Контакт

Обявления за Компютърна и офис техника

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на компютърно оборудване и принадлежности за офиса, тонери, принтери, хартия, канцеларски материали. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

44 761 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4477)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на активи в рамките на проект на Невронни Технологии ЕООД 15.03.19 22.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на активи в рамките на проект на Невронни Технологии ЕООД 15.03.19 22.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материали по проект на Солфючър ЕООД 15.03.19 22.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Надграждане на система за комплексен мониторинг на консумацията на вода на ключови сградни водопроводни отклонения“ при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград 14.03.19 19.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН) 14.03.19 15.03.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa), София / Sofia
Инсталиране и текуща поддръжка на лицензирана антивирусна програма за 24 бр. настолни компютри и 3 бр. преносими компютри-собственост на ТП ДГС Айтос 13.03.19 18.03.19 Бургас / Burgas
Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на активи в рамките на проект на Невронни Технологии ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Невронни Технологии ЕООД
Очаквана цена: 336 200 BGN

Доставка на активи в рамките на проект на Невронни Технологии ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Невронни Технологии ЕООД
Очаквана цена: 336 200 BGN

Доставка на материали по проект на Солфючър ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СОЛФЮЧЪР ЕООД
Очаквана цена: 94 000 BGN

Надграждане на система за комплексен мониторинг на консумацията на вода на ключови сградни водопроводни отклонения“ при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Министерство на вътрешните работи
Очаквана цена: 0 EUR

Инсталиране и текуща поддръжка на лицензирана антивирусна програма за 24 бр. настолни компютри и 3 бр. преносими компютри-собственост на ТП ДГС Айтос

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавно Горско стопанство
Айтос /Териториално поделение
на ЮИДП-ДП гр.Сливен/
Очаквана цена: 1 050 BGN

Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ФОРТИС ВИЗИО ЕООД
Очаквана цена: 140 000 BGN

Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ФОРТИС ВИЗИО ЕООД
Очаквана цена: 140 000 BGN

Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ФОРТИС ВИЗИО ЕООД
Очаквана цена: 140 000 BGN

Доставка на специализирано оборудване за обследване и оценка на здравословното състояние на дърветата

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ФОРТИС ВИЗИО ЕООД
Очаквана цена: 140 000 BGN