Контакт

Обявления за Лабораторно, оптично и прецизно оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 635 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 964)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ. 13.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез покупка на радиоуправляваща система (приемник и предавател) за портален кран на роторни багери от типа Rs 2000, Rs 1200 и насипообразуватели As 6300, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката, която мож 12.07.18 18.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8 11.07.18 17.07.18 Северен централен / Severen tsentralen
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно сервизно обслужване на фабрично нов медицински апарат- Автоматичен имунологичен анализатор за изследване на хормони и туморни маркери, за нуждите на „ДКЦ 5- ПЛОВДИВ” 11.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)" с 10 обособени позиции 05.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6 05.07.18 12.07.18 Варна / Varna
Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ. 04.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 5 обособени позиции 03.07.18 11.07.18 Бургас / Burgas
„Доставка на лабораторна стъклария и консумативи, химикали и реактиви, проверка и профилактика на калориметър за нуждите на лабораторията към ОП СПТО“ в три обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – Доставка на лабораторна стъклария и консума 03.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8 03.07.18 11.07.18 Северен централен / Severen tsentralen

Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ.

Външен ИН 9078487
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38428000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по архитектура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на радиоуправляваща система (приемник и предавател) за портален кран на роторни багери от типа Rs 2000, Rs 1200 и насипообразуватели As 6300, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката, която мож

Външен ИН 9078400
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38820000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8

Външен ИН 9078386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120 32323500 30213300 30232110 30213200 30237200
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 972,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно сервизно обслужване на фабрично нов медицински апарат- Автоматичен имунологичен анализатор за изследване на хормони и туморни маркери, за нуждите на „ДКЦ 5- ПЛОВДИВ”

Външен ИН 9078391
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38434580
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център 5-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)" с 10 обособени позиции

Външен ИН 9078116
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38290000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 975,00 BGN

Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6

Външен ИН 9078121
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50433000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Варна ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ.

Външен ИН 9078101
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38428000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по архитектура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 5 обособени позиции

Външен ИН 9078030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33191110 38436000 42931000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 890,00 BGN

„Доставка на лабораторна стъклария и консумативи, химикали и реактиви, проверка и профилактика на калориметър за нуждите на лабораторията към ОП СПТО“ в три обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – Доставка на лабораторна стъклария и консума

Външен ИН 9078005
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33793000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8

Външен ИН 9078000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120 32323500 30213300 30232110 30213200 30237200
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 972,00 BGN