Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 116 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 412)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦК QASAR ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020 05.09.18 12.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за следните дейности:Дейност 1: Изготвяне на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за проект „Инвест 15.08.18 20.08.18 Русе / Ruse
„Инженеринг –проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм”, с.Петокладенци, общ.Белене“ 08.08.18 13.09.18 Плевен / Pleven
Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за следните дейности:Дейност 1: Изготвяне на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за проект „Инвест 07.08.18 14.08.18 Русе / Ruse
„Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ – Дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“ 25.07.18 29.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“ 24.07.18 31.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансирано по Оперативна про 24.07.18 30.07.18 София / Sofia
Обявление за възложена поръчка 19.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК), НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (НПК) И АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (АПК)“ 20.07.18 24.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 20.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦК QASAR ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020

Външен ИН 9080490
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по роботика „Свети
Апостол и Евангелист Матей“
при Българска академия на науките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за следните дейности:Дейност 1: Изготвяне на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за проект „Инвест

Външен ИН 9079669
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 20.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

„Инженеринг –проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Основен ремонт на част от улица „Осъм”, с.Петокладенци, общ.Белене“

Външен ИН 861876
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 45000000 71315000 45233000 45233200 71248000 71312000 79121000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белене
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 790,00 BGN

Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за следните дейности:Дейност 1: Изготвяне на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за проект „Инвест

Външен ИН 9079370
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 14.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

„Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ – Дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

Външен ИН 859446
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Краен срок: 29.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 114 055,00 BGN

„Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

Външен ИН 858943
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Краен срок: 31.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 118 569,00 BGN

„Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансирано по Оперативна про

Външен ИН 9078826
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 30.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 858120
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79131000 72222000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Победители: АЙ ТИ УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ООД
Адвокатско дружество Попов, Арнаудов и партньори
Попов и партньори – Ай Ти Управление и анализ ДЗЗД
Contractor Prices:

22 000,00

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК), НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (НПК) И АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (АПК)“

Външен ИН 858401
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 115 666,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 858400
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 115 666,00 BGN