Контакт

Обявления за Каучукови продукти

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е производство или доставка на гуми, ленти и всякакви видове каучукови продукти, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 165 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 417)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП“ 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, съгласно техничиската спецификация. 05.11.18 09.11.18 Разград / Razgrad
„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП“ 01.11.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово” 01.11.18 09.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово съгласно приложена техничeската спецификация 31.10.18 08.11.18 Разград / Razgrad
Закупуване на автомобилни гуми за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе при “Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово 30.10.18 08.11.18 Русе / Ruse
Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на п 25.10.18 29.10.18 Пловдив / Plovdiv
Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, съгласно техничиската спецификация. 25.10.18 02.11.18 Разград / Razgrad
Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й. 23.10.18 26.10.18 Пловдив / Plovdiv
Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на п 17.10.18 24.10.18 Пловдив / Plovdiv

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, съгласно техничиската спецификация.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово съгласно приложена техничeската спецификация

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

Закупуване на автомобилни гуми за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе при “Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на п

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, съгласно техничиската спецификация.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 11 500,00 BGN

Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на п

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN