Контакт

Обявления за Научни изследвания и експериментални разработки

По-долу виждате обществени поръчки свързани с научни разработки, иновации, изследвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

739 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 74)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Разработване на Национални стандарти за качество на почвите“ 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Разработване на Национални стандарти за качество на почвите“ 22.08.18 29.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА 2018 Г. ОТ ХИДРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 19.07.18 23.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 19.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 17.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 03.07.18 20.08.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води" 07.06.18 14.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 29.05.18 Враца / Vratsa
"Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020” 11.05.18 20.06.18 Благоевград / Blagoevgrad
Решение за откриване на процедура 11.05.18 Благоевград / Blagoevgrad

„Разработване на Национални стандарти за качество на почвите“

Външен ИН 9080823
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73100000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

„Разработване на Национални стандарти за качество на почвите“

Външен ИН 9079960
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73100000
Краен срок: 29.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА 2018 Г. ОТ ХИДРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Външен ИН 858176
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 23.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 163 750,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 858175
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 163 750,00 BGN

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Външен ИН 857595
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 73110000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит
Рилски

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 855148
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000 71620000 90711300 71351700
Краен срок: 20.08.18
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 127 941,00 BGN

"Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води"

Външен ИН 9076953
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 14.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 667,00 BGN

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 848964
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 73120000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”

Външен ИН 846373
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000 71620000 90711300 71351700 71354000
Краен срок: 20.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 487 320,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 846374
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000 71620000 90711300 71351700 71354000
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 487 320,00 BGN