Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 054 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 406)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Изработване и доставка на основни (представителни) документи – дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград“ 02.07.18 05.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Изработване и доставка на основни (представителни) документи - дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград" 20.06.18 29.06.18 Благоевград / Blagoevgrad
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и обзавеждането в Средно училище "Христо Ботев" с. Арчар, Община Димово, и консултантски услуги 19.06.18 22.06.18 Видин / Vidin
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар, и консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за безвъзмездна 19.06.18 22.06.18 Видин / Vidin
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар, и консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за безвъзмездна 11.06.18 18.06.18 Видин / Vidin
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и обзавеждането в Средно училище "Христо Ботев" с. Арчар, Община Димово, и консултантски услуги 11.06.18 18.06.18 Видин / Vidin
"Разработване на методика за осъществяване на контролна дейност от страна на Министерството на правосъдието относно процедурите в изпълнителното производство чрез използване на информационна система" 06.06.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) 29.05.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране ... прпдължава в II.1.4) 29.05.18 22.06.18 Смолян / Smolyan
Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работен" и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за обекти по 2 обособени позиции:Обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и осъществяване на 18.05.18 21.05.18 Плевен / Pleven

„Изработване и доставка на основни (представителни) документи – дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград“

Външен ИН 9077960
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Изработване и доставка на основни (представителни) документи - дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград"

Външен ИН 9077488
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 29.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и обзавеждането в Средно училище "Христо Ботев" с. Арчар, Община Димово, и консултантски услуги

Външен ИН 9077441
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 79400000
Краен срок: 22.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар, и консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за безвъзмездна

Външен ИН 9077439
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 79400000
Краен срок: 22.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 600,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар, и консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за безвъзмездна

Външен ИН 9077077
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 79400000
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 600,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и обзавеждането в Средно училище "Христо Ботев" с. Арчар, Община Димово, и консултантски услуги

Външен ИН 9077090
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 79400000
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

"Разработване на методика за осъществяване на контролна дейност от страна на Министерството на правосъдието относно процедурите в изпълнителното производство чрез използване на информационна система"

Външен ИН 850373
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 250,00 BGN

"Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС)

Външен ИН 848917
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79100000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министeрство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране ... прпдължава в II.1.4)

Външен ИН 848945
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Краен срок: 22.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Доспат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работен" и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за обекти по 2 обособени позиции:Обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и осъществяване на

Външен ИН 9076274
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000 71312000 79121000 71248000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белене
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 870,00 BGN