Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

38 878 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3888)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС „Хисар”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”] 13.09.18 18.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД 12.09.18 19.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 11.09.18 18.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 10.09.18 14.09.18 Шумен / Shumen
Доставка на лекарствен продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за 2018 г. 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ І Света Клементина - Варна ЕООД и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване 05.09.18 11.09.18 Варна / Varna
Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клиничина лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по седем обособени позиции:1. Обособена позиция № 1 „Реактиви и консумативи необходими за работата на глю 05.09.18 10.09.18 Габрово / Gabrovo
„Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС „Хисар”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”] 04.09.18 12.09.18 Пловдив / Plovdiv
“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции” 31.08.18 07.09.18 Варна / Varna
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 30.08.18 10.09.18 Шумен / Shumen

„Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС „Хисар”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”]

Външен ИН 9080733
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33730000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД

Външен ИН 9080702
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33696500
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 971,00 BGN

„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9080659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 375,00 BGN

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Външен ИН 9080579
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33140000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично Консултативен
Център I Шумен ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 015,00 BGN

Доставка на лекарствен продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за 2018 г.

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Възложители: Министерство на здравеопазването

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ І Света Клементина - Варна ЕООД и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване

Външен ИН 9080493
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен
център 1 Света
Клементина-Варна ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 293,00 BGN

Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клиничина лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по седем обособени позиции:1. Обособена позиция № 1 „Реактиви и консумативи необходими за работата на глю

Външен ИН 9080470
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКЦ I Габрово ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 900,00 BGN

„Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС „Хисар”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”]

Външен ИН 9080409
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33730000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

Външен ИН 9080336
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР III – ВАРНА” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Външен ИН 9080263
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33140000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен
център I Шумен ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 015,00 BGN