Контакт

Обявления за Кетъринг

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за кетъринг, доставка на готова храна, снабдяване на обществени кухни и столове и всичко свързано с тях.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 684 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 769)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, п 17.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на готова храна-закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ"Христо Ботев" гр.Благоевград 17.09.18 20.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставка на готов топъл обяд за ученици от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос” 13.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas
Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година 13.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Христо Ботев” – село Арчар ” по обособени позиции“ Обособена позиция с предмет №1: „Доставка на 17 516 броя закуски за 116 ученика за срок от 151 учебни дни за учебната 2018/2019 г 13.09.18 19.09.18 Видин / Vidin
"Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр 12.09.18 21.09.18 Търговище / Targovishte
"Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр 12.09.18 21.09.18 Търговище / Targovishte
Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъ 12.09.18 19.09.18 Хасково / Haskovo
Избор на Изпълнител за: „Организиране на кетърингово хранене в Център за подготовка на ученици за олимпиади по определени менюта, за срок от една година”. 12.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на Детска градина № 1 „Снежанка“, гр. Петрич“ по две обособени позиции, както следва:1. Обособена позиция № 1 - „Ежедневна доставка на хляб и закуски“2. Обособена позиция № 2 - „Периодична доставка на х 11.09.18 19.09.18 Благоевград / Blagoevgrad

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, п

Външен ИН 9080866
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 485,00 BGN

"Доставка на готова храна-закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ"Христо Ботев" гр.Благоевград

Външен ИН 9080842
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55521200
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Единадесето ОУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 601,00 BGN

„Доставка на готов топъл обяд за ученици от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос”

Външен ИН 9080781
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Н. Й. Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година

Външен ИН 9080766
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15851220 03222000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Трето основно училище Д-р
Петър Берон
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 444,00 BGN

Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Христо Ботев” – село Арчар ” по обособени позиции“ Обособена позиция с предмет №1: „Доставка на 17 516 броя закуски за 116 ученика за срок от 151 учебни дни за учебната 2018/2019 г

Външен ИН 9080747
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 930,00 BGN

"Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр

Външен ИН 9080700
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Н.Й.Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 215,00 BGN

"Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр

Външен ИН 9080693
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Н.Й.Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 215,00 BGN

Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъ

Външен ИН 9080690
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 365,00 BGN

Избор на Изпълнител за: „Организиране на кетърингово хранене в Център за подготовка на ученици за олимпиади по определени менюта, за срок от една година”.

Външен ИН 9080685
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Учебен център
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на Детска градина № 1 „Снежанка“, гр. Петрич“ по две обособени позиции, както следва:1. Обособена позиция № 1 - „Ежедневна доставка на хляб и закуски“2. Обособена позиция № 2 - „Периодична доставка на х

Външен ИН 9080653
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811000 15813000 15100000 15220000 15500000 15800000 15300000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: директор на Детска градина № 1
„Снежанка“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 350,00 BGN