Контакт

Обявления за Лабораторно и оптично оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 513 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1552)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр 15.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и монтаж на специфично оборудване за лаборатория по професиите“ 11.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Закупуване на ДМА по обособени позиции 1 и 2 10.01.19 18.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на ДМА по обособени позиции 1 и 2 10.01.19 18.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол 08.01.19 11.01.19 Ямбол / Yambol
Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр 07.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лабораторна апаратура по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Светлинен микроскоп, оборудван с дигитална цветна микрос 03.01.19 14.01.19 София / Sofia
Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол 28.12.18 07.01.19 Ямбол / Yambol
„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“ 22.12.18 02.01.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позици 21.12.18 17.01.19 Добрич / Dobrich

Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

„Доставка и монтаж на специфично оборудване за лаборатория по професиите“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 637,00 BGN

Закупуване на ДМА по обособени позиции 1 и 2

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 147 000,00 BGN

Закупуване на ДМА по обособени позиции 1 и 2

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 147 000,00 BGN

Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Доставка на лабораторна апаратура по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Светлинен микроскоп, оборудван с дигитална цветна микрос

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 18 083,00 BGN

Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позици

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 23 372,00 BGN