Контакт

Обявления за Услуги, свързани с добива на нефт и газ

Тук виждате обществени поръчки за нефтодобив, добиване на газ и свързани услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

271 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 28)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8 21.06.18 13.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Услуга чрез хидрогеоложко проучване - проучвателен сондаж за вода в земни, скални и песъчливи почви". 04.06.18 25.06.18 Стара Загора / Stara Zagora
Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър DN 1000 (40") и дължина 62 км 25.05.18 15.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 28.02.18 Русе / Ruse, Търговище / Targovishte, Стара Загора / Stara Zagora, София / Sofia, Кюстендил / Kyustendil
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ - "ВиК - Сливен” ООД" 28.12.17 02.01.18 Сливен / Sliven
"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо - Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - "ВиК- Сливен”ООД" 28.12.17 02.01.18 Сливен / Sliven
"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ - "ВиК - Сливен” ООД" 15.12.17 22.12.17 Сливен / Sliven
"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо - Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - "ВиК- Сливен”ООД" 15.12.17 22.12.17 Сливен / Sliven

Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8

Външен ИН 852919
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76600000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 180 000,00 BGN

"Услуга чрез хидрогеоложко проучване - проучвателен сондаж за вода в земни, скални и песъчливи почви".

Външен ИН 849720
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76300000
Краен срок: 25.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Вътрешнотръбна инспекция на участък от газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз” ЕАД с външен диаметър DN 1000 (40") и дължина 62 км

Външен ИН 848617
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76600000
Краен срок: 15.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 458 220,00 BGN

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 832707
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.02.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 76600000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД
Място на изпълнение: BG:
BG:
BG:
BG:
BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Пайплайн Инспекшън 2017 обединение по ДЗЗД
Contractor Prices: 353 800,00

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 831631
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 50514300 76600000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 826779
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 76600000 34913000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ - "ВиК - Сливен” ООД"

Външен ИН 9071854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76532000 60100000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 332,00 BGN

"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо - Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - "ВиК- Сливен”ООД"

Външен ИН 9071853
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76532000 60100000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 667,00 BGN

"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ - "ВиК - Сливен” ООД"

Външен ИН 9071626
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76532000 60100000
Краен срок: 22.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 332,00 BGN

"Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо - Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - "ВиК- Сливен”ООД"

Външен ИН 9071624
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 76532000 60100000
Краен срок: 22.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 667,00 BGN