Контакт

Обявления за Научни изследвания и експериментални разработки

По-долу виждате обществени поръчки свързани с научни разработки, иновации, изследвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

732 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 74)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води" 07.06.18 14.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020” 11.05.18 20.06.18 Благоевград / Blagoevgrad
Решение за откриване на процедура 11.05.18 Благоевград / Blagoevgrad
Разработване на 1 наръчник за обучение и 1 обща стратегия за интегрирана устойчива енергийна ефективност 08.05.18 29.05.18 Русе / Ruse
Решение за откриване на процедура 08.05.18 Русе / Ruse
Обявление за възложена поръчка 26.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка 22.03.18 Враца / Vratsa
"Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води" 20.03.18 28.03.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 15.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води"

Външен ИН 9076953
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 14.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 667,00 BGN

"Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”

Външен ИН 846373
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000 71620000 90711300 71351700 71354000
Краен срок: 20.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 487 320,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 846374
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000 71620000 90711300 71351700 71354000
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 487 320,00 BGN

Разработване на 1 наръчник за обучение и 1 обща стратегия за интегрирана устойчива енергийна ефективност

Външен ИН 845748
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73210000
Краен срок: 29.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 139 826,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 845728
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73210000
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 139 826,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 844336
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 73110000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Национален археологически институт с музей при БАН
Contractor Prices: 143 484,00

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 837427
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 73430000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: ДИАЛ ООД
Contractor Prices: 110 000,00

"Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води"

Външен ИН 9074056
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 28.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 667,00 BGN

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Външен ИН 835445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 73120000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 833841
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.03.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 73120000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR