Контакт

Обявления за Медицинско оборудване

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 808 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1081)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции” 13.07.18 16.07.18 Варна / Varna
Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти - цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализира 13.07.18 18.07.18 София / Sofia
„Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 - Берковица.“ Предмета на поръчката включва Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско изделие /специализирана апаратура и принадлежности/ за нуждите на Медиц 12.07.18 16.07.18 Монтана / Montana
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти - цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализира 05.07.18 13.07.18 София / Sofia
Доставка на медицинска апаратура(ЕЕГ апарат и Комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД. 04.07.18 16.07.18 Плевен / Pleven
"Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции” 04.07.18 12.07.18 Варна / Varna
Доставка на болнични носилки за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив 03.07.18 06.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 5 обособени позиции 03.07.18 11.07.18 Бургас / Burgas
Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към МБАЛ - Карнобат ЕООД 02.07.18 06.07.18 Югоизточен / Yugoiztochen

„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции”

Външен ИН 9078459
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000 33140000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/- Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 800,00 BGN

Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти - цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализира

Външен ИН 9078482
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 200,00 BGN

„Доставка на ехокардиограф за нуждите на Медицински център 1 - Берковица.“ Предмета на поръчката включва Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско изделие /специализирана апаратура и принадлежности/ за нуждите на Медиц

Външен ИН 9078423
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33112340
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на община Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 856976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33000000 33140000 33141800 33100000 33130000 33131510 33136000 33131000 33169000 33135000 33141000 18424000 33631600 33132000 33172100 33168000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.
д-р Параскев Стоянов - Варна

Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти - цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализира

Външен ИН 9078118
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 200,00 BGN

Доставка на медицинска апаратура(ЕЕГ апарат и Комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД.

Външен ИН 9078060
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33121100 33150000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - III-ПЛЕВЕН - ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции”

Външен ИН 9078069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000 33140000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/- Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 800,00 BGN

Доставка на болнични носилки за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив

Външен ИН 9078040
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33190000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 5 обособени позиции

Външен ИН 9078030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33191110 38436000 42931000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 890,00 BGN

Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към МБАЛ - Карнобат ЕООД

Външен ИН 9077991
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN