Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 229 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 823)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции“ ОП№1 „Застраховка „Имущество” на недвижими имоти публична държавна собственост, предоставени за управление от Медицински университет – Пловдив“ОП№2 „Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”.ОП№3 „Групова рискова застраховка „Живот“ на служители и работници на Медицински университет - Пловдив” 22.01.19 29.01.19 Пловдив / Plovdiv
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електронна техника, „Злополука”. 22.01.19 25.01.19 Сливен / Sliven
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2019г. – 2022г 22.01.19 15.02.19 Габрово / Gabrovo
„Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”Кратко описание: Застраховане професионалната отговорност на физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение. 21.01.19 25.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 18.01.19 22.01.19 Габрово / Gabrovo
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ 18.01.19 22.01.19 Габрово / Gabrovo
Застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Автокаско на МПС“ за автомобили на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 15.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2019г. 15.01.19 21.01.19 Русе / Ruse
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит 15.01.19 18.01.19 Габрово / Gabrovo
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро 14.01.19 21.01.19 Сливен / Sliven

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции“ ОП№1 „Застраховка „Имущество” на недвижими имоти публична държавна собственост, предоставени за управление от Медицински университет – Пловдив“ОП№2 „Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”.ОП№3 „Групова рискова застраховка „Живот“ на служители и работници на Медицински университет - Пловдив”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Медицински университет - Пловдив
Очаквана цена: 55 843,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електронна техника, „Злополука”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Нова Загора
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2019г. – 2022г

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Специализирана болница за
активно лечение на белодробни
болести-Габрово ЕООД
Очаквана цена: 1 169,00 BGN

„Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”Кратко описание: Застраховане професионалната отговорност на физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за
активно лечение Д-р Тота
Венкова АД
Очаквана цена: 61 000,00 BGN

Застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Автокаско на МПС“ за автомобили на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Национален институт по
метеорология и хидрология
Очаквана цена: 30 500,00 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2019г.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно
предприятие ДП гр. Габрово -
Териториално поделение
Държавно горско стопанство Бяла
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Севлиевогаз-2000 АД
Очаквана цена: 22 823,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Нова Загора
Очаквана цена: 52 000,00 BGN