Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 150 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 415)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД. 10.09.18 14.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Сервизна поддръжка на хардуера и софтуера на телефонната мрежа на Електроразпределение Юг ЕАД 05.09.18 12.09.18 Пловдив / Plovdiv
Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя – диагностика, ремонт и подмяна на дефектирало оборудване;• софтуерна поддръжка от прои 04.09.18 10.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД. 28.08.18 10.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на телекомуникационни услуги и достъп до интернет за летище Варна и летище Бургас“ 27.08.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя – диагностика, ремонт и подмяна на дефектирало оборудване;• софтуерна поддръжка от прои 23.08.18 03.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на хардуер 20.08.18 10.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Подмяна на системите за мониторинг, контрол и управление на отоплително-вентилационни и климатични инсталации в Учебно-възстановителни почивни бази Банско и к.к. „Св. Св. Константин и Елена" 15.08.18 19.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително тех 08.08.18 19.09.18 Сливен / Sliven
Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД 09.08.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД.

Външен ИН 9080584
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72253200
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Сервизна поддръжка на хардуера и софтуера на телефонната мрежа на Електроразпределение Юг ЕАД

Външен ИН 9080460
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50334110
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя – диагностика, ремонт и подмяна на дефектирало оборудване;• софтуерна поддръжка от прои

Външен ИН 9080401
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД.

Външен ИН 9080160
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72253200
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на телекомуникационни услуги и достъп до интернет за летище Варна и летище Бургас“

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30236113
Възложители: летище Варна и летище Бургас

Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя – диагностика, ремонт и подмяна на дефектирало оборудване;• софтуерна поддръжка от прои

Външен ИН 9079991
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка на хардуер

Външен ИН 863553
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 30213000 32250000 31440000 30233130 34711200 31430000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция
Сертификационен одит на
средствата от европейските
земеделски фондове
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 94 100,00 BGN

Подмяна на системите за мониторинг, контрол и управление на отоплително-вентилационни и климатични инсталации в Учебно-възстановителни почивни бази Банско и к.к. „Св. Св. Константин и Елена"

Външен ИН 863111
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие
Ръководство на въздушното движение
Очаквана цена: 95 000,00 BGN

Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително тех

Външен ИН 861673
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно
предприятие ДП, ТП Държавно
горско стопанство Стара река
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 000,00 BGN

Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД

Външен ИН 862084
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111500 31625200 45312100 45343000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие
Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 697 000,00 BGN