Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 217 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 222)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило 04.12.18 07.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с. Иванча и с.Патреш” 04.12.18 07.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по ..прод... 30.11.18 09.01.19 Перник / Pernik
Предмет на поръчката е създаване на работен проект по части АС, СК, ЕЛ, КИП и А; ВиК; Газоснабдяване; ОВК; Геодезия – външен газопровод; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на строителните отпадъци, подробно описани в док 30.11.18 04.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност 28.11.18 03.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на оценка за съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница 27.11.18 04.12.18 Кюстендил / Kyustendil
„Дейности по придобиване право на собственост за изграждане на технологичните площадки за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Лин 27.11.18 30.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен и учрежденията на бюджетна издръжка към Община Плевен, по обособени позиции 22.11.18 20.12.18 Плевен / Pleven
Предмет на поръчката е създаване на работен проект по части АС – архитектурно заснемане, СК, ЕЛ, КИП и А; ВиК; Газоснабдяване; ОВК; Геодезия – външен газопровод; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на строителните отпадъц 21.11.18 29.11.18 Стара Загора / Stara Zagora
Решение за откриване на процедура 19.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 400 000,00 BGN

„Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с. Иванча и с.Патреш”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 390 000,00 BGN

„Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по ..прод...

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 284 500,00 BGN

Предмет на поръчката е създаване на работен проект по части АС, СК, ЕЛ, КИП и А; ВиК; Газоснабдяване; ОВК; Геодезия – външен газопровод; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на строителните отпадъци, подробно описани в док

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Извършване на оценка за съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

„Дейности по придобиване право на собственост за изграждане на технологичните площадки за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Лин

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен и учрежденията на бюджетна издръжка към Община Плевен, по обособени позиции

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 039 000,00 BGN

Предмет на поръчката е създаване на работен проект по части АС – архитектурно заснемане, СК, ЕЛ, КИП и А; ВиК; Газоснабдяване; ОВК; Геодезия – външен газопровод; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на строителните отпадъц

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)