Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 044 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2305)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в осем обособени позиции 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, п 17.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 165 „ЛАТИНКА”, гр. София, СО - район „Изгрев“ съгласно техническа спецификация. 14.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване“ в обособени позиции 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година 13.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Ралица”, с прогнозна стойност до 56 005,43 лв. /петдесет и шест хиляди и пет лева и четиридесет и три стотинки/ без ДДС, разпределени в следните групи:1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месн 13.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Христо Ботев” – село Арчар ” по обособени позиции“ Обособена позиция с предмет №1: „Доставка на 17 516 броя закуски за 116 ученика за срок от 151 учебни дни за учебната 2018/2019 г 13.09.18 19.09.18 Видин / Vidin
Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъ 12.09.18 19.09.18 Хасково / Haskovo
Избор на изпълнител за"Доставка на хранителни п-ти за нуждите на ДГ гр,Чепеларе" по шест обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1:"Месо и местни продукти";Обособена позиция №2:"Мляко и млечни п-ти";Обособена позиция №3:"Доставка на пресни плод 12.09.18 14.09.18 Смолян / Smolyan
"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО" 12.09.18 14.09.18 Габрово / Gabrovo

"Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в осем обособени позиции

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 41110000 65111000
Възложители: НЕК

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, п

Външен ИН 9080866
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 485,00 BGN

Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 165 „ЛАТИНКА”, гр. София, СО - район „Изгрев“ съгласно техническа спецификация.

Външен ИН 9080809
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ 165 „ЛАТИНКА”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване“ в обособени позиции

Външен ИН 9080767
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 41110000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа
компания /НЕК/ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 791,00 BGN

Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година

Външен ИН 9080766
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15851220 03222000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Трето основно училище Д-р
Петър Берон
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 444,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Ралица”, с прогнозна стойност до 56 005,43 лв. /петдесет и шест хиляди и пет лева и четиридесет и три стотинки/ без ДДС, разпределени в следните групи:1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месн

Външен ИН 9080754
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15511100 15551300 15540000 15530000 15500000 15100000 15220000 03142500 03220000 15612500 15300000 15890000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Ралица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 005,00 BGN

Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Христо Ботев” – село Арчар ” по обособени позиции“ Обособена позиция с предмет №1: „Доставка на 17 516 броя закуски за 116 ученика за срок от 151 учебни дни за учебната 2018/2019 г

Външен ИН 9080747
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 930,00 BGN

Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъ

Външен ИН 9080690
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 365,00 BGN

Избор на изпълнител за"Доставка на хранителни п-ти за нуждите на ДГ гр,Чепеларе" по шест обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1:"Месо и местни продукти";Обособена позиция №2:"Мляко и млечни п-ти";Обособена позиция №3:"Доставка на пресни плод

Външен ИН 9080676
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15600000 15800000 15300000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 860,00 BGN

"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО"

Външен ИН 9080670
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15810000 15811000 15811100
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 600,00 BGN