Контакт

Обявления за Лабораторно и оптично оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 144 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1015)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка, обучение за работа и гаранционно обслужване на ултразвукова система за техническа диагностика” 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Сервиз и доставка на консумативи за живачни анализатори“ 01.11.18 06.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на настоящата поръчка е: „Калибриране и сертифициране на автоматичните стационарни газанализатори за измерване на газови компоненти от системите за собствени непрекъснати измервания” 01.11.18 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка, обучение за работа и гаранционно обслужване на ултразвукова система за техническа диагностика” 01.11.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Проверка, ремонт (подмяна на дефектирали части), замяна на компоненти и консумативи и калибровка на йонмобилни спектрометри ChemPro 100i 01.11.18 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на операционен микроскоп с васкуларна флуоресценция за неврохирургия 31.10.18 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник. 31.10.18 07.11.18 Перник / Pernik
„Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; Позиция 2: Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DV 31.10.18 06.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции 30.10.18 06.11.18 Бургас / Burgas
„Доставка на електромери и електромерни табла по 2 (две) обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 /ОП 1/ „Доставка на електромери”;- Обособена позиция 2 /ОП 2/ „Доставка на електромерни табла” 26.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Доставка, обучение за работа и гаранционно обслужване на ултразвукова система за техническа диагностика”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Сервиз и доставка на консумативи за живачни анализатори“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 39 900,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: „Калибриране и сертифициране на автоматичните стационарни газанализатори за измерване на газови компоненти от системите за собствени непрекъснати измервания”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Доставка, обучение за работа и гаранционно обслужване на ултразвукова система за техническа диагностика”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Проверка, ремонт (подмяна на дефектирали части), замяна на компоненти и консумативи и калибровка на йонмобилни спектрометри ChemPro 100i

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предоставяне на операционен микроскоп с васкуларна флуоресценция за неврохирургия

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; Позиция 2: Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DV

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 282,00 BGN

„Доставка на електромери и електромерни табла по 2 (две) обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 /ОП 1/ „Доставка на електромери”;- Обособена позиция 2 /ОП 2/ „Доставка на електромерни табла”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 326,00 BGN