Контакт

Обявления за Добив на нефт и газ

Тук виждате обществени поръчки за нефтодобив, добиване на газ и свързани услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

321 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 33)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Възложена поръчка-Услуга чрез хидрогеоложко проучване - проучвателен сондаж за вода в земни, скални и песъчливи почви 19.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на 2 участъка от магистрален газопровод DN 711 (28”) 04.02.19 07.03.19 17:00 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA
Приключване на договор-Огледи на напорни тръбопроводи и водни кули в обособени позиции 04.02.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Огледи на напорни тръбопроводи и водни кули в обособени позиции 04.02.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 31.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология 31.01.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 24.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка 17.01.19 Сливен / Sliven, Ямбол / Yambol
Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с. Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол (квота община Сливен), до ПСОВ 21.01.19 Сливен / Sliven, Ямбол / Yambol

Възложена поръчка-Услуга чрез хидрогеоложко проучване - проучвателен сондаж за вода в земни, скални и песъчливи почви

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Водоснабдяване и Канализация ЕООД

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на 2 участъка от магистрален газопровод DN 711 (28”)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Представляващият Булгартрансгаз ЕАД — изпълнителен директор
Очаквана цена 0 EUR

Приключване на договор-Огледи на напорни тръбопроводи и водни кули в обособени позиции

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Национална електрическа
компания ЕАД

Приключване на договор-Огледи на напорни тръбопроводи и водни кули в обособени позиции

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Национална електрическа
компания ЕАД

Решение за откриване на процедура

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Представляващият
Булгартрансгаз ЕАД -
изпълнителен директор
Очаквана цена 2 899 000 BGN

Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Представляващият
Булгартрансгаз ЕАД -
изпълнителен директор
Очаквана цена 2 899 000 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Национална електрическа
компания ЕАД

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Сливен
Цена на договора 145 372,5
178 200

Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с. Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол (квота община Сливен), до ПСОВ

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Сливен
Очаквана цена 0 EUR
Цена на договора 178 200
145 372