Контакт

Обявления за Лични предпазни средства

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на работно облекло, предпазна екипировка, лични предпазни средства (ЛПС). Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 963 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 797)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
“Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “ 14.09.18 20.09.18 Варна / Varna
„Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“ 12.09.18 21.09.18 Шумен / Shumen
„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн 12.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 11.09.18 18.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 11.09.18 19.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставки на работни обувки за служителите на Община Шумен и структурните звена“ 05.09.18 12.09.18 Шумен / Shumen
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:1. Обособена позиции № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипи 05.09.18 07.09.18 Пловдив / Plovdiv
“Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “ 04.09.18 13.09.18 Варна / Varna

Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Възложители: БНБ

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222000
Възложители: Гвардейска част

“Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “

Външен ИН 9080801
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18512200 18530000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“

Външен ИН 9080729
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн

Външен ИН 9080705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30234600 30192121 39295200 22462000 18936000 22150000 22461000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 197,00 BGN

„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9080659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 375,00 BGN

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Външен ИН 9080632
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33711900 19640000 39525100 39525600 39224330 39831200 39831220 39831240 39222100 39224340 39224350 39811100 33760000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит
Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 900,00 BGN

„Доставки на работни обувки за служителите на Община Шумен и структурните звена“

Външен ИН 9080500
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18800000 18810000 18813000 18813100 18815200 18830000 18832000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:1. Обособена позиции № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипи

Външен ИН 9080456
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

“Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “

Външен ИН 9080442
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18512200 18530000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN