Контакт

Обявления за Консултантски услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 841 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2085)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К 10.01.19 21.01.19 Бургас / Burgas
„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.К 04.01.19 10.01.19 Пловдив / Plovdiv
Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Цвятко Радойнов, в гр. Средец“. 04.01.19 15.01.19 Бургас / Burgas
Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Христо Ботев, гр. Средец“. 04.01.19 15.01.19 Бургас / Burgas
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен” 31.12.18 21.01.19 Хасково / Haskovo
„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.К 28.12.18 04.01.19 Пловдив / Plovdiv
доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) 21.12.18 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Разработване на 1 обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка” 27.12.18 21.01.19 Русе / Ruse
Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим 21.12.18 14.01.19 Пловдив / Plovdiv
Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзор при изпълнението на проектите 21.12.18 18.01.19 Стара Загора / Stara Zagora

„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 525,00 BGN

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 608,00 BGN

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Цвятко Радойнов, в гр. Средец“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Христо Ботев, гр. Средец“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 608,00 BGN

доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 9 940 470,00 BGN

“Разработване на 1 обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 707,00 BGN

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 698,00 BGN

Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзор при изпълнението на проектите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 163 000,00 BGN