Контакт

Обявления за Лекарства

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

32 344 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3235)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на химични реактиви за лабораторни цели 16.05.19 23.05.19 Враца / Vratsa
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 10.05.19 20.05.19 Ловеч / Lovech
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 70 (седемдесет) обособени позиции 07.05.19 16.05.19 16:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ 03.05.19 21.05.19 Бургас / Burgas
Доставка на лекарствени средства за нуждите на „КОЦ — В. Търново“ ЕООД 03.05.19 22.05.19 16:30 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД 24.04.19 09.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 70 (седемдесет) обособени позиции 26.04.19 09.05.19 16:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община“ 25.04.19 30.04.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени продукти и превързочен материалАнестетициАналгетици, анитпиретици, нестероидни противовъзпалителни средстваПротивоалергични и лекарства за лечение на анафилаксияАнтиинфекциозни лекарствени средстваЛекарствени средства, повлияващи кръвосъсирванетоКръвни продукти и плазмозаместителиЛекарства, повлияващи сърдечносъдовата системаЛекарства, прилагани при кардиогенен шокДиуретициДерматологични средстваХраносмилателна системаХормони, ендокринни средства и мускулни релаксантиОфталмологични и оториноларингологични средстваДихателна системаНоотропни и антиепилептични средства, невролептици, анксиолитициРазтвори, корегиращи електролитните нарушенияВитамини и минералиВариаРентген 24.04.19 13.05.19 16:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 32 (тридесет и две) обособени позиции 24.04.19 07.05.19 16:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на химични реактиви за лабораторни цели

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД
Очаквана цена 66 666 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 70 (седемдесет) обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД
Очаквана цена 0 EUR

Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас)
Очаквана цена 37 500 BGN

Доставка на лекарствени средства за нуждите на „КОЦ — В. Търново“ ЕООД

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител „Комплексен онкологичен център — Велико Търново“ ЕООД
Очаквана цена 0 EUR

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за акттивно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Очаквана цена 13 283 226 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 70 (седемдесет) обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД
Очаквана цена 13 283 226 BGN

„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община“

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Столична община
Очаквана цена 0 EUR

Доставка на лекарствени продукти и превързочен материалАнестетициАналгетици, анитпиретици, нестероидни противовъзпалителни средстваПротивоалергични и лекарства за лечение на анафилаксияАнтиинфекциозни лекарствени средстваЛекарствени средства, повлияващи кръвосъсирванетоКръвни продукти и плазмозаместителиЛекарства, повлияващи сърдечносъдовата системаЛекарства, прилагани при кардиогенен шокДиуретициДерматологични средстваХраносмилателна системаХормони, ендокринни средства и мускулни релаксантиОфталмологични и оториноларингологични средстваДихателна системаНоотропни и антиепилептични средства, невролептици, анксиолитициРазтвори, корегиращи електролитните нарушенияВитамини и минералиВариаРентген

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
Очаквана цена 2 099 526 BGN

Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 32 (тридесет и две) обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД
Очаквана цена 593 544 BGN