Контакт

Обявления за Лични предпазни средства

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на работно облекло, предпазна екипировка, лични предпазни средства (ЛПС). Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 693 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 770)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на балетни обувки за нуждите на Софийска опера и балет", по две обособени позиции.В предметният обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две 09.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”. 06.07.18 09.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за работници , включително сезонни в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Ц 06.07.18 11.07.18 Варна / Varna
Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 06.07.18 16.07.18 Враца / Vratsa
Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции 05.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД” 29.06.18 11.07.18 Враца / Vratsa
"Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”. 28.06.18 05.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на балетни обувки за нуждите на Софийска опера и балет", по две обособени позиции.В предметния обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две о 28.06.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.,за обособена позиция №2 "Изработка и доставка на рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани 27.06.18 02.07.18 София / Sofia

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 856976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33000000 33140000 33141800 33100000 33130000 33131510 33136000 33131000 33169000 33135000 33141000 18424000 33631600 33132000 33172100 33168000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.
д-р Параскев Стоянов - Варна

"Доставка на балетни обувки за нуждите на Софийска опера и балет", по две обособени позиции.В предметният обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две

Външен ИН 9078231
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18832000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска опера и балет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Външен ИН 9078158
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39513200 33711900 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 39831600 39831700 39832000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

„Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за работници , включително сезонни в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Ц

Външен ИН 9078163
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Външен ИН 9078151
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 550,00 BGN

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

Външен ИН 9078110
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513100 39514000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 087,00 BGN

"Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Външен ИН 9077907
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 550,00 BGN

"Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Външен ИН 9077859
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39513200 33711900 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 39831600 39831700 39832000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

"Доставка на балетни обувки за нуждите на Софийска опера и балет", по две обособени позиции.В предметния обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две о

Външен ИН 9077821
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18832000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Директора на Софийска опера и балет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.,за обособена позиция №2 "Изработка и доставка на рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани

Външен ИН 9077795
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000 18331000 18443100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 000,00 BGN