Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

37 886 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3789)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции” 13.07.18 16.07.18 Варна / Varna
“ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Пазарджик”. 13.07.18 18.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД” 11.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен. 11.07.18 18.07.18 Плевен / Pleven
Доставка на два лекарствени продукта за лечение на онкологични заболявания, съгласно приложена спецификация 10.07.18 13.07.18 Бургас / Burgas
„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДКЦ-ПЛЕВЕН” ЕООД”В предмета на поръчката „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДКЦ-ПЛЕВЕН” ЕООД”, са включени 4 броя обособени позиции, както следва: 1./ „ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”2./ „НЕСПЕЦИФИЧНИ КОНСУМАТИВИ”3./ „ЛАБ 10.07.18 18.07.18 Плевен / Pleven
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 07.08.2018 година. 05.07.18 16.07.18 Плевен / Pleven
"Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции” 04.07.18 12.07.18 Варна / Varna

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 857329
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33140000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР І - ПЛОВДИВ ЕООД

„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции”

Външен ИН 9078459
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000 33140000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/- Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 800,00 BGN

“ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Пазарджик”.

Външен ИН 9078478
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 856976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33000000 33140000 33141800 33100000 33130000 33131510 33136000 33131000 33169000 33135000 33141000 18424000 33631600 33132000 33172100 33168000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.
д-р Параскев Стоянов - Варна

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”

Външен ИН 9078374
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000 16
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Външен ИН 9078357
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000 33140000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ПЛЕВЕН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на два лекарствени продукта за лечение на онкологични заболявания, съгласно приложена спецификация

Външен ИН 9078268
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 785,00 BGN

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДКЦ-ПЛЕВЕН” ЕООД”В предмета на поръчката „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДКЦ-ПЛЕВЕН” ЕООД”, са включени 4 броя обособени позиции, както следва: 1./ „ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”2./ „НЕСПЕЦИФИЧНИ КОНСУМАТИВИ”3./ „ЛАБ

Външен ИН 9078280
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИТИВЕН ЦЕНТЪР-ПЛЕВЕН ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 07.08.2018 година.

Външен ИН 9078117
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - III-ПЛЕВЕН - ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции”

Външен ИН 9078069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000 33140000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/- Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 800,00 BGN