Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

41 906 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4191)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” 11.03.19 14.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на болница „Лозенец" 08.03.19 13.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени продукти и/или медицински консумативи за Център за спешна медицинска помощ - Шумен 08.03.19 20.03.19 Шумен / Shumen
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил за 2019 г. 07.03.19 13.03.19 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2019/2020г. 06.03.19 08.03.19 Силистра / Silistra
Доставка на лекарствени препарати за нуждите на отделението по асистирана репродукция 28.02.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 28.02.19 08.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на консумативи за клинична лаборатория и консумативи за микробиологична лаборатория за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД 28.02.19 13.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 28.02.19 08.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на болница „Лозенец” 26.02.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Тракийски университет
Очаквана цена: 52 584 BGN

Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на болница „Лозенец"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Болница Лозенец
Очаквана цена: 38 120 BGN

Доставка на лекарствени продукти и/или медицински консумативи за Център за спешна медицинска помощ - Шумен

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за спешна медицинска
помощ - Шумен
Очаквана цена: 42 000 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил за 2019 г.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил
Очаквана цена: 56 000 BGN

Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2019/2020г.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Силистра
Очаквана цена: 40 000 BGN

Доставка на лекарствени препарати за нуждите на отделението по асистирана репродукция

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Болница Лозенец
Очаквана цена: 272 600 BGN

Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Тракийски университет
Очаквана цена: 52 584 BGN

Доставка на консумативи за клинична лаборатория и консумативи за микробиологична лаборатория за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград ЕООД
Очаквана цена: 15 000 BGN

Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Тракийски университет
Очаквана цена: 52 584 BGN

Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на болница „Лозенец”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Болница Лозенец
Очаквана цена: 38 120 BGN