Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 167 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 817)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС” И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“” 28.12.18 02.01.19 Силистра / Silistra
Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Каракуз” при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово”- „Задължителна застраховка Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата в МПС“ 28.12.18 04.01.19 Силистра / Silistra
Застраховане на движимото и недвижимото имущество на „Брикел” ЕАД чрез сключване на имуществена застраховка. 27.12.18 31.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Застраховане на служителите на АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2019 г.” 21.12.18 27.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република България и извън страната” 18.12.18 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Услуги по застраховане на сгради и имущество, стопанисвани и използвани от ТД на НАП Пловдив 21.12.18 22.01.19 Пловдив / Plovdiv
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ“ В ЦСМП – БЛАГОЕВГРАД“ 21.12.18 28.12.18 Благоевград / Blagoevgrad
“Осигуряване на застраховка "Професионална отговорност на медицинския персонал" и "Гражданска отговорност на юридическо лице" за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ” 21.12.18 02.01.19 Варна / Varna
„Застраховка на сгради и съоражения ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. 20.12.18 02.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД” по четири обособени позиции” 18.12.18 02.01.19 Бургас / Burgas

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС” И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Каракуз” при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово”- „Задължителна застраховка Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата в МПС“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 200,00 BGN

Застраховане на движимото и недвижимото имущество на „Брикел” ЕАД чрез сключване на имуществена застраховка.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 56 500,00 BGN

„Застраховане на служителите на АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2019 г.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република България и извън страната”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 664 000,00 BGN

„Услуги по застраховане на сгради и имущество, стопанисвани и използвани от ТД на НАП Пловдив

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ“ В ЦСМП – БЛАГОЕВГРАД“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 000,00 BGN

“Осигуряване на застраховка "Професионална отговорност на медицинския персонал" и "Гражданска отговорност на юридическо лице" за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Застраховка на сгради и съоражения ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД” по четири обособени позиции”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN