Контакт

Обявления за Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Тук виждате обществени поръчки за услуги в областта на културата, спорта и развлеченията. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 793 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 180)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104 14.09.18 21.09.18 Плевен / Pleven
Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата. 28.08.18 31.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на 40 минутен рекламен промоционален филм за трансграничния туристическия маршрут „ Залдапа-Суходолие-Карсиум“ - сценарий, заснимане, монтаж, обработка и озвучаване на филма на български, румънски и английски ези 20.08.18 27.08.18 Добрич / Dobrich
Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата 20.08.18 27.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изработване и прожектиране на 3Д видео мапинг анимация в изпълнение на мерките за информация и публичност на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ (ОПОС 2014- 2020 г.)“ 16.08.18 07.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА“, ФИНАНСИРАНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ 20.07.18 26.07.18 София / Sofia
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка 12.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Резултати от конкурс за проект 16.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА“, ФИНАНСИРАНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ 11.07.18 19.07.18 София / Sofia

Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104

Външен ИН 9080819
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79810000 92111260
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 641,00 BGN

Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата.

Външен ИН 9080189
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000
Краен срок: 31.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 470,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на 40 минутен рекламен промоционален филм за трансграничния туристическия маршрут „ Залдапа-Суходолие-Карсиум“ - сценарий, заснимане, монтаж, обработка и озвучаване на филма на български, румънски и английски ези

Външен ИН 9079860
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92111200
Краен срок: 27.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионален исторически музей
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 856,00 BGN

Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата

Външен ИН 9079852
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000
Краен срок: 27.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 470,00 BGN

„Изработване и прожектиране на 3Д видео мапинг анимация в изпълнение на мерките за информация и публичност на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ (ОПОС 2014- 2020 г.)“

Външен ИН 863328
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92100000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда
и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 180 000,00 BGN

„ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА“, ФИНАНСИРАНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

Външен ИН 9078697
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22100000 92111200
Краен срок: 26.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 150,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 857568
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 79341400 92111250 92121000 22462000 35261100
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Пожарна
безопасност и защита на
населението - МВР

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 856918
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 79341000 92111200
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция за
насърчаване на маликте и
средните предприятия

Резултати от конкурс за проект

Външен ИН 857107
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.07.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79421200 92310000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Публичноправна организация

„ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА“, ФИНАНСИРАНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

Външен ИН 9078366
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22100000 92111200
Краен срок: 19.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 150,00 BGN