Контакт

Обявления за Строителство на инсталации

Обществени поръчки и търгове за строителство и изграждане на всякакъв вид инсталации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 680 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2068)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води" 06.11.18 09.11.18 Враца / Vratsa
Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” КК „Слънчев бряг – Запад”, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I - общ., кв. 4801, ПИ с идентификатор 51500.506.492 по плана на КК „Слънчев бряг – За 06.11.18 09.11.18 Бургас / Burgas
“Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж и демонтаж” 29.10.18 01.11.18 Пазарджик / Pazardzhik
Присъединяване на Професионална гимназия по електроника и енергетика - гр. Банско, към местното топлофикационно дружество и ремонт на овътрешна отоплителна инсталация 27.10.18 06.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
Присъединяване на Професионална гимназия по електроника и енергетика - гр. Банско, към местното топлофикационно дружество и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация 28.10.18 12.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
Изграждане на парна инсталация и подмяна на ВиК във войскови район 1536 на военно формирование 32990, включващ инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обекти 68 бригада Специални сили, гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев 25.10.18 29.10.18 Пловдив / Plovdiv
„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране част ОВК, СМР и авторски надзор) на обект: РСПБЗН–Ботевград при РДПБЗН–София във връзка с „Подмяна на съществуваща разпределителна отоплителна мрежа, вертикални щрангове, аншлусите към отоплите 24.10.18 29.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изпълнение на СМР за реализация на проекти за: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на 24.10.18 29.10.18 София / Sofia
Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание. 24.10.18 12.11.18 Русе / Ruse
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставката и монтаж на компонентите за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД 23.10.18 30.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води"

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 112 546,00 BGN

Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” КК „Слънчев бряг – Запад”, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I - общ., кв. 4801, ПИ с идентификатор 51500.506.492 по плана на КК „Слънчев бряг – За

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

“Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж и демонтаж”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 105 000,00 BGN

Присъединяване на Професионална гимназия по електроника и енергетика - гр. Банско, към местното топлофикационно дружество и ремонт на овътрешна отоплителна инсталация

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 046,00 BGN

Присъединяване на Професионална гимназия по електроника и енергетика - гр. Банско, към местното топлофикационно дружество и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 406,00 BGN

Изграждане на парна инсталация и подмяна на ВиК във войскови район 1536 на военно формирование 32990, включващ инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обекти 68 бригада Специални сили, гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране част ОВК, СМР и авторски надзор) на обект: РСПБЗН–Ботевград при РДПБЗН–София във връзка с „Подмяна на съществуваща разпределителна отоплителна мрежа, вертикални щрангове, аншлусите към отоплите

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 95 833,00 BGN

„Изпълнение на СМР за реализация на проекти за: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 175 000,00 BGN

Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставката и монтаж на компонентите за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN