Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 780 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 778)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД, гр. София публикува покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги. 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание 13.09.18 19.09.18 Русе / Ruse
„Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“. В обхвата на поръчката на застраховане подлежат обекти - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица 12.09.18 17.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“ 11.09.18 18.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Сключване на групова рискова застраховка „Живот“ за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ 10.09.18 13.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“. В обхвата на поръчката на застраховане подлежат обекти - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица 05.09.18 12.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Гр. Сопот обявява конкурс за избор на изпълнител на финансова услуга – предоставяне на кредит. 05.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявява конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна гражданска отговорност и каско 05.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховка „Злополука на гости на хотели” за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело 05.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 04.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД, гр. София публикува покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66000000
Възложители: Министерство на икономиката

Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Външен ИН 9080732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“. В обхвата на поръчката на застраховане подлежат обекти - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица

Външен ИН 9080724
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Външен ИН 9080651
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот“ за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“

Външен ИН 9080558
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66511000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

„Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“. В обхвата на поръчката на застраховане подлежат обекти - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица

Външен ИН 9080491
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

Гр. Сопот обявява конкурс за избор на изпълнител на финансова услуга – предоставяне на кредит.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66113000
Възложители: „ВМЗ“ ЕАД

Обявява конкурсна процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна гражданска отговорност и каско

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66000000
Възложители: "АДИС"ЕООД

Застраховка „Злополука на гости на хотели” за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело

Външен ИН 9080467
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни
клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 164,00 BGN

Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Външен ИН 9080447
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен
оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN