Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма произвежда или доставя хигиенни и почистващи материали - препарати, уреди, консумативи, хартии, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 050 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 605)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 07.11.18 12.11.18 Кърджали / Kardzhali
„ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И КОФИ“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА СПОМА 01.11.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 30.10.18 06.11.18 Кърджали / Kardzhali
„Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора” 25.10.18 29.10.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции 19.10.18 22.10.18 Шумен / Shumen
„Периодична доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП София в три самостоятелни обособени позиции“ 16.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора” 16.10.18 24.10.18 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”. 16.10.18 23.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е: „Поетапна доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД за период от 12 месеца” 15.10.18 18.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции 12.10.18 19.10.18 Шумен / Shumen

Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

„ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И КОФИ“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА СПОМА

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

„Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 567,00 BGN

„Периодична доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП София в три самостоятелни обособени позиции“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 44 977,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: „Поетапна доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД за период от 12 месеца”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 411,00 BGN

Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 567,00 BGN