Контакт

Обявления за Храни, напитки и тютюн

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

27 834 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2784)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2018г. – 2019г. по обособени позиции” 16.01.19 18.01.19 Габрово / Gabrovo
“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“ 15.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Пловдив, по три обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на пакети 14.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
ДОСТАВКА НА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете хранителни продукти, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация. 14.01.19 17.01.19 София / Sofia
Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по пет обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на паке 14.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци и консерви, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен” 11.01.19 14.01.19 Варна / Varna
„Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас и подготвителна група на 88. СУ „Димитър Попниколов”, гр.София” 11.01.19 21.01.19 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Слънчево детство" 11.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Роза" - гр. Сопот 11.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина гр. Лъки и Дом за възрастни лица с умствена изостаналост село Джурково, община Лъки. 11.01.19 18.01.19 Пловдив / Plovdiv

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2018г. – 2019г. по обособени позиции”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 952,00 BGN

“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 39 088,00 BGN

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Пловдив, по три обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на пакети

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

ДОСТАВКА НА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете хранителни продукти, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по пет обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на паке

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 600,00 BGN

„Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци и консерви, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас и подготвителна група на 88. СУ „Димитър Попниколов”, гр.София”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 730,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Слънчево детство"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Роза" - гр. Сопот

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 38 500,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина гр. Лъки и Дом за възрастни лица с умствена изостаналост село Джурково, община Лъки.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN