Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 553 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 856)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове 20.05.19 23.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на химични продукти 09.05.19 16.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове 07.05.19 17.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка чрез наем, предоставяне за временно възмездно ползване и сервизно поддържане на мобилни тоалетни кабини за нуждите на Община Варна 02.05.19 08.05.19 Варна / Varna
Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас. 30.04.19 21.05.19 Бургас / Burgas
Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) 24.04.19 15.05.19 Плевен / Pleven
Доставка на 260т. (+ –10%) синтетична техническа солна киселина HCl- течна в съответствие на БДС 1081 – 85г. или еквивалент по техническо задание и график 23.04.19 07.05.19 Русе / Ruse
Доставка на емайл лакове, грундове, смоли, китове, разредители и специални покрития 23.04.19 07.05.19 Варна / Varna
Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода 19.04.19 09.05.19 Търговище / Targovishte
„Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“ 19.04.19 21.05.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно Горско Стопанство гр. Мъглиж
Очаквана цена 3 500 BGN

Доставка на химични продукти

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Българска армия

Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно Горско Стопанство гр. Мъглиж
Очаквана цена 3 500 BGN

Доставка чрез наем, предоставяне за временно възмездно ползване и сервизно поддържане на мобилни тоалетни кабини за нуждите на Община Варна

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Варна
Очаквана цена 55 000 BGN

Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ЕАД
Очаквана цена 320 000 BGN

Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор)

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена 54 000 BGN

Доставка на 260т. (+ –10%) синтетична техническа солна киселина HCl- течна в съответствие на БДС 1081 – 85г. или еквивалент по техническо задание и график

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация Русе ЕАД
Очаквана цена 34 000 BGN

Доставка на емайл лакове, грундове, смоли, китове, разредители и специални покрития

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител контраадмирал Митко Александров Петев - командир на Военноморски сили
Очаквана цена 35 750 BGN

Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище
Очаквана цена 209 000 BGN

„Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Топлофикация София“ ЕАД
Очаквана цена 0 EUR