Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 236 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 424)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации 28.02.19 11.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел". С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на ДБФП по проекта на Община Котел.Предметът на поръчката включва: 1. Правни услуги, свързани с подготовка на 4 (четири) тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности по проекта и с оформяне и сключване на договорите за тях. Правна помощ, свързана с провеждане на процедурите.2. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително изготвяне на заявки за плащане. Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проектните дейности. 28.01.19 31.01.19 Сливен / Sliven
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОЙТО ДА ИЗГОТВИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ДЕЙНОСТ 1 ОТ ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ГАРАНЦИИТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ , продължава в II.1.4 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 21.01.19 Варна / Varna
Обявление за изменение 17.01.19 Враца / Vratsa
Обявление за изменение 17.01.19 Враца / Vratsa
„Разработване на методика за оценка и избор на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“. 21.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Услуги по издаване и подновяване на удостоверения за електронен подпис за нуждите на Агенция по заетостта” 18.01.19 30.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД
Очаквана цена: 69 000 BGN

Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел". С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на ДБФП по проекта на Община Котел.Предметът на поръчката включва: 1. Правни услуги, свързани с подготовка на 4 (четири) тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности по проекта и с оформяне и сключване на договорите за тях. Правна помощ, свързана с провеждане на процедурите.2. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително изготвяне на заявки за плащане. Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проектните дейности.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Котел
Очаквана цена: 52 800 BGN

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОЙТО ДА ИЗГОТВИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ДЕЙНОСТ 1 ОТ ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ГАРАНЦИИТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ , продължава в II.1.4

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на правосъдието

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Министерство на околната среда
и водите
Цена на договора:

97 900

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Севлиево

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Директорът на ТП Държавно
горско стопанство Суворово
Очаквана цена: 8 800 BGN

Обявление за изменение

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Борован

Обявление за изменение

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Борован

„Разработване на методика за оценка и избор на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на околната среда
и водите
Очаквана цена: 69 000 BGN

„Услуги по издаване и подновяване на удостоверения за електронен подпис за нуждите на Агенция по заетостта”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция по заетостта
Очаквана цена: 180 000 BGN