Контакт

Обявления за Изолирани жици и кабели

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и услуги за изолирани жици, кабели и всичко свързано с тях. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 030 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 203)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора 11.09.18 21.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора 31.08.18 10.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“ 21.08.18 24.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе“ 17.08.18 24.08.18 Русе / Ruse
„Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО“ 16.08.18 20.08.18 София / Sofia
Наименованието на поръчката е „Доставка на строителни материали, консумативи и резервни части за електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителни системи и ВиК инсталации за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Предметът на поръчката обхваща извърш 14.08.18 17.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“ 10.08.18 20.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО“ 08.08.18 15.08.18 София / Sofia
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе“ 08.08.18 16.08.18 Русе / Ruse
Наименованието на поръчката е „Доставка на строителни материали, консумативи и резервни части за електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителни системи и ВиК инсталации за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Предметът на поръчката обхваща извърш 07.08.18 14.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора

Външен ИН 9080658
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44410000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса/НЗОК/ чрез Районна
здравноосигурителна каса/РЗОК/
Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК Стара Загора

Външен ИН 9080318
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44410000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса (НЗОК) чрез Районна
здравноосигурителна каса
(РЗОК) Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“

Външен ИН 9079878
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44411000
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе“

Външен ИН 9079758
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44500000 31500000 31300000 31700000 39715300 44411000
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 250,00 BGN

„Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО“

Външен ИН 9079711
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31310000 31220000 31520000 31224000
Краен срок: 20.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие
Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 500,00 BGN

Наименованието на поръчката е „Доставка на строителни материали, консумативи и резервни части за електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителни системи и ВиК инсталации за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Предметът на поръчката обхваща извърш

Външен ИН 9079653
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 44190000 44192000 44170000 31220000 31320000 31680000 31681100 31681400 31681410 44162000 44162100 44163000 44163110 44163121 44163200 44115220 44115200 44111700 44200000 44800000 44500000 44410000 44411000 44900000 31200000 31210000 31224000 31700000
Краен срок: 17.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военномедицинска академия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 166,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“

Външен ИН 9079518
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44411000
Краен срок: 20.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна
каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

„Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО“

Външен ИН 9079416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31310000 31220000 31520000 31224000
Краен срок: 15.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие
Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 500,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе“

Външен ИН 9079397
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44500000 31500000 31300000 31700000 39715300 44411000
Краен срок: 16.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 250,00 BGN

Наименованието на поръчката е „Доставка на строителни материали, консумативи и резервни части за електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителни системи и ВиК инсталации за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Предметът на поръчката обхваща извърш

Външен ИН 9079345
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 44190000 44192000 44170000 31220000 31320000 31680000 31681100 31681400 31681410 44162000 44162100 44163000 44163110 44163121 44163200 44115220 44115200 44111700 44200000 44800000 44500000 44410000 44411000 44900000 31200000 31210000 31224000 31700000
Краен срок: 14.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военномедицинска академия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 166,00 BGN