Контакт

Обявления за Мебели и обзавеждане

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на производството и доставка на мебели, маси, столове, бюра и др и свързани с това дейности, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 161 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 917)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функционира 08.11.18 13.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на офис обзавеждане. 06.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на метални ученически шкафчета за нуждите на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив”. 05.11.18 12.11.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Стара Загора“. 01.11.18 06.11.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функционира 31.10.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 30.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции 30.10.18 06.11.18 Бургас / Burgas
Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва:Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар;Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар;Обосо 30.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на метални ученически шкафчета за нуждите на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив”. 29.10.18 05.11.18 Пловдив / Plovdiv
Настоящата обществена поръчка включва доставка на: Шредер, Метален шкаф за архив, Работно бюро, Ъглово работно бюро. Различните артикули, предмет на доставката, са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществен 26.10.18 29.10.18 Враца / Vratsa

„Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функционира

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 069,00 BGN

Доставка на офис обзавеждане.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 39 650,00 BGN

„Доставка на метални ученически шкафчета за нуждите на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив”.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 540,00 BGN

„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Стара Загора“.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

„Доставка на офис-обзавеждане за 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функционира

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 069,00 BGN

"Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 282,00 BGN

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва:Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар;Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар;Обосо

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 977,00 BGN

„Доставка на метални ученически шкафчета за нуждите на ОУ „Васил Левски”, гр.Пловдив”.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 540,00 BGN

Настоящата обществена поръчка включва доставка на: Шредер, Метален шкаф за архив, Работно бюро, Ъглово работно бюро. Различните артикули, предмет на доставката, са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществен

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 335,00 BGN