Контакт

Обявления за Консултантски услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 462 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2047)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристиче 08.11.18 12.11.18 София / Sofia
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването 07.11.18 12.11.18 София / Sofia
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаван 07.11.18 12.11.18 София / Sofia
„Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв.Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор” 05.11.18 08.11.18 Пазарджик / Pazardzhik
Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД 02.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристичес 01.11.18 08.11.18 София / Sofia
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаван 31.10.18 07.11.18 София / Sofia
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването 31.10.18 07.11.18 София / Sofia
„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”. 30.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на изпълнител за: 1. Услуга по изработване на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за Обект №3 „Строително монтажни работи на ГАП в ДЛСР„Данкулак“ – 1900л.м. (ново строителство) в района на дейност на ДЛС Тервел – ТП н 30.10.18 02.11.18 Шумен / Shumen

„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристиче

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 666,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 078,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаван

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 13 031,00 BGN

„Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв.Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 500,00 BGN

Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристичес

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 666,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Реконструция и преустройство на сграда в ПИ 68978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаван

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 13 031,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 078,00 BGN

„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 125,00 BGN

„Избор на изпълнител за: 1. Услуга по изработване на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за Обект №3 „Строително монтажни работи на ГАП в ДЛСР„Данкулак“ – 1900л.м. (ново строителство) в района на дейност на ДЛС Тервел – ТП н

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 575,00 BGN