Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 389 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 439)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
В рамките на настоящата поръчка следва да бъде извършено:Изпълнителят трябва да предостави на Община Стара Загора (Възложителя) комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране чрез хардуерно-софтуерно решение, включващо предоставяне на хардуерно обор 14.01.19 22.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално 14.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ”. 07.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на външен NAS storage 4X4TB за ТП на НОИ - Плевен". 19.12.18 23.01.19 Плевен / Pleven
,,Разработване на информационна система за отчитане на опасни битови отпадъци 20.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година 19.12.18 09.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хардуер и софтуер по проекти по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, както и доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мулти 17.12.18 22.01.19 Русе / Ruse
Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр 14.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ 06.12.18 10.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката е "Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ".Предметът на настоящата обществена поръчка представлява хардуерно- софтуерно техническо решение включващо еднократна напълно окомплектована доставка и поддръжка за/през целия период 07.12.18 10.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

В рамките на настоящата поръчка следва да бъде извършено:Изпълнителят трябва да предостави на Община Стара Загора (Възложителя) комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране чрез хардуерно-софтуерно решение, включващо предоставяне на хардуерно обор

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

„Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 473,00 BGN

„Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ”.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 700 000,00 BGN

"Доставка на външен NAS storage 4X4TB за ТП на НОИ - Плевен".

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

,,Разработване на информационна система за отчитане на опасни битови отпадъци

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 165 750,00 BGN

Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка на хардуер и софтуер по проекти по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, както и доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мулти

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 114 357,00 BGN

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 816 666,00 BGN

Предмет на поръчката е "Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ".Предметът на настоящата обществена поръчка представлява хардуерно- софтуерно техническо решение включващо еднократна напълно окомплектована доставка и поддръжка за/през целия период

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN