Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 546 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 755)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 Позиция №2 - Доставка на теч 05.11.18 08.11.18 Разград / Razgrad
Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” 02.11.18 07.11.18 Шумен / Shumen
„Доставка на софтуер и консумативи по две обособени позиции по Българо-Швейцарски проект „Повишаване на капацитет на експерти по криминалистика” - тематичен фонд „Сигурност” на програма за сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария“О 02.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово“ и е подробно описан в Техническа спецификация, нераздлна част от настоящата документация. 29.10.18 13.11.18 Габрово / Gabrovo
Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 Позиция №2 - Доставка на теч 29.10.18 05.11.18 Разград / Razgrad
„Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2018г.-2019г. за нуждите на „МБАЛ - Бяла Слатина” 26.10.18 30.10.18 Враца / Vratsa
"Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” 25.10.18 02.11.18 Шумен / Shumen
Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1. Кислород в бутилки (газообразен) - до 10 000.00 /десет хиляди/ нормални куб.м; Обособена позиция № 2. Течен кислород – до 260 000 /двеста и шесдесет хи 22.10.18 25.10.18 Плевен / Pleven
Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” 19.10.18 26.10.18 Шумен / Shumen
„Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2018г.-2019г. за нуждите на „МБАЛ - Бяла Слатина” 19.10.18 26.10.18 Враца / Vratsa

Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 Позиция №2 - Доставка на теч

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Доставка на софтуер и консумативи по две обособени позиции по Българо-Швейцарски проект „Повишаване на капацитет на експерти по криминалистика” - тематичен фонд „Сигурност” на програма за сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария“О

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 147,00 BGN

„Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово“ и е подробно описан в Техническа спецификация, нераздлна част от настоящата документация.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 21 417,00 BGN

Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 Позиция №2 - Доставка на теч

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

„Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2018г.-2019г. за нуждите на „МБАЛ - Бяла Слатина”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 53 000,00 BGN

"Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1. Кислород в бутилки (газообразен) - до 10 000.00 /десет хиляди/ нормални куб.м; Обособена позиция № 2. Течен кислород – до 260 000 /двеста и шесдесет хи

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2018г.-2019г. за нуждите на „МБАЛ - Бяла Слатина”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 53 000,00 BGN