Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 742 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 775)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на хигиенни материали и консумативи - за лична употреба и за бита" 11.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца" 07.01.19 10.01.19 Добрич / Dobrich
„Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните - общинска собственост“ 04.01.19 14.01.19 Бургас / Burgas
„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2019 година” разделена на две са 03.01.19 07.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ 31.12.18 07.01.19 Добрич / Dobrich
Предмет на поръчката: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и семена за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца”Кратко описание: Предмета на обществената поръчка включва доставка чрез закупуване 28.12.18 03.01.19 Сливен / Sliven
„Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ 28.12.18 04.01.19 Добрич / Dobrich
Доставка на пестициди за нуждите на Институт по полски култури Чирпан 20.12.18 10.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на солов разтвор за Химводоочистка на ЕВН България Топлофикация ЕАД 20.12.18 28.12.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и семена за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца” 19.12.18 27.12.18 Сливен / Sliven

„Доставка на хигиенни материали и консумативи - за лична употреба и за бита"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

„Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните - общинска собственост“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2019 година” разделена на две са

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на поръчката: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и семена за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца”Кратко описание: Предмета на обществената поръчка включва доставка чрез закупуване

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

„Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Доставка на пестициди за нуждите на Институт по полски култури Чирпан

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 130 000,00 BGN

Доставка на солов разтвор за Химводоочистка на ЕВН България Топлофикация ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и семена за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 000,00 BGN