Контакт

Обявления за Научни изследвания

По-долу виждате обществени поръчки свързани с научни разработки, иновации, изследвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

765 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 77)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изготвяне на доклад за състоянието на биологичното разнообразие-ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево 25.02.19 12.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпитване на типови стълбове СНД и Н.В2 за ВЛ 110 kV 13.02.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 18.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение 18.01.19 28.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 21.12.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 27.12.18 Пловдив / Plovdiv
“Разработване на 1 обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка” 27.12.18 21.01.19 Русе / Ruse
Решение за откриване на процедура 27.12.18 Русе / Ruse
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет Разработване на проучване за фестивали, събития и групи, представящи традициите на средновековието в трансграничния регион на Румъния и България“ по проект “Добре дошли в средновековието” 20.12.18 02.01.19 Враца / Vratsa
Обявление за възложена поръчка 14.12.18 Пловдив / Plovdiv

Изготвяне на доклад за състоянието на биологичното разнообразие-ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода

Изпитване на типови стълбове СНД и Н.В2 за ВЛ 110 kV

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Очаквана цена: 200 000 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Национален парк Пирин
Очаквана цена: 171 000 BGN

Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Национален парк Пирин
Очаквана цена: 171 000 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: BG

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение
Държавно ловно стопанство
Кормисош - гр.Лъки към
Южноцентрално държавно
предприятие - гр. Смолян
Очаквана цена: 1 341 848 BGN

“Разработване на 1 обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Ценово
Очаквана цена: 27 707 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Ценово
Очаквана цена: 27 707 BGN

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет Разработване на проучване за фестивали, събития и групи, представящи традициите на средновековието в трансграничния регион на Румъния и България“ по проект “Добре дошли в средновековието”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Мездра
Очаквана цена: 16 661 BGN

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Институт по тютюна и
тютюневите изделия - с. Марково
Цена на договора: 170 100