Контакт

Обявления за Медицинско оборудване и консумативи

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

44 461 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4447)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на оборудване за съдебномедицинско отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД с три обособени позиции”.Обособена позиция № 1 - „Доставка на носилка”.Обособена позиция № 2 – „Доставка на гинекологичен стол”.Обособена позиция № 3 - „Доставка на микроскоп”. 17.01.19 22.01.19 Хасково / Haskovo
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура, необходима за дейността на Клиника по Нефрология и Хемодиализа към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД – доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна по 17.01.19 22.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции 16.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции 16.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на медицинска апаратура, необходима за дейността на Отделение по съдебна медицина на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД”Предмета на поръчката включва 7 /седем/ номенклатурни единици 16.01.19 23.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на апарат за хемодиализа. 16.01.19 21.01.19 Хасково / Haskovo
Доставка на оборудване за съдебномедицинско отделение на МБАЛ – Търговище АД. 15.01.19 23.01.19 Търговище / Targovishte
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване и гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за Съдебномедицинско отделение (за секционна зала и амбулаторен кабинет) на УМ 14.01.19 22.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата, 14.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Доставка на оборудване за съдебномедицинско отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД с три обособени позиции”.Обособена позиция № 1 - „Доставка на носилка”.Обособена позиция № 2 – „Доставка на гинекологичен стол”.Обособена позиция № 3 - „Доставка на микроскоп”.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 700,00 BGN

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура, необходима за дейността на Клиника по Нефрология и Хемодиализа към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД – доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна по

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 094,00 BGN

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 094,00 BGN

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на медицинска апаратура, необходима за дейността на Отделение по съдебна медицина на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД”Предмета на поръчката включва 7 /седем/ номенклатурни единици

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 000,00 BGN

Доставка на апарат за хемодиализа.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 19 500,00 BGN

Доставка на оборудване за съдебномедицинско отделение на МБАЛ – Търговище АД.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване и гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за Съдебномедицинско отделение (за секционна зала и амбулаторен кабинет) на УМ

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата,

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 005,00 BGN