Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 642 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 765)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Задължителна застраховка – Гражданска отговорност за 2018-2019 г. на автомобили собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево”.Предметът на поръчката e разделен три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Гражданска отговорност з 11.07.18 16.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Застраховане на имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили и недвижими имоти“ 06.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” за нуждите на Община Габрово Кратко описание: Подробно описание съгласно Техническата спецификация и списъците към нея. 03.07.18 06.07.18 Габрово / Gabrovo
Избор на обслужващи финансови и кредитни институции - банки, за предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "Мини Марица-изток" ЕАД и неговите клонове. 28.06.18 04.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Застраховане на имуществото на Болница "Лозенец": служебни автомобили и недвижими имоти" 27.06.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Позиция III "Застраховане на сградите на КРС" от поръчка с предмет: "Застраховка на имущество и служители на КРС при пет самостоятелно обособени позиции" 25.06.18 02.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено 25.06.18 28.06.18 Пловдив / Plovdiv
Предмет на поръчката: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” за нуждите на Община Габрово Кратко описание: Подробно описание съгласно Техническата спецификация и списъците към нея. 26.06.18 03.07.18 Габрово / Gabrovo
Предоставяне на застрахователни услуги на Община Суворово за 2018 - 2019г. 22.06.18 27.06.18 Варна / Varna
"Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства" 22.06.18 26.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Задължителна застраховка – Гражданска отговорност за 2018-2019 г. на автомобили собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево”.Предметът на поръчката e разделен три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Гражданска отговорност з

Външен ИН 9078340
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66514110
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 750,00 BGN

„Застраховане на имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили и недвижими имоти“

Външен ИН 9078150
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515200 66515100 66516000 66514110
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Болница Лозенец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Предмет на поръчката: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” за нуждите на Община Габрово Кратко описание: Подробно описание съгласно Техническата спецификация и списъците към нея.

Външен ИН 9078048
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66000000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 500,00 BGN

Избор на обслужващи финансови и кредитни институции - банки, за предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на "Мини Марица-изток" ЕАД и неговите клонове.

Външен ИН 9077834
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66120000
Краен срок: 04.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Застраховане на имуществото на Болница "Лозенец": служебни автомобили и недвижими имоти"

Външен ИН 9077796
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515200 66515100 66516000 66514110
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Болница Лозенец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Позиция III "Застраховане на сградите на КРС" от поръчка с предмет: "Застраховка на имущество и служители на КРС при пет самостоятелно обособени позиции"

Външен ИН 9077678
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено

Външен ИН 9077688
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66516400 03
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Предмет на поръчката: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” за нуждите на Община Габрово Кратко описание: Подробно описание съгласно Техническата спецификация и списъците към нея.

Външен ИН 9077717
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66000000
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 500,00 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги на Община Суворово за 2018 - 2019г.

Външен ИН 9077632
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 27.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Суворово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства"

Външен ИН 9077639
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 26.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN