Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 472 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 948)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Приключване на договор-Предоставяне на услуги по застраховане на превозни средства, собственост на Българска агенция по безопасност на храните и на недвижими имоти 25.02.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции“ 27.02.19 01.04.19 17:30 Варна / Varna
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР-Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” и „Гражданска отговорност към трети лица и отговорност за продукта” на ЕСО ЕАД 25.02.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП. 26.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, както и за застраховане на лечебното заведение срещу вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия 26.02.19 01.04.19 16:00 Пловдив / Plovdiv
Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД. 26.02.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ 26.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе 26.02.19 12.03.19 Русе / Ruse
Възложена поръчка-Застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването 22.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура-Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна 22.02.19 Варна / Varna

Приключване на договор-Предоставяне на услуги по застраховане на превозни средства, собственост на Българска агенция по безопасност на храните и на недвижими имоти

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Българска агенция по безопасност на храните

„Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Варна
Очаквана цена 18 081 BGN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР-Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” и „Гражданска отговорност към трети лица и отговорност за продукта” на ЕСО ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД
Цена на договора 223 428,02

Сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП.

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Министерство на здравеопазването
Очаквана цена 0 EUR
Цена на договора 2 827

Сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, както и за застраховане на лечебното заведение срещу вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД чрез изпълнителен директор
Очаквана цена 100 000 BGN

Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Летище София ЕАД
Очаквана цена 29 344 BGN

Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Военна академия Г. С. Раковски
Очаквана цена 9 900 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Северноцентрално държавно
предприятие ДП-гр.Габрово -
Териториално поделение
Държавно ловно стопанство
Дунав -Русе
Очаквана цена 6 500 BGN

Възложена поръчка-Застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Министерство на здравеопазването
Цена на договора 2 827,37

Решение за откриване на процедура-Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Варна
Очаквана цена 18 081 BGN