Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

762 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 77)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово” 30.08.18 03.09.18 Габрово / Gabrovo
“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово” 14.08.18 29.08.18 Габрово / Gabrovo
„Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по ..прод.. 07.08.18 18.09.18 Перник / Pernik
„Газификация на сгради – общинска собственост по три обособени позиции“ 03.08.18 06.08.18 Шумен / Shumen
Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати 23.07.18 11.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г. 20.07.18 17.08.18 Габрово / Gabrovo
Решение за откриване на процедура 20.07.18 Габрово / Gabrovo
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 19.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Газификация на сгради – общинска собственост по три обособени позиции“ 19.07.18 03.08.18 Шумен / Shumen
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 18.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

Външен ИН 9080260
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОДМВР – Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 700,00 BGN

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

Външен ИН 9079632
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 29.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОДМВР – Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 700,00 BGN

„Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по ..прод..

Външен ИН 861564
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45333000 71240000 45400000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 284 500,00 BGN

„Газификация на сгради – общинска собственост по три обособени позиции“

Външен ИН 9079271
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 06.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 833,00 BGN

Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати

Външен ИН 858621
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231223 42112300 71320000 80530000
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Представляващият
Булгартрансгаз ЕАД -
изпълнителен директор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 77 782 000,00 EUR

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г.

Външен ИН 858191
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231221 45232000
Краен срок: 17.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Севлиевогаз-2000 АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 858188
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231221 45232000
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Севлиевогаз-2000 АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400 000,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 858003
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45000000 71315000 71221000 45261400 45321000 45443000 45421000 45331000 45310000 45231220 45333000 45313100
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен

„Газификация на сгради – общинска собственост по три обособени позиции“

Външен ИН 9078681
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 03.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 833,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 857845
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45000000 71315000 71221000 45261400 45321000 45443000 45421000 45331000 45310000 45231220 45333000 45313100
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен