Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 424 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1743)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка 18.01.19 21.01.19 Кърджали / Kardzhali
“Доставка на 25 тона тежко гориво за отопление за отоплителен сезон 2019 година за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-гр.Пловдив“. 15.01.19 18.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация. 14.01.19 17.01.19 София / Sofia
Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка 09.01.19 17.01.19 Кърджали / Kardzhali
“Доставка на 25 тона тежко гориво за отопление за отоплителен сезон 2019 година за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-гр.Пловдив“. 08.01.19 15.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 08.01.19 18.01.19 Варна / Varna
Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация. 04.01.19 11.01.19 София / Sofia
„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2019 година” разделена на две са 03.01.19 07.01.19 Пловдив / Plovdiv
"ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 – "Доставка на горива – бензин А 95 Н и дизелово гориво и гориво – смазочни материали за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска админис 03.01.19 07.01.19 Кюстендил / Kyustendil
„Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ 31.12.18 07.01.19 Добрич / Dobrich

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

“Доставка на 25 тона тежко гориво за отопление за отоплителен сезон 2019 година за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-гр.Пловдив“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

“Доставка на 25 тона тежко гориво за отопление за отоплителен сезон 2019 година за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-гр.Пловдив“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Доставка на масла и смазочни материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2019 година” разделена на две са

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 – "Доставка на горива – бензин А 95 Н и дизелово гориво и гориво – смазочни материали за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска админис

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 63 004,00 BGN

„Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN