Контакт

Обявления за Консултантски Услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 163 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2017)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разработване на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба за строителни продукти, включени в приложение № 1 на Техническата спецификация. Актуализация на съществуващи национални изисквания по отношение на предвидената употреба 13.09.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на консултански услуги, свързани с оценяване - изготвяне на оценка за недвижими имоти и движими вещи за нуждите на ТП ДЛС "Чепино" 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги при управление на проект„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва ръководство и контрол по изпълнението на вси 11.09.18 18.09.18 Шумен / Shumen
„Предоставяне на консултантски услуги свързани с оценяване – изготвяне на оценка за недвижими имоти и движими вещи” 11.09.18 18.09.18 Пазарджик / Pazardzhik
„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по маща 10.09.18 13.09.18 Бургас / Burgas
„ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020“ 05.09.18 12.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонени 05.09.18 12.09.18 Варна / Varna
Разработване на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба за строителните продукти, включени в приложение № 1 на техническата спецификация. Актуализация на съществуващи национални изисквания по отношение на предвидената употре 03.09.18 12.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по маща 03.09.18 10.09.18 Бургас / Burgas
Избор на изпълнител за консултиране и изготвяне на документация за представяне пред финансов посредник и кандидатстване с проект ,,Крепост Раховец ‘‘ по процедура ,,Развитие на туристически атракции ‘‘ по Приоритетна ос 6 ,,Регионален туризъм ‘‘ на ОП ,, 31.08.18 03.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Разработване на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба за строителни продукти, включени в приложение № 1 на Техническата спецификация. Актуализация на съществуващи национални изисквания по отношение на предвидената употреба

Външен ИН 9080761
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Предоставяне на консултански услуги, свързани с оценяване - изготвяне на оценка за недвижими имоти и движими вещи за нуждите на ТП ДЛС "Чепино"

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000
Възложители: ДЛС Чепино

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги при управление на проект„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва ръководство и контрол по изпълнението на вси

Външен ИН 9080624
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каолиново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 673,00 BGN

„Предоставяне на консултантски услуги свързани с оценяване – изготвяне на оценка за недвижими имоти и движими вещи”

Външен ИН 9080613
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение
Държавно ловно стопанство Чепино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по маща

Външен ИН 9080580
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАМЕНО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 487,00 BGN

„ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020“

Външен ИН 9080486
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79416200
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по роботика „Свети
Апостол и Евангелист Матей“
при Българска академия на науките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонени

Външен ИН 9080484
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Разработване на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба за строителните продукти, включени в приложение № 1 на техническата спецификация. Актуализация на съществуващи национални изисквания по отношение на предвидената употре

Външен ИН 9080398
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

„Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по маща

Външен ИН 9080352
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАМЕНО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 487,00 BGN

Избор на изпълнител за консултиране и изготвяне на документация за представяне пред финансов посредник и кандидатстване с проект ,,Крепост Раховец ‘‘ по процедура ,,Развитие на туристически атракции ‘‘ по Приоритетна ос 6 ,,Регионален туризъм ‘‘ на ОП ,,

Външен ИН 9080346
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79412000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN