Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 330 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 833)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ 26.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе 26.02.19 12.03.19 Русе / Ruse
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Елена, със застраховка "Гражданска отговорност за МПС" за 2019 година 21.02.19 28.02.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Застраховане на автомобили, собственост на ИА 20.02.19 27.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез финансов лизинг на специализирани машини за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград 19.02.19 13.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища 15.02.19 18.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Застраховане на членовете на Комисията за финансов надзор и служителите от администрацията 15.02.19 18.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР 07.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на 15 броя служебни МПС собственост на „СЦДП” ДП – гр. Габрово 11.02.19 14.02.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Застраховане на движимо и недвижимо имущество 08.02.19 15.02.19 Благоевград / Blagoevgrad

Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски
Очаквана цена: 9 900 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно
предприятие ДП-гр.Габрово -
Териториално поделение
Държавно ловно стопанство
Дунав -Русе
Очаквана цена: 6 500 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Елена, със застраховка "Гражданска отговорност за МПС" за 2019 година

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северно централно държавно
предприятие ДП Габрово
Очаквана цена: 4 200 BGN

Застраховане на автомобили, собственост на ИА

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
Очаквана цена: 69 999 BGN

Доставка чрез финансов лизинг на специализирани машини за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград
Очаквана цена: 143 000 BGN

Застраховане на движимо и недвижимо имущество - Общински жилища

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Благоевград
Очаквана цена: 8 505 BGN

Застраховане на членовете на Комисията за финансов надзор и служителите от администрацията

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Комисия за финансов надзор
Очаквана цена: 5 000 BGN

Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на външните работи
Очаквана цена: 3 664 000 BGN

Застраховане на 15 броя служебни МПС собственост на „СЦДП” ДП – гр. Габрово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно
предприятие ДП гр Габрово
-Териториално поделение
Държавно горско стопанство Свищов
Очаквана цена: 2 500 BGN

Застраховане на движимо и недвижимо имущество

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Благоевград
Очаквана цена: 8 505 BGN