Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 205 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 421)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Разработване на методика за оценка и избор на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“. 11.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура 20.12.18 14.01.19 Перник / Pernik
„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон 14.12.18 17.12.18 София / Sofia
„Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД 13.12.18 17.12.18 Сливен / Sliven
„Избор на изпълнител за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“” 11.12.18 14.12.18 Враца / Vratsa
Предоставяне на консултантски услуги по „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации“ e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Евр 10.12.18 14.12.18 Плевен / Pleven
„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон 06.12.18 13.12.18 София / Sofia
„Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД 06.12.18 13.12.18 Сливен / Sliven
„Изготвяне на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на тер 04.12.18 07.12.18 Русе / Ruse
„Избор на изпълнител за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“” 04.12.18 11.12.18 Враца / Vratsa

„Разработване на методика за оценка и избор на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги по „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации“ e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Евр

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 267,00 BGN

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Изготвяне на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на тер

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 23 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN