Контакт

Обявления за Кетъринг

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за кетъринг, доставка на готова храна, снабдяване на обществени кухни и столове и всичко свързано с тях.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 180 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1218)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград 18.01.19 22.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Кремена” – гр. Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“, ОП № 2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“, ОП № 3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и в 16.01.19 23.01.19 Пловдив / Plovdiv
“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“ 15.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Таня Савичева” – гр. Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“, ОП № 2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“, ОП № 3 – „Доставка на пакетирани хранителни продук 15.01.19 22.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Пловдив, по три обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на пакети 14.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по пет обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на паке 14.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет — Габрово 14.01.19 21.01.19 17:00 Северен централен / Severen tsentralen
„Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас и подготвителна група на 88. СУ „Димитър Попниколов”, гр.София” 11.01.19 21.01.19 София / Sofia
Осигуряване логистика за провеждане на специализирани обучения на родители за нуждите на ЦМЕДТ „Амалипе“ по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, Договор BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05 10.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през втори срок на учебната 2018/2019 година за периода 06.02.2019 г – 30.06.2019 г. по следните маршрути: 1. Кюстендил – Соволяно – 10.01.19 17.01.19 Кюстендил / Kyustendil

Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 53 460,00 BGN

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Кремена” – гр. Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“, ОП № 2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“, ОП № 3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и в

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 62 416,00 BGN

“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 39 088,00 BGN

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Таня Савичева” – гр. Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“, ОП № 2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“, ОП № 3 – „Доставка на пакетирани хранителни продук

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 62 416,00 BGN

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Пловдив, по три обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на пакети

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по пет обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на паке

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 600,00 BGN

Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет — Габрово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV – ти клас и подготвителна група на 88. СУ „Димитър Попниколов”, гр.София”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 730,00 BGN

Осигуряване логистика за провеждане на специализирани обучения на родители за нуждите на ЦМЕДТ „Амалипе“ по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, Договор BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през втори срок на учебната 2018/2019 година за периода 06.02.2019 г – 30.06.2019 г. по следните маршрути: 1. Кюстендил – Соволяно –

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 720,00 BGN