Контакт

Обявления за Медицинско оборудване

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 343 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1135)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на отделение по Гастроентерология в „УМБАЛ - Пловдив” АД, отговарящ на техническите спецификации и изискванията на Възложителя. 08.11.18 12.11.18 Пловдив / Plovdiv
,,Доставка нa резервни части за линеен ускорител Simens Primus MID за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД ” 02.11.18 05.11.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи, специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕА 02.11.18 05.11.18 Плевен / Pleven
. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯНА АНТИДЕКУБИТАЛЕН ТРАНСПОРТЕН МАТРАК:Матрак тип „носилка“, подходящ за транспорт на пациенти и предпазващ ги от развитие на декубитални увреждания.Матракът да е изработен от два вида пяна, редуциращи налягането в матрака. Повърхн 31.10.18 08.11.18 София / Sofia
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на отделение по Гастроентерология в „УМБАЛ - Пловдив” АД, отговарящ на техническите спецификации и изискванията на Възложителя. 29.10.18 07.11.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на нов 64-кан.,128-ср. компютърен томограф,монтаж,въвеждане в експлоатация,изготвяне и съгласуване на лъчезащизащитен проект, лицензиране от АЯР, обучение на персонала и гар. поддържане 26.10.18 12.11.18 Добрич / Dobrich
Доставка на нова медицинска апаратура - 7 (седем) броя хемадиализни апарати за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционното поддържа 26.10.18 12.11.18 Добрич / Dobrich
Решение за откриване на процедура 26.10.18 Добрич / Dobrich
,,Доставка нa резервни части за линеен ускорител Simens Primus MID за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД ” 26.10.18 02.11.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи, специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕА 25.10.18 01.11.18 Плевен / Pleven

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на отделение по Гастроентерология в „УМБАЛ - Пловдив” АД, отговарящ на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

,,Доставка нa резервни части за линеен ускорител Simens Primus MID за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД ”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи, специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕА

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯНА АНТИДЕКУБИТАЛЕН ТРАНСПОРТЕН МАТРАК:Матрак тип „носилка“, подходящ за транспорт на пациенти и предпазващ ги от развитие на декубитални увреждания.Матракът да е изработен от два вида пяна, редуциращи налягането в матрака. Повърхн

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 300,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на отделение по Гастроентерология в „УМБАЛ - Пловдив” АД, отговарящ на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на нов 64-кан.,128-ср. компютърен томограф,монтаж,въвеждане в експлоатация,изготвяне и съгласуване на лъчезащизащитен проект, лицензиране от АЯР, обучение на персонала и гар. поддържане

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 630 000,00 BGN

Доставка на нова медицинска апаратура - 7 (седем) броя хемадиализни апарати за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционното поддържа

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 118 300,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 630 000,00 BGN

,,Доставка нa резервни части за линеен ускорител Simens Primus MID за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД ”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи, специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕА

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 000,00 BGN