Контакт

Обявления за Изолирани жици и кабели

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и услуги за изолирани жици, кабели и всичко свързано с тях. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 135 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 214)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС 07.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т 03.01.19 09.01.19 Варна / Varna
Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т 17.12.18 03.01.19 Варна / Varna
Доставка на кабели и изолирани проводници 10.12.18 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – София област. 11.12.18 14.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР“ 07.12.18 16.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – София област“. В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули 30.11.18 10.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 22.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 21.11.18 Северозападен / Severozapaden, Югозападен / Yugozapaden
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 500,00 BGN

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 500,00 BGN

Доставка на кабели и изолирани проводници

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 446 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – София област.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

„Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 980 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – София област“. В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Сключен договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране