Контакт

Обявления за Каучукови продукти

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е производство или доставка на гуми, ленти и всякакви видове каучукови продукти, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 075 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 408)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
,Периодична доставка чрез покупка по заявка на нови гуми за МПС собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово при "СИДП" ДП гр.Шумен за 2018г." 29.08.18 19.09.18 Търговище / Targovishte
Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини. 29.08.18 20.09.18 София / Sofia
„Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Велико Търново, офисите, попадащи в териториалния й обхват и Дирекция ОДОП Велико Търново“, 21.08.18 28.08.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата и” 16.08.18 23.08.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца 16.08.18 19.09.18 17:00 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца 13.08.18 19.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на гумено-транспортна лента 14.08.18 11.09.18 17:00 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС 14.08.18 04.09.18 Добрич / Dobrich
„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност” по спецификация. 14.08.18 22.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на гумено-транспортна лента 09.08.18 11.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

,Периодична доставка чрез покупка по заявка на нови гуми за МПС собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово при "СИДП" ДП гр.Шумен за 2018г."

Външен ИН 865009
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000 34351100 34352000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение ДЛС
Черни Лом гр.Попово към СИДП
ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:

Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини.

Външен ИН 865024
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34352100 34352000 34352300
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

„Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Велико Търново, офисите, попадащи в териториалния й обхват и Дирекция ОДОП Велико Търново“,

Външен ИН 9079911
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 28.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за
приходите - ТД на НАП Велико
Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 500,00 BGN

„Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата и”

Външен ИН 9079720
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 23.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 500,00 BGN

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

Външен ИН TED.357905-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 19.09.18 17:00
Брой: 2018156
Дата на изпращане на обявлението: 13.08.18
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ЮИДП ДП, ТП „ДГС Чирпан“
Място на изпълнение: BG: Стара Загора
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца

Външен ИН 862370
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Доставка на гумено-транспортна лента

Външен ИН TED.356993-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34312600
Краен срок: 11.09.18 17:00
Брой: 2018155
Дата на изпращане на обявлението: 09.08.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: BG
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД
Място на изпълнение: BG: Стара Загора
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС

Външен ИН 862768
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство
Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност” по спецификация.

Външен ИН 9079663
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 22.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Национална
сигурност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 882,00 BGN

Доставка на гумено-транспортна лента

Външен ИН 862063
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34312600
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КонтурГлобал Марица изток 3 АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 450 000,00 BGN