Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 330 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 833)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Решение за откриване на процедура 06.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на услуга по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет към нея" по обособени позиции:Обособена позиция №1 " Застраховка „Помощ при пътуване" Обособена позиция №2 07.12.18 11.12.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
“Застраховане на членовете на КПКОНПИ, органите на КПКОНПИ и всички останали служители на КПКОНПИ, както и на имуществото на КПКОНПИ, по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Застраховане на членовете на КПКОНПИ и други служители на КПКОН 07.12.18 14.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за оказване на застрахователни услуги за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - София” по две обособени позиции: 1. Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и 2. Застраховка „Отго 07.12.18 14.12.18 София / Sofia
Обявление за възложена поръчка 05.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.12.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 07.12.18 17.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ“ В ЦСМП – БЛАГОЕВГРАД“ 07.12.18 14.12.18 Благоевград / Blagoevgrad
Обявление за възложена поръчка 04.12.18 Габрово / Gabrovo
„Застраховане на служителите на АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2019 г.” 06.12.18 10.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на отбраната
Очаквана цена: 20 000 BGN

"Предоставяне на услуга по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет към нея" по обособени позиции:Обособена позиция №1 " Застраховка „Помощ при пътуване" Обособена позиция №2

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Горна Оряховица
Очаквана цена: 32 410 BGN

“Застраховане на членовете на КПКОНПИ, органите на КПКОНПИ и всички останали служители на КПКОНПИ, както и на имуществото на КПКОНПИ, по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Застраховане на членовете на КПКОНПИ и други служители на КПКОН

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Очаквана цена: 69 000 BGN

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за оказване на застрахователни услуги за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - София” по две обособени позиции: 1. Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и 2. Застраховка „Отго

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за спешна медицинска
помощ - София
Очаквана цена: 66 000 BGN

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Столична община
Цена на договора: 10 000

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: ТП Държавно горско стопанство
Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен

Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Очаквана цена: 35 000 BGN

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ“ В ЦСМП – БЛАГОЕВГРАД“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за спешна медицинска помощ
Очаквана цена: 24 000 BGN

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Северноцентрално държавно
предприятие ДП
Цена на договора: 251 920

„Застраховане на служителите на АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2019 г.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция Митници
Очаквана цена: 69 900 BGN