Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 143 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 415)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата поръчка е „Изработване на съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион”Обществената поръчка е във връзка с проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свър 30.10.18 02.11.18 Русе / Ruse
„Изготвяне на съвместна маркетингова стратегия включваща общо брандиране и промотиране на туристическия маршрут”Обществената поръчка е във връзка с проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Е 30.10.18 02.11.18 Русе / Ruse
„Анализ на възможностите за осигуряване на подкрепа за създаване на черноморски високотехнологичен парк” 24.10.18 02.11.18 Варна / Varna
„Издаване/подновяване на сертификат с разширена валидация” 22.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изготвяне на съвместна маркетингова стратегия включваща общо брандиране и промотиране на туристическия маршрут”Обществената поръчка е във връзка с проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Е 18.10.18 29.10.18 Русе / Ruse
Предмет на настоящата поръчка е „Изработване на съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион”Обществената поръчка е във връзка с проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свър 18.10.18 29.10.18 Русе / Ruse
„Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Операт 15.10.18 25.10.18 Варна / Varna
„Изпълнение на инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център 05.10.18 05.11.18 Видин / Vidin
„Изготвяне на технически и лабораторни анализи и разработване на план за полагане и работа на телеметрични станции по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вод 27.09.18 18.10.18 Хасково / Haskovo
„ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR” 17.09.18 30.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет на настоящата поръчка е „Изработване на съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион”Обществената поръчка е във връзка с проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свър

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 375,00 BGN

„Изготвяне на съвместна маркетингова стратегия включваща общо брандиране и промотиране на туристическия маршрут”Обществената поръчка е във връзка с проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Е

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 077,00 BGN

„Анализ на възможностите за осигуряване на подкрепа за създаване на черноморски високотехнологичен парк”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 999,00 BGN

„Издаване/подновяване на сертификат с разширена валидация”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 916,00 BGN

„Изготвяне на съвместна маркетингова стратегия включваща общо брандиране и промотиране на туристическия маршрут”Обществената поръчка е във връзка с проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Е

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 077,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е „Изработване на съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион”Обществената поръчка е във връзка с проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свър

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 375,00 BGN

„Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Операт

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Изпълнение на инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 739,00 BGN

„Изготвяне на технически и лабораторни анализи и разработване на план за полагане и работа на телеметрични станции по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вод

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 116 562,00 BGN

„ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 375 200,00 BGN