Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 949 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1695)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет на територията на Община Горна Оряховица за отоплителен сезон 2018/2019 г. " по обособени позиции:Обособена позиция №1: " Доставка на въглища "Обособена позиция №2: " Доставка на твърда дърве 07.11.18 12.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва:БЕНЗИН А 95 8800 л.ЕВРОДИЗЕЛ 13100 л 07.11.18 12.11.18 Сливен / Sliven
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ПГТЕ ”Хенри Форд ”, гр. София“. 05.11.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин. 02.11.18 09.11.18 Видин / Vidin
„Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Професионална гимназия по икономика/ПГИ/ - Карл Маркс, гр. Смолян“ 31.10.18 07.11.18 Смолян / Smolyan
"Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет на територията на Община Горна Оряховица за отоплителен сезон 2018/2019 г. " по обособени позиции:Обособена позиция №1: " Доставка на въглища "Обособена позиция №2: " Доставка на твърда дърве 31.10.18 07.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Държавна психиатрична болница-Карвуна 30.10.18 05.11.18 Добрич / Dobrich
„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ 30.10.18 06.11.18 Шумен / Shumen
„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ ЦПЗ- Хасково” ЕООД за 2019г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за 29.10.18 09.11.18 Хасково / Haskovo
„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2019г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата 29.10.18 09.11.18 Хасково / Haskovo

"Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет на територията на Община Горна Оряховица за отоплителен сезон 2018/2019 г. " по обособени позиции:Обособена позиция №1: " Доставка на въглища "Обособена позиция №2: " Доставка на твърда дърве

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 205,00 BGN

"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва:БЕНЗИН А 95 8800 л.ЕВРОДИЗЕЛ 13100 л

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 37 956,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ПГТЕ ”Хенри Форд ”, гр. София“.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

„Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Професионална гимназия по икономика/ПГИ/ - Карл Маркс, гр. Смолян“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет на територията на Община Горна Оряховица за отоплителен сезон 2018/2019 г. " по обособени позиции:Обособена позиция №1: " Доставка на въглища "Обособена позиция №2: " Доставка на твърда дърве

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 205,00 BGN

Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Държавна психиатрична болница-Карвуна

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 14 260,00 BGN

„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ ЦПЗ- Хасково” ЕООД за 2019г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2019г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN