Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

779 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 78)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на строително-монтажни работи по текущ ремонт в сградата на РЗОК- Разград“ в четири обособени позиции:-Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инст 23.10.18 26.10.18 Разград / Razgrad
Извършване на строително-монтажни работи по текущ ремонт в сградата на РЗОК- Разград“ в четири обособени позиции:-Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инст 05.10.18 22.10.18 Разград / Razgrad
“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово” 05.10.18 09.10.18 Габрово / Gabrovo
“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово” 20.09.18 04.10.18 Габрово / Gabrovo
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.08.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово” 30.08.18 03.09.18 Габрово / Gabrovo
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 22.08.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Извършване на строително-монтажни работи по текущ ремонт в сградата на РЗОК- Разград“ в четири обособени позиции:-Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инст

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 20 833,00 BGN

Извършване на строително-монтажни работи по текущ ремонт в сградата на РЗОК- Разград“ в четири обособени позиции:-Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инст

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 20 833,00 BGN

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 91 700,00 BGN

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 91 700,00 BGN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Сключен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Сключен договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 91 700,00 BGN

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране