Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на компютърно оборудване и принадлежности за офиса, тонери, принтери, хартия, канцеларски материали. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

24 066 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2407)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специализирано обзавеждане за ведомствено кафене на Медицински университет гр. Пловдив“ 12.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8 11.07.18 17.07.18 Северен централен / Severen tsentralen
Предметът на поръчката включва доставка на на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ с две обособени позиции:oбособена позиция „Доставка на на банкнотоброячни машини" и обособена позиция „Доставка на монетоброячни машини“ 11.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гаран 10.07.18 12.07.18 Кюстендил / Kyustendil
„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020 10.07.18 13.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
Предметът на поръчката включва доставка на общо 42 900 бр. тиксо-ролки, от които 39 340 бр. с етикети с надпис за „ДПУ” и 3 560 бр. с други специализирани, разпределени по количества и видове, както са посочени в документацията за участие.Поръчката ще бъд 05.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на автоматизирана архивна система за висящи пенделни папки и демонтаж на съществуващата“.В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности:- демонтаж на съществ 05.07.18 10.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специализирано обзавеждане за ведомствено кафене на Медицински университет гр. Пловдив“ 05.07.18 12.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8 03.07.18 11.07.18 Северен централен / Severen tsentralen
„Осигуряване на поддръжка за нормалното и безаварийно функциониране на компютърна система-клъстер от сървъри Hewlett Packard Enterpise-Proliant Servers-Class Blades“ 02.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специализирано обзавеждане за ведомствено кафене на Медицински университет гр. Пловдив“

Външен ИН 9078426
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 415,00 BGN

Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8

Външен ИН 9078386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120 32323500 30213300 30232110 30213200 30237200
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 972,00 BGN

Предметът на поръчката включва доставка на на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ с две обособени позиции:oбособена позиция „Доставка на на банкнотоброячни машини" и обособена позиция „Доставка на монетоброячни машини“

Външен ИН 9078346
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30132200
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български пощи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гаран

Външен ИН 9078282
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39717200 30200000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 136,00 BGN

„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020

Външен ИН 9078286
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79811000 79821000 79822200 79822300 22140000 22816100 22852000 30192121
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 632,00 BGN

Предметът на поръчката включва доставка на общо 42 900 бр. тиксо-ролки, от които 39 340 бр. с етикети с надпис за „ДПУ” и 3 560 бр. с други специализирани, разпределени по количества и видове, както са посочени в документацията за участие.Поръчката ще бъд

Външен ИН 9078119
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30190000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български пощи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на автоматизирана архивна система за висящи пенделни папки и демонтаж на съществуващата“.В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности:- демонтаж на съществ

Външен ИН 9078130
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30100000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специализирано обзавеждане за ведомствено кафене на Медицински университет гр. Пловдив“

Външен ИН 9078127
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 415,00 BGN

„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8

Външен ИН 9078000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120 32323500 30213300 30232110 30213200 30237200
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 972,00 BGN

„Осигуряване на поддръжка за нормалното и безаварийно функциониране на компютърна система-клъстер от сървъри Hewlett Packard Enterpise-Proliant Servers-Class Blades“

Външен ИН 9077961
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50324100
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерски съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600 000,00 BGN