Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 247 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 425)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин” 01.11.18 05.11.18 Видин / Vidin
„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин” 25.10.18 01.11.18 Видин / Vidin
Предметът е “Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София и на изнесените звена”, който включва имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар на ТУ-София 23.10.18 30.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ 17.10.18 23.10.18 Русе / Ruse
„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин” 17.10.18 24.10.18 Видин / Vidin
Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД. 15.10.18 18.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хардуер – мрежов сторидж /NAS/ и осем броя лаптопа“ 15.10.18 18.10.18 Благоевград / Blagoevgrad
Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника-компютри/стационарни и преносими/;хардуер;софтуер;принтери;компирни машини;монитори;UPS устройства;мрежово оборудване и др.за нуждите на ТП ДГС Годеч 11.10.18 05.11.18 София / Sofia
Доставка на WAN оборудване за нуждите на НОИ 08.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България” 08.10.18 15.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 46 410,00 BGN

„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 46 410,00 BGN

Предметът е “Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София и на изнесените звена”, който включва имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар на ТУ-София

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 24 745,00 BGN

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 43 000,00 BGN

„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 46 410,00 BGN

Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Доставка на хардуер – мрежов сторидж /NAS/ и осем броя лаптопа“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 600,00 BGN

Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника-компютри/стационарни и преносими/;хардуер;софтуер;принтери;компирни машини;монитори;UPS устройства;мрежово оборудване и др.за нуждите на ТП ДГС Годеч

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка на WAN оборудване за нуждите на НОИ

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 000 000,00 BGN

„Доставка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN