Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

704 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 71)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Основен ремонт на отоплителна инсталация в Детска градина №3 "Знаме на мира" в гр. Раднево" 21.06.18 09.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Газификация на парова централа на рудник "Трояново - север" - реф.39/2018 - ОПнс. 14.06.18 09.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.05.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 16.05.18 Ловеч / Lovech
«Изпълнение на СМР на обект: «Газификация и отопление на канцеларии, зали и Младежки център в Читалище-гр.Летница, община Летница» 16.05.18 18.06.18 Ловеч / Lovech
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 08.05.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 27.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извършване на СМР за изпълнение на проект: "Подмяна на съществуваща отоплителната инсталация и частичен ремонт на сградата на корпус I на СУ "Иван Вазов", гр.Вършец". 13.04.18 18.04.18 Монтана / Montana
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 05.04.18 София / Sofia

"Основен ремонт на отоплителна инсталация в Детска градина №3 "Знаме на мира" в гр. Раднево"

Външен ИН 9077550
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раднево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 331,00 BGN

"Газификация на парова централа на рудник "Трояново - север" - реф.39/2018 - ОПнс.

Външен ИН 9077237
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 127 799,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 846490
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45231220 45333000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Булгартрансгаз ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 847174
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45333000 45331000
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Летница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 097,00 BGN

«Изпълнение на СМР на обект: «Газификация и отопление на канцеларии, зали и Младежки център в Читалище-гр.Летница, община Летница»

Външен ИН 847175
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45333000 45331000
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Летница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 097,00 BGN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

Външен ИН 845702
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 45321000 45231220 45333000 45410000 45442100 45421000 45331000 45310000 45332000 45233000 45262522 45422000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: ДЗЗД ДП-РВД 2015
Contractor Prices: 143 311,00

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 844568
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 45333000 45231220 71000000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
ДЗЗД ГБС -Трансгаз
Строймонтаж ЕООД
Contractor Prices:

4 231 252,00

"Извършване на СМР за изпълнение на проект: "Подмяна на съществуваща отоплителната инсталация и частичен ремонт на сградата на корпус I на СУ "Иван Вазов", гр.Вършец".

Външен ИН 9074899
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45333000 45214200
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вършец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 158 786,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 841555
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45333000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 841239
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 39341000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Овергаз Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Елстарт ООД
Contractor Prices: 109 000,00