Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма произвежда или доставя хигиенни и почистващи материали - препарати, уреди, консумативи, хартии, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 795 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 580)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали“ за срок от 12 месеца. 10.07.18 13.07.18 Кърджали / Kardzhali
„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз 09.07.18 17.07.18 Варна / Varna
„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”. 06.07.18 09.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД по обособени позиции 03.07.18 16.07.18 Варна / Varna
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали" за срок от 12 месеца. 29.06.18 09.07.18 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”. 28.06.18 05.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции 28.06.18 06.07.18 Варна / Varna
Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров”АД 27.06.18 02.07.18 Смолян / Smolyan
Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД през 2018 - 2019 г. 27.06.18 02.07.18 Благоевград / Blagoevgrad

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 856976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33000000 33140000 33141800 33100000 33130000 33131510 33136000 33131000 33169000 33135000 33141000 18424000 33631600 33132000 33172100 33168000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.
д-р Параскев Стоянов - Варна

„Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали“ за срок от 12 месеца.

Външен ИН 9078303
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян ТП Държавно ловно стопанство Женда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 500,00 BGN

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз

Външен ИН 9078228
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100 44810000 39224200 44832200
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Външен ИН 9078158
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39513200 33711900 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 39831600 39831700 39832000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД по обособени позиции

Външен ИН 9078010
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 33741300 33741100 33761000 33763000 33764000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали" за срок от 12 месеца.

Външен ИН 9077933
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян ТП Държавно ловно стопанство Женда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 500,00 BGN

"Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Външен ИН 9077859
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39513200 33711900 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 39831600 39831700 39832000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции

Външен ИН 9077827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 33741300 33741100 33761000 33763000 33764000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров”АД

Външен ИН 9077807
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Баратан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 721,00 BGN

Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД през 2018 - 2019 г.

Външен ИН 9077774
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 24455000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве - Благоевград ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 818,00 BGN