.00 лв.Срокът на действие на застрахователните полици 31.10.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на недвижими имоти, автомобили и служители на ДКСИ 30.10.18 02.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, инфор

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

„Извършване на застрахователна услуга на МПС – собственост на МП със застраховки „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 16 800,00 BGN

„Застрахователни услуги за ОП „БИЗНЕС ЗОНА „ПЕРИСТЪР“ - застраховка „Живот и Злополука“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 100,00 BGN

„Застраховане на служителите на АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2019 г. ”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г. и Застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 699,00 BGN

„Застрахователни услуги за ОП „БИЗНЕС ЗОНА „ПЕРИСТЪР“ - застраховка „Живот и злополука“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 468,00 BGN

"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Комисията за финансов надзор" по три обособени позиции:1.Застраховане на членовете на КФН и служителите от администрацията на комисията със застраховки “Злополука” и "Заболяване";2.Застраховане на служ

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 500,00 BGN

„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Предметът на поръчката включа сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата” и „Каско” на МПС-та и плавателните съдове собственост на Възложителя с прогнозна стойност до 28905.00 лв.Срокът на действие на застрахователните полици

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 28 905,00 BGN

Застраховане на недвижими имоти, автомобили и служители на ДКСИ

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN