Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 265 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1627)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Периодични доставки на твърди горива – въглища и брикети“ 17.07.18 17.07.18 Шумен / Shumen
„Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на „ИПЖЗ-Троян“ – филиал град Дряново” 11.07.18 16.07.18 Ловеч / Lovech
,,Периодична доставка на горива: безоловен бензин А 95,бензин А 98 и дизелово гориво за МПС за нуждите на автомобилите на „МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти, на територията на Р. България. „Ви 11.07.18 17.07.18 София / Sofia
„Периодични доставки на твърди горива – въглища и брикети“ 10.07.18 17.07.18 Шумен / Shumen
Избор на изпълнител за "Доставка на бензин, дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр.Велинград за нуждите на "ВКТВ ЕООД гр.Велинград". 09.07.18 11.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
„Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“ 06.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев”, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 29.06.18 11.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на "ИПЖЗ-Троян" - филиал град Дряново” 29.06.18 10.07.18 Ловеч / Lovech
"Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин" 28.06.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
,,Периодична доставка на горива: безоловен бензин А 95,бензин А 98 и дизелово гориво за МПС за нуждите на автомобилите на "МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти, на територията на Р. България. "Ви 28.06.18 10.07.18 София / Sofia

„Периодични доставки на твърди горива – въглища и брикети“

Външен ИН 9078578
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 512,00 BGN

„Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на „ИПЖЗ-Троян“ – филиал град Дряново”

Външен ИН 9078338
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

,,Периодична доставка на горива: безоловен бензин А 95,бензин А 98 и дизелово гориво за МПС за нуждите на автомобилите на „МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти, на територията на Р. България. „Ви

Външен ИН 9078333
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132000 09132100 09134200
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ-Самоков ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 500,00 BGN

„Периодични доставки на твърди горива – въглища и брикети“

Външен ИН 9078308
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 512,00 BGN

Избор на изпълнител за "Доставка на бензин, дизел и масла от бензиностанция находяща се на територията на гр.Велинград за нуждите на "ВКТВ ЕООД гр.Велинград".

Външен ИН 9078256
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВКТВ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“

Външен ИН 9078184
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200 09132000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев”, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Външен ИН 9077897
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 400,00 BGN

"Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на "ИПЖЗ-Троян" - филиал град Дряново”

Външен ИН 9077911
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин"

Външен ИН 9077842
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200 09132000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

,,Периодична доставка на горива: безоловен бензин А 95,бензин А 98 и дизелово гориво за МПС за нуждите на автомобилите на "МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти, на територията на Р. България. "Ви

Външен ИН 9077853
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132000 09132100 09134200
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ-Самоков ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 500,00 BGN