Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на компютърно оборудване и принадлежности за офиса, тонери, принтери, хартия, канцеларски материали. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

24 772 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2478)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на компютърни работни станции, преносими компютри, принтери, скенери и лицензии за работа, включително и осъществяване на гаранционна поддръжка 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална 17.09.18 20.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Администриране на информационната система на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД 17.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи“ ЕАД“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Периодични доставки на ра 14.09.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране".Настоящата поръчка се провежда във връзка с необходимостта от поддръжка на ИТ системите в АЯР. Наличните системи и бройката служители създават предпо 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Административна сграда на Общин 13.09.18 20.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Мониторинг и администриране на информационната инфраструктура в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните” 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и монтаж на компютърно оборудване в 2 (две) зали за учебна и лабораторна практика в ПГЕА гр. София“. 12.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на компютърна техника за Общинска администрация Разград и общински структури по обособени позиции” 12.09.18 19.09.18 Разград / Razgrad

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на компютърни работни станции, преносими компютри, принтери, скенери и лицензии за работа, включително и осъществяване на гаранционна поддръжка

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000
Възложители: ЮЦДП

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална

Външен ИН 9080874
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39310000 34110000 30230000 42900000 42600000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Свищовска професионална
гимназия Алеко Константинов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 993,00 BGN

Администриране на информационната система на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Външен ИН 9080872
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Външен ИН 9080830
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30231300
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно
управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 000,00 BGN

“Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи“ ЕАД“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Периодични доставки на ра

Външен ИН 9080797
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30190000 30192000 30197000 30197630 30125100
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Напоителни системи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на поръчката: "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране".Настоящата поръчка се провежда във връзка с необходимостта от поддръжка на ИТ системите в АЯР. Наличните системи и бройката служители създават предпо

Външен ИН 9080784
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50324100
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Административна сграда на Общин

Външен ИН 9080780
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30237100 30213000 30211400 30200000 30000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Мониторинг и администриране на информационната инфраструктура в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните”

Външен ИН 9080773
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50312610
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция по
безопасност на храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 200,00 BGN

„Доставка и монтаж на компютърно оборудване в 2 (две) зали за учебна и лабораторна практика в ПГЕА гр. София“.

Външен ИН 9080731
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия по
електротехника и автоматика
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 223,00 BGN

„Доставка на компютърна техника за Общинска администрация Разград и общински структури по обособени позиции”

Външен ИН 9080722
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30211400 30213100 30216110 30232100
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 853,00 BGN