Контакт

Обявления за Строителство на инсталации

Обществени поръчки и търгове за строителство и изграждане на всякакъв вид инсталации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 974 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1998)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“ 13.07.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“ 13.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн 11.07.18 16.07.18 Ловеч / Lovech
„Основен ремонт на отоплителна инсталация в Детска градина №3 “Знаме на мира“ в гр. Раднево“ 10.07.18 12.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен” 10.07.18 13.07.18 Плевен / Pleven
„Изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“. 09.07.18 12.07.18 Хасково / Haskovo
"I-ви етап "Строителни работи по част "Отопление, ветнилация и климатизация" на обект "Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УП 03.07.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане иремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН налицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Силистра 03.07.18 13.07.18 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA
„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ 02.07.18 06.07.18 Кърджали / Kardzhali
Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: складова база - гр. Ботевград и административна сграда на ТД ДР - гр. София, за срок от 1 (една) година. 02.07.18 10.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“

Външен ИН 9078449
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45313100 34951000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Студентски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 135 000,00 BGN

“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Външен ИН 9078490
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45430000 45312200 45442100
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 117,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн

Външен ИН 9078387
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45233262
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тетевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 261 300,00 BGN

„Основен ремонт на отоплителна инсталация в Детска градина №3 “Знаме на мира“ в гр. Раднево“

Външен ИН 9078301
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45330000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раднево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 331,00 BGN

„Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

Външен ИН 9078311
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45312100
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 300,00 BGN

„Изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“.

Външен ИН 9078251
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45313100
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение-Хасково АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"I-ви етап "Строителни работи по част "Отопление, ветнилация и климатизация" на обект "Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УП

Външен ИН 9078052
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 42520000 45331000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 187 000,00 BGN

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане иремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН налицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Силистра

Външен ИН 9078009
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45317300
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Север АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 990,00 BGN

„Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“

Външен ИН 9077975
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45320000 45421000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофирна болница за активно лечение Живот+ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 750,00 BGN

Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: складова база - гр. Ботевград и административна сграда на ТД ДР - гр. София, за срок от 1 (една) година.

Външен ИН 9077983
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45312100
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 100,00 BGN