Контакт

Обявления за Млечни продукти

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти от мляко. Ако Вашата фирма се занимава с производство и доставки на такива храни, ние ще намерим клиенти за Вас.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

14 146 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1415)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Ардино 20.03.19 25.03.19 Кърджали / Kardzhali
Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД 18.03.19 22.03.19 Ловеч / Lovech
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр.Велико Търново 13.03.19 25.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово 13.03.19 25.03.19 Варна / Varna
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив 11.03.19 15.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Звънче” гр. Етрополе 11.03.19 15.03.19 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе 11.03.19 15.03.19 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти 08.03.19 12.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Ардино за период от 01.04.2019 г. до 15.06.2020 г. 08.03.19 19.03.19 Кърджали / Kardzhali
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен по 10 обособени позиции 08.03.19 15.03.19 17:30 Шумен / Shumen

Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Ардино

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Директор на СУ Васил Левски гр. Ардино
Очаквана цена: 51 060 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ - Тетевен - Д- р Ангел Пешев ЕООД
Очаквана цена: 28 750 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр.Велико Търново

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Професионална гимназия по туризъм Д-р Васил Берон
Очаквана цена: 69 000 BGN

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Буратино“ гр.Суворово

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Детска градина Буратино
Очаквана цена: 45 969 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детски кухни разположени на територията на Район „Централен” - Община Пловдив

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Район Централен - Община Пловдив
Очаквана цена: 69 955 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Звънче” гр. Етрополе

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Детска градина Звънче
Очаквана цена: 43 842 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Детска градина Еделвайс
Очаквана цена: 67 615 BGN

Доставка на хранителни продукти

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) РАКОВСКИ ЕООД
Очаквана цена: 69 997 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Ардино за период от 01.04.2019 г. до 15.06.2020 г.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Директор на СУ Васил Левски гр. Ардино
Очаквана цена: 51 060 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 0 EUR