Контакт

Обявления за Напитки - алкохолни и безалкохолни, кафе, чай, вода

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за безалкохолни напитки, спиртни напитки, минерална вода, кафе и чай. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 856 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 486)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама 19.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен по 10 обособени позиции 08.03.19 15.03.19 17:30 Шумен / Shumen
Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности 05.03.19 08.03.19 Смолян / Smolyan
Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна” за срок от 24 месеца“ 01.03.19 22.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла и Детска млечна кухня – гр. Троян 28.02.19 22.03.19 Ловеч / Lovech
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково 26.02.19 20.03.19 Хасково / Haskovo
Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности 22.02.19 05.03.19 Смолян / Smolyan
Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждането на организиран ловен туризъм от СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Витиня 20.02.19 27.02.19 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория 18.02.19 11.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на вода / минерална или изворна/ 15.02.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 64 478 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 0 EUR

Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Очаквана цена: 65 765 BGN

Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна” за срок от 24 месеца“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЮЦДП, ТП Държавно ловно стопанство Широка поляна
Очаквана цена: 20 000 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла и Детска млечна кухня – гр. Троян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Троян
Очаквана цена: 86 666 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПС „Смокини“ към ОП „Спорт и отдих“ Община Хасково

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кмет на Община Хасково
Очаквана цена: 83 090 BGN

Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Очаквана цена: 65 765 BGN

Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждането на организиран ловен туризъм от СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Витиня

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение
държавно ловно стопанство
/ТПДЛС/ - Витиня към Държавно
предприятие - Северозападно
държавно предприятие /ДПСЗДП/
- Враца
Очаквана цена: 10 000 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Очаквана цена: 246 578 BGN

Доставка на вода / минерална или изворна/

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 64 478 BGN