Контакт

Обявления за Храни, напитки и тютюн

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 769 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2877)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама 19.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД 18.03.19 22.03.19 Ловеч / Lovech
Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП – гр. Смолян попадащи на територията на област Пазарджик 14.03.19 18.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив 11.03.19 15.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Звънче” гр. Етрополе 11.03.19 15.03.19 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе 11.03.19 15.03.19 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти 08.03.19 12.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Ардино за период от 01.04.2019 г. до 15.06.2020 г. 08.03.19 19.03.19 Кърджали / Kardzhali
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен по 10 обособени позиции 08.03.19 15.03.19 17:30 Шумен / Shumen
Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС Троян. 07.03.19 11.03.19 Ловеч / Lovech

Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 64 478 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ - Тетевен - Д- р Ангел Пешев ЕООД
Очаквана цена: 28 750 BGN

Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП – гр. Смолян попадащи на територията на област Пазарджик

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЮЦДП
Очаквана цена: 17 960 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Район Централен - Община Пловдив
Очаквана цена: 69 955 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Звънче” гр. Етрополе

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Детска градина Звънче
Очаквана цена: 43 842 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Детска градина Еделвайс
Очаквана цена: 67 615 BGN

Доставка на хранителни продукти

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) РАКОВСКИ ЕООД
Очаквана цена: 69 997 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Ардино за период от 01.04.2019 г. до 15.06.2020 г.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Директор на СУ Васил Левски гр. Ардино
Очаквана цена: 51 060 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 0 EUR

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС Троян.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северозападно държавно
предприятие ТП Държавно горско
стопанство Троян
Очаквана цена: 4 000 BGN