Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 621 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1663)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид 18.09.18 21.09.18 Русе / Ruse
"Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Общинска администрация - Община Невестино - безоловен бензин А95Н ; дизелово моторно гориво и газ пропан – бутан ” 17.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ДГ гр.Чепеларе" 13.09.18 17.09.18 Смолян / Smolyan
„Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на СУ „Цанко Церковски“ за отоплителен сезон 2018/2019 година“ 13.09.18 21.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Кула за отоплителен сезон 2018/2019 год.“ 12.09.18 20.09.18 Видин / Vidin
„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид 11.09.18 18.09.18 Русе / Ruse
Доставка на гориво за отопление за сезон 2018 / 2019 г. на ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра 11.09.18 17.09.18 Силистра / Silistra
Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставката на твърдо гориво – дърва за огрев, въглища и пелети, което е необходимо за отоплителния сезон зима 2018г./ пролет 2019г за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, 10.09.18 12.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на дизелово гориво за отопление с тегловно съдържание на сяра не превишаващо 0,001 % / процента /, в административни сгради на „Електроразпределение Юг “ ЕАД в гр. Казанлък и гр. Смолян, по обособени позиции. 10.09.18 13.09.18 Пловдив / Plovdiv
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2018г. до 30.04.2019г. Подлежащите на доставка въглища следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- въглища 10.09.18 18.09.18 Пазарджик / Pazardzhik

„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид

Външен ИН 9080922
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливо поле
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 500,00 BGN

"Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Общинска администрация - Община Невестино - безоловен бензин А95Н ; дизелово моторно гориво и газ пропан – бутан ”

Външен ИН 9080858
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Невестино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ДГ гр.Чепеларе"

Външен ИН 9080746
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

„Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на СУ „Цанко Церковски“ за отоплителен сезон 2018/2019 година“

Външен ИН 9080742
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

„Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Кула за отоплителен сезон 2018/2019 год.“

Външен ИН 9080712
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000 09111100
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кула
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 040,00 BGN

„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид

Външен ИН 9080640
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливо поле
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 500,00 BGN

Доставка на гориво за отопление за сезон 2018 / 2019 г. на ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра

Външен ИН 9080625
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия по
стопанско управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставката на твърдо гориво – дърва за огрев, въглища и пелети, което е необходимо за отоплителния сезон зима 2018г./ пролет 2019г за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения,

Външен ИН 9080594
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на дизелово гориво за отопление с тегловно съдържание на сяра не превишаващо 0,001 % / процента /, в административни сгради на „Електроразпределение Юг “ ЕАД в гр. Казанлък и гр. Смолян, по обособени позиции.

Външен ИН 9080593
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение ЮГ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2018г. до 30.04.2019г. Подлежащите на доставка въглища следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- въглища

Външен ИН 9080557
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 410,00 BGN