Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

22 405 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2241)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции всяка с прогнозна стойност без ДДС за срок 12 месеца, както следва: ОП №1 “Продукти от месо, мляко, риба 11.07.18 18.07.18 Шумен / Shumen
"Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"Обособена позиция 1 - "Доставка на готова храна по 10.07.18 18.07.18 Варна / Varna
Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции всяка с прогнозна стойност без ДДС за срок 12 месеца, както следва: ОП №1 “Продукти от месо, мляко, риба 10.07.18 18.07.18 Шумен / Shumen
Доставка на хранителни продукти - хляб и хлебни изделия за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД за срок от една календарна година 09.07.18 12.07.18 Ловеч / Lovech
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Елица” по три обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 3 „Цитрусови плодове”; 09.07.18 13.07.18 Сливен / Sliven
„ Доставка на груб, тревен и зърнен фураж за служебни коне“ - по обособени позиции (ОП), както следва:- ОП – 1 – балирана пшенична слама;- ОП – 2 – балирано ливадно сено;- ОП – 3 – овес. 06.07.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пинокио", гр.Русе, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо н месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазниниОбособена позиция №4: Риба, 06.07.18 16.07.18 Русе / Ruse
”Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД” 04.07.18 09.07.18 Пловдив / Plovdiv
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина „Детелина” в с.Кипилово, Домашен социален патронаж (ДСП) в гр.Котел и Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Котел (ЦНСТ) за срок от 1 година по с 03.07.18 06.07.18 Сливен / Sliven
Доставка на хранителни продукти за детска градина № 72; гр. София - 1756, район "Студентски", кв. Дървеница, ул. "Белимел" № 11, по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия 03.07.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции всяка с прогнозна стойност без ДДС за срок 12 месеца, както следва: ОП №1 “Продукти от месо, мляко, риба

Външен ИН 9078368
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15220000 15300000 15500000 15800000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Братя Грим
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 550,00 BGN

"Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"Обособена позиция 1 - "Доставка на готова храна по

Външен ИН 9078313
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15894220
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 809,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции всяка с прогнозна стойност без ДДС за срок 12 месеца, както следва: ОП №1 “Продукти от месо, мляко, риба

Външен ИН 9078296
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15220000 15300000 15500000 15800000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Братя Грим
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 550,00 BGN

Доставка на хранителни продукти - хляб и хлебни изделия за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД за срок от една календарна година

Външен ИН 9078236
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15811100
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ - Тетевен - Д- р Ангел Пешев ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 850,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Елица” по три обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 3 „Цитрусови плодове”;

Външен ИН 9078240
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 03220000 15331100 03222200
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Елица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 704,00 BGN

„ Доставка на груб, тревен и зърнен фураж за служебни коне“ - по обособени позиции (ОП), както следва:- ОП – 1 – балирана пшенична слама;- ОП – 2 – балирано ливадно сено;- ОП – 3 – овес.

Външен ИН 9078174
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03100000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична дирекция на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Пинокио", гр.Русе, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо н месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазниниОбособена позиция №4: Риба,

Външен ИН 9078190
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Пинокио
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 300,00 BGN

”Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД”

Външен ИН 9078085
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03000000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „МБАЛ – Асеновград” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина „Детелина” в с.Кипилово, Домашен социален патронаж (ДСП) в гр.Котел и Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Котел (ЦНСТ) за срок от 1 година по с

Външен ИН 9078024
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Котел
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 583,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за детска градина № 72; гр. София - 1756, район "Студентски", кв. Дървеница, ул. "Белимел" № 11, по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия

Външен ИН 9078050
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина №72 Приказка без край
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN