Контакт

Обявления за Медицинско оборудване и консумативи

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

46 931 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4694)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на устройство за 3D биопринтиране с минимални технически характеристики съгласно приложената техническа спецификация, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване, обучение за работа с доставеното оборудване на специалисти, посочени от възложителя и гаранционно поддържане/обслужване 14.05.19 16.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори 13.05.19 16.05.19 Варна / Varna
Покана за пазарни консултации за закупуване на медицинска апаратура 13.05.19 22.05.19 16:00 Пловдив / Plovdiv
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 10.05.19 20.05.19 Ловеч / Lovech
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на нова дигитализираща система (CR) за рентгенографски и мамограски изследвания с медицински монитор с висока резолюция за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 10.05.19 21.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на консумативи и реактиви за Клиничната лаборатория към СБАЛЛС – София 09.05.19 14.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Мобилен бизнес Инкубатор 07.05.19 16.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Мобилен бизнес инкубатор 07.05.19 16.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Мобилен бизнес инкубатор 07.05.19 16.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в "САБАЛОЗ" 02.05.19 07.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на устройство за 3D биопринтиране с минимални технически характеристики съгласно приложената техническа спецификация, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване, обучение за работа с доставеното оборудване на специалисти, посочени от възложителя и гаранционно поддържане/обслужване

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД
Очаквана цена 59 683 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори

Вид обявление Комбинирано обявление
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна
Очаквана цена 51 000 BGN

Покана за пазарни консултации за закупуване на медицинска апаратура

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "УМБАЛ Пловдив" АД

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Троян ЕООД
Очаквана цена 66 666 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на нова дигитализираща система (CR) за рентгенографски и мамограски изследвания с медицински монитор с висока резолюция за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД
Очаквана цена 69 000 BGN

Доставка на консумативи и реактиви за Клиничната лаборатория към СБАЛЛС – София

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Очаквана цена 53 270 BGN

Мобилен бизнес Инкубатор

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ"
Очаквана цена 80 400 BGN

Мобилен бизнес инкубатор

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ"
Очаквана цена 80 400 BGN

Мобилен бизнес инкубатор

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ"
Очаквана цена 80 400 BGN

Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в "САБАЛОЗ"

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД град София
Очаквана цена 36 780 BGN