Контакт

Обявления за Медицинско оборудване

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 125 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1113)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на ”МБАЛ Девин” ЕООД по проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно 12.09.18 19.09.18 Смолян / Smolyan
„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства /ЦСРИЛПР/ по 4 (четири) обособени позиции”Обособена позиция №1: „Доставка на мебели и обзавеждане” Обособена позиция №2: „Доставка на те 11.09.18 18.09.18 София / Sofia
Доставка на медицинска апаратура 11.09.18 18.09.18 Враца / Vratsa
„Доставка на медицинско оборудване” за нуждите на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД, състояща се от 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Медицинско оборудване за нуждите на Очно отделение.Обособена позиция № 2 – Ендоскопски урологичен инструментален набор съ 05.09.18 11.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА АВТОМАТИЧНА КАПИЛЯРНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛХЗ ЕАД 04.09.18 07.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА АВТОМАТИЧНА КАПИЛЯРНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛХЗ ЕАД 27.08.18 03.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на ендоскопска система със задължителни модули на системата 27.08.18 30.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на медицинско оборудване” за нуждите на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД, състояща се от 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Медицинско оборудване за нуждите на Очно отделение.Обособена позиция № 2 – Ендоскопски урологичен инструментален набор съ 27.08.18 04.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на медицинска апаратура 27.08.18 10.09.18 Враца / Vratsa
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на парен стерилизатор/автоклав за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД” 21.08.18 24.08.18 Шумен / Shumen

„Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на ”МБАЛ Девин” ЕООД по проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно

Външен ИН 9080710
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за
активно лечение Девин ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства /ЦСРИЛПР/ по 4 (четири) обособени позиции”Обособена позиция №1: „Доставка на мебели и обзавеждане” Обособена позиция №2: „Доставка на те

Външен ИН 9080669
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000 39120000 39112000 30200000 39221000 37524000 37523000 37524200 37460000 37441000 33190000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Долна баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 158,00 BGN

Доставка на медицинска апаратура

Външен ИН 9080623
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 900,00 BGN

„Доставка на медицинско оборудване” за нуждите на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД, състояща се от 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Медицинско оборудване за нуждите на Очно отделение.Обособена позиция № 2 – Ендоскопски урологичен инструментален набор съ

Външен ИН 9080462
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пета МБАЛ - София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 834,00 BGN

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА АВТОМАТИЧНА КАПИЛЯРНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛХЗ ЕАД

Външен ИН 9080407
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за
активно лечение на
хематологични заболявания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 978,00 BGN

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА АВТОМАТИЧНА КАПИЛЯРНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛХЗ ЕАД

Външен ИН 9080142
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за
активно лечение на
хематологични заболявания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 978,00 BGN

Предоставяне на ендоскопска система със задължителни модули на системата

Външен ИН 9080128
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33164000
Краен срок: 30.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка на медицинско оборудване” за нуждите на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД, състояща се от 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Медицинско оборудване за нуждите на Очно отделение.Обособена позиция № 2 – Ендоскопски урологичен инструментален набор съ

Външен ИН 9080112
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пета МБАЛ - София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 834,00 BGN

Доставка на медицинска апаратура

Външен ИН 9080098
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 900,00 BGN

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на парен стерилизатор/автоклав за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

Външен ИН 9079913
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33191110
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 100,00 BGN