Контакт

Обявления за Образование и учебна дейност

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 022 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 603)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служители на „ЧЕЗ България“ ЕАД 18.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организиране и провеждане на специализирани обучения 28.02.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Провеждане на обучения, свързани с повишаване на квалификацията в областта на IT служителите 28.02.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересованите институции 18.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Укрепване на капацитета на служителите от УО на ОПИК 2014–2020 г. и на служители от обща администрация на МИ. 12.02.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и инсталация на сървърни компоненти и технически устройства за нуждите на ефективен контрол на границите 11.02.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Провеждане на специализирано обучение на служителите 07.02.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДКИС-МВР 06.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на оборудване и софтуер, и интегриране към съществуваща система за видеонаблюдение на МВР за обработка, съхранение и анализ на видео информация и данни от най-малко 341 превозни средства“ 24.01.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура и оборудване, предмет на процедурата и описани в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на доставката е по предложение на участника в работни дни, не по-дълъг от 30 работни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да 28.01.19 05.02.19 Кюстендил / Kyustendil

Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служители на „ЧЕЗ България“ ЕАД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „ЧЕЗ България" ЕАД

Организиране и провеждане на специализирани обучения

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Очаквана цена: 106 302 BGN

Провеждане на обучения, свързани с повишаване на квалификацията в областта на IT служителите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на правосъдието
Очаквана цена: 20 104 BGN

Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересованите институции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавна агенция за закрила на детето
Очаквана цена: 161 665 BGN

Укрепване на капацитета на служителите от УО на ОПИК 2014–2020 г. и на служители от обща администрация на МИ.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на икономиката
Очаквана цена: 800 000 BGN

Доставка и инсталация на сървърни компоненти и технически устройства за нуждите на ефективен контрол на границите

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Комуникационни и
информационни системи - МВР
Очаквана цена: 814 916 BGN

Провеждане на специализирано обучение на служителите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Комуникационни и
информационни системи - МВР
Очаквана цена: 155 075 BGN

Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДКИС-МВР

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Комуникационни и
информационни системи - МВР
Очаквана цена: 161 020 BGN

„Доставка на оборудване и софтуер, и интегриране към съществуваща система за видеонаблюдение на МВР за обработка, съхранение и анализ на видео информация и данни от най-малко 341 превозни средства“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Дирекция Комуникационни и
информационни системи - МВР
Очаквана цена: 3 129 280 BGN

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура и оборудване, предмет на процедурата и описани в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на доставката е по предложение на участника в работни дни, не по-дълъг от 30 работни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД
Очаквана цена: 69 990 BGN