Контакт

Обявления за Мебелировка

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на производството и доставка на мебели, маси, столове, бюра и др и свързани с това дейности, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 926 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 893)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на работни и офис столове за нуждите на Медицински университет – Пловдив“ 14.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар. 12.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн 12.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Доставка чрез закупуване на кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство, за срок от 12 месеца“ 12.09.18 19.09.18 Смолян / Smolyan
"Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Пловдив" 11.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства /ЦСРИЛПР/ по 4 (четири) обособени позиции”Обособена позиция №1: „Доставка на мебели и обзавеждане” Обособена позиция №2: „Доставка на те 11.09.18 18.09.18 София / Sofia
Доставка чрез закупуване , монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника /електродомакински уреди/, включително електрически устройства за отопление и охлаждане 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка на мебелно обзавеждане по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на конферентна зала на ВКС, в сградата на Съдебна палата, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: До 10.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за новосъздадено общинско социално предприятие „Общинска пералня -Гърмен“ 30.08.18 10.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради 30.08.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

„Доставка на работни и офис столове за нуждите на Медицински университет – Пловдив“

Външен ИН 9080813
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар.

Външен ИН 9080713
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стационарна комуникационна и
информационна система
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 091,00 BGN

„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн

Външен ИН 9080705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30234600 30192121 39295200 22462000 18936000 22150000 22461000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 197,00 BGN

„Доставка чрез закупуване на кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство, за срок от 12 месеца“

Външен ИН 9080686
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39221100
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

"Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Пловдив"

Външен ИН 9080638
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39130000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителят на НОИ чрез
Директора на ТП на НОИ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 070,00 BGN

„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства /ЦСРИЛПР/ по 4 (четири) обособени позиции”Обособена позиция №1: „Доставка на мебели и обзавеждане” Обособена позиция №2: „Доставка на те

Външен ИН 9080669
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000 39120000 39112000 30200000 39221000 37524000 37523000 37524200 37460000 37441000 33190000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Долна баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 158,00 BGN

Доставка чрез закупуване , монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника /електродомакински уреди/, включително електрически устройства за отопление и охлаждане

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39710000 50000000
Възложители: ДЛС Борово

„Доставка на мебелно обзавеждане по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на конферентна зала на ВКС, в сградата на Съдебна палата, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: До

Външен ИН 9080570
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39153000 39150000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Върховен касационен съд на
Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 733,00 BGN

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за новосъздадено общинско социално предприятие „Общинска пералня -Гърмен“

Външен ИН 865248
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39291000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 369,00 BGN

Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000
Възложители: ДГС Златоград