Контакт

Обявления за Изолирани жици и кабели

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и услуги за изолирани жици, кабели и всичко свързано с тях. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 155 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 216)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и монтаж на комплект електропастири на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро 18.02.19 25.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на контактен проводник и въжета за контактна мрежа 11.01.19 07.02.19 Стара Загора / Stara Zagora
Решение за откриване на процедура 11.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 09.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 09.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС 07.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка 07.01.19 София / Sofia
Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т 03.01.19 09.01.19 Варна / Varna

Доставка и монтаж на комплект електропастири на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Национален парк „Пирин“
Очаквана цена: 69 990 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Мини Марица-изток ЕАД

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: BG

Доставка на контактен проводник и въжета за контактна мрежа

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Мини Марица-изток ЕАД

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Мини Марица- изток ЕАД

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД
Цена на договора: 466 849

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД
Цена на договора: 466 849

Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Представляващият
Булгартрансгаз ЕАД -
изпълнителeн директор
Очаквана цена: 69 000 BGN

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Държавна агенция Електронно
управление

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Градски транспорт ЕАД
Очаквана цена: 67 500 BGN