Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма произвежда или доставя хигиенни и почистващи материали - препарати, уреди, консумативи, хартии, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 918 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 592)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 11.09.18 18.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставка на перилни и почистващи препарати и сапуни“ 11.09.18 18.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 11.09.18 19.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД” 11.09.18 18.09.18 Варна / Varna
Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на клоновете на "Студентски столове и общежития"ЕАД по десет обособени позиции. 11.09.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции“ 30.08.18 07.09.18 Шумен / Shumen
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация”. Това са периодично повтарящи се доставки за нуждите на „Пета МБАЛ - София” ЕАД по видове, единична мярка, количества и технически характеристики 30.08.18 13.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Доставка на битови и промишлени почистващи вещества, препарати за дезактивация, дератизация, дезинфекция и дезинсекция” 28.08.18 04.09.18 Враца / Vratsa
"Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: «Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София за звената: ТУ - София Централно управление (ЦУ), Факултет 27.08.18 30.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД 24.08.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9080659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 375,00 BGN

„Доставка на перилни и почистващи препарати и сапуни“

Външен ИН 9080655
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33711900
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 015,00 BGN

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Външен ИН 9080632
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33711900 19640000 39525100 39525600 39224330 39831200 39831220 39831240 39222100 39224340 39224350 39811100 33760000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит
Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 900,00 BGN

„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Външен ИН 9080629
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Света Анна-Варна АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 500,00 BGN

Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на клоновете на "Студентски столове и общежития"ЕАД по десет обособени позиции.

Външен ИН 9080627
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000 39830000 39831000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Студентски столове и общежития ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции“

Външен ИН 9080283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33760000 39000000 39224320 39224340 39224350 39514200 39525800 39713431 44514100 19520000 39224000 44511120
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 364,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация”. Това са периодично повтарящи се доставки за нуждите на „Пета МБАЛ - София” ЕАД по видове, единична мярка, количества и технически характеристики

Външен ИН 9080242
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пета МБАЛ - София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 627,00 BGN

“Доставка на битови и промишлени почистващи вещества, препарати за дезактивация, дератизация, дезинфекция и дезинсекция”

Външен ИН 9080150
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39831300
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 500,00 BGN

"Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: «Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София за звената: ТУ - София Централно управление (ЦУ), Факултет

Външен ИН 9080093
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39224000
Краен срок: 30.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 682,00 BGN

Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД

Външен ИН 864441
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Първа МБАЛ София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 110 157,00 BGN