Контакт

Обявления за Консултантски услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 331 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 634)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект:Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново 14.05.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Консултантска услуга за разработка на инструментално оборудване и технология за изработка на пластмасовите детайли за пилотна линия. 13.05.19 20.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изготвяне на оценка от експерт оценител за определяне на месечна наемна цена на недвижимия имот за жилищни нужди, находящ се в гр. Клисура 13.05.19 23.05.19 Пловдив / Plovdiv
Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД 09.05.19 21.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Консултантски услуги за изследване и прецизиране на функционалните и нефункционални изисквания на система MedXchange 03.05.19 13.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект:Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново 02.05.19 14.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Консултантски услуги за създаване на база данни с функционални ,технически характеристики на хардуерни компоненти и методи на тяхното взаимодействие,необходими за разработване на иновацията 25.04.19 02.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуги по изготвяне на оценителски доклади от независими оценители за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД 25.04.19 07.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД 24.04.19 10.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект :Реконструкция на общински път 22.04.19 30.04.19 Монтана / Montana

Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект:Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Павликени
Очаквана цена 35 856 BGN

Консултантска услуга за разработка на инструментално оборудване и технология за изработка на пластмасовите детайли за пилотна линия.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДМТех ЕООД
Очаквана цена 37 500 BGN

Изготвяне на оценка от експерт оценител за определяне на месечна наемна цена на недвижимия имот за жилищни нужди, находящ се в гр. Клисура

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Южноцентрално държавно предприятие ДП
Очаквана цена 300 BGN

Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД
Очаквана цена 30 000 BGN

Консултантски услуги за изследване и прецизиране на функционалните и нефункционални изисквания на система MedXchange

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ИНТЕРКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД
Очаквана цена 89 800 BGN

Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект:Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Павликени
Очаквана цена 35 856 BGN

Консултантски услуги за създаване на база данни с функционални ,технически характеристики на хардуерни компоненти и методи на тяхното взаимодействие,необходими за разработване на иновацията

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ФИНТЕХ - Д ЕООД
Очаквана цена 129 000 BGN

Услуги по изготвяне на оценителски доклади от независими оценители за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Напоителни системи ЕАД
Очаквана цена 70 000 BGN

Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД
Очаквана цена 30 000 BGN

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект :Реконструкция на общински път

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Медковец
Очаквана цена 32 800 BGN