Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 316 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1532)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за разработването на Интегрирана платформа 16.05.19 23.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за разработването на Интегрирана платформа 16.05.19 23.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров" 14.05.19 16.05.19 Бургас / Burgas
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска 13.05.19 15.05.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на хардуерно оборудване 10.05.19 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на хардуерно оборудване 10.05.19 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени 10.05.19 21.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за работните места на трудовите медиатори в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени 10.05.19 21.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на науките 08.05.19 20.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 08.05.19 10.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за разработването на Интегрирана платформа

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СЕНТРА ООД

Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за разработването на Интегрирана платформа

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СЕНТРА ООД

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет Проф. д-р Асен Златаров
Очаквана цена 23 896 BGN

Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Очаквана цена 0 EUR

Закупуване на хардуерно оборудване

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТЕХНО ООД
Очаквана цена 143 574 BGN

Закупуване на хардуерно оборудване

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТЕХНО ООД
Очаквана цена 143 574 BGN

Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Павликени
Очаквана цена 1 000 BGN

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за работните места на трудовите медиатори в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Павликени
Очаквана цена 4 300 BGN

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на науките

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Институт по математика и информатика - БАН
Очаквана цена 37 312 BGN

Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Очаквана цена 69 990 BGN