Контакт

Обявления за Лабораторно, оптично и прецизно оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 921 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 993)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Лабораторен анализатор 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се предостави техническа и е 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на „Цифров мултиметър“ 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на „Компаратор за калибриране на плоскопаралелни краищни мерки за дължина“ 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Уред за изпитване устойчивостта на обагрянията на текстилни материали при атмосферни условия и светлина“ 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД 13.09.18 21.09.18 Габрово / Gabrovo
Доставка и монтаж на 4 броя мултимедийни проектора за обзавеждане на сградата за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" 12.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas
Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно завърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях 30.08.18 04.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на измервателни прибори 30.08.18 12.09.18 Враца / Vratsa
„Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“ 30.08.18 20.09.18 Благоевград / Blagoevgrad

Лабораторен анализатор

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38434000 38434560
Възложители: Софийска вода

Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се предостави техническа и е

Външен ИН 9080835
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38221000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Пътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка на „Цифров мултиметър“

Външен ИН 9080759
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38552000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по отбрана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на „Компаратор за калибриране на плоскопаралелни краищни мерки за дължина“

Външен ИН 9080757
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38432000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по отбрана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Уред за изпитване устойчивостта на обагрянията на текстилни материали при атмосферни условия и светлина“

Външен ИН 9080755
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38970000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по отбрана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Външен ИН 9080737
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38420000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Севлиевогаз-2000 АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка и монтаж на 4 броя мултимедийни проектора за обзавеждане на сградата за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Външен ИН 9080708
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет ''Проф. д-р Асен
Златаров''
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 900,00 BGN

Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно завърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях

Външен ИН 9080258
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50430000
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

Доставка на измервателни прибори

Външен ИН 9080247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38425100 38412000 38550000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 200,00 BGN

„Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“

Външен ИН 865300
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32333000 38651500 32324300
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит
Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 177 066,00 BGN