Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 246 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 725)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово. 10.07.18 13.07.18 Ямбол / Yambol
Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово. 10.07.18 13.07.18 Ямбол / Yambol
„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз 09.07.18 17.07.18 Варна / Varna
"Доставка на течен хлор”, предназначен за обеззаразяване на питейни води, в стоманени съдове-бутилки от 40 кг.и варели от 400 кг. и 800 кг. 05.07.18 13.07.18 Монтана / Montana
„избор на изпълнител за доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. За нуждите на ТП ДГС Айтос, както следва: минимум 1900 кг амониева селитра; минимум 12 кг листна тор „кристалон”; минимум 3 кг торове за 04.07.18 10.07.18 Бургас / Burgas
"Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките” 03.07.18 10.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово. 29.06.18 09.07.18 Ямбол / Yambol
"Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП "ДГС - Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 - "Доставка чрез закупуване на Хербиц 28.06.18 09.07.18 Бургас / Burgas
Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров”АД 27.06.18 02.07.18 Смолян / Smolyan
Доставка на химически реагент коагулант алуминиев сулфат AL2 (SO4)3 - кристален, за пречистване на питейни води в Пречиствателните станции за питейни води във "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас 25.06.18 16.07.18 Бургас / Burgas

Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово.

Външен ИН 9078270
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14310000 24450000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово.

Външен ИН 9078272
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14310000 24450000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз

Външен ИН 9078228
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100 44810000 39224200 44832200
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Доставка на течен хлор”, предназначен за обеззаразяване на питейни води, в стоманени съдове-бутилки от 40 кг.и варели от 400 кг. и 800 кг.

Външен ИН 9078144
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24311900
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

„избор на изпълнител за доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. За нуждите на ТП ДГС Айтос, както следва: минимум 1900 кг амониева селитра; минимум 12 кг листна тор „кристалон”; минимум 3 кг торове за

Външен ИН 9078074
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24440000 17
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките”

Външен ИН 9078049
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 000,00 BGN

Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово.

Външен ИН 9077913
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14310000 24450000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП "ДГС - Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 - "Доставка чрез закупуване на Хербиц

Външен ИН 9077847
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24440000 24450000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров”АД

Външен ИН 9077807
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Баратан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 721,00 BGN

Доставка на химически реагент коагулант алуминиев сулфат AL2 (SO4)3 - кристален, за пречистване на питейни води в Пречиствателните станции за питейни води във "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас

Външен ИН 853520
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24313123
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 700 000,00 BGN