Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ина електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 733 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 274)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево 09.05.19 22.05.19 София / Sofia
Изготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо задание 02.05.19 13.05.19 Русе / Ruse
Изготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо задание 17.04.19 30.04.19 Русе / Ruse
Изработка, доставка и монтаж на тръбен економайзер II-ра степен за водогреен котел SZL-10.4/115/45-T по две обособени позиции 16.04.19 07.05.19 Бургас / Burgas
Покана за оферти за извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност - ДП "Ръководство въздушно движение" 16.04.19 24.04.19 16:00 Варна / Varna, София (столица) / Sofia (stolitsa), Благоевград / Blagoevgrad
Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД 12.04.19 16.05.19 Варна / Varna
Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект :Спортно-рекреационен център гр. Сандански 02.04.19 24.04.19 Благоевград / Blagoevgrad
СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на община Велико Търново, по обособени позиции 02.04.19 07.05.19 17:00 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Строително-монтажни работи поизграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на община Велико Търново 29.03.19 07.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Решение за откриване на процедура - Строително-монтажни работи поизграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на община Велико Търново 29.03.19 07.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Софийска вода АД
Очаквана цена 69 900 BGN

Изготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо задание

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация Русе ЕАД
Очаквана цена 70 000 BGN

Изготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо задание

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация Русе ЕАД
Очаквана цена 70 000 BGN

Изработка, доставка и монтаж на тръбен економайзер II-ра степен за водогреен котел SZL-10.4/115/45-T по две обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация - Бургас ЕАД
Очаквана цена 42 000 BGN

Покана за оферти за извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност - ДП "Ръководство въздушно движение"

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП "Ръководство въздушно движение"

Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Аресгаз ЕАД
Очаквана цена 50 000 BGN

Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект :Спортно-рекреационен център гр. Сандански

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Сандански
Очаквана цена 833 152 BGN

СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на община Велико Търново, по обособени позиции

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 2 287 169 BGN

Строително-монтажни работи поизграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на община Велико Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 2 287 169 BGN

Решение за откриване на процедура - Строително-монтажни работи поизграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на община Велико Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 2 287 169 BGN