Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

41 002 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4101)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД 18.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Доставка на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за обезпечаване анализа на приоритетни вещества“ 16.01.19 23.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции 16.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции 16.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставки на защтно облекло и лични предпазни средства за служителите на Община Шумен и структурните и звена" 16.01.19 23.01.19 Шумен / Shumen
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД 14.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 18 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС Родопи. 11.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на медицински изделия и консумативи за рентген за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД 11.01.19 22.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставка на медицински изделия и консумативи за Хемодиализа за дейността на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”.Обектът на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия - дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и за дей 10.01.19 18.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД 10.01.19 17.01.19 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Доставка на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за обезпечаване анализа на приоритетни вещества“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 306,00 BGN

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 094,00 BGN

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 094,00 BGN

"Доставки на защтно облекло и лични предпазни средства за служителите на Община Шумен и структурните и звена"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 350,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 68 150,00 BGN

Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 18 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС Родопи.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 700,00 BGN

Доставка на медицински изделия и консумативи за рентген за нуждите на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 200,00 BGN

„Доставка на медицински изделия и консумативи за Хемодиализа за дейността на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”.Обектът на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия - дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и за дей

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 900,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN