Контакт

Обявления за Образователни и учебно-тренировъчни услуги

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 784 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 579)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: „Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ 10.07.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: "Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ 29.06.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали 19.06.18 24.06.18 Пловдив / Plovdiv
"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс - Русе” ЕАД" 12.06.18 05.07.18 Русе / Ruse
Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Бояджийски работи”, с код по СППОО: 5820309, за придобиване на Втора квалификационна степен -Бояджия” 12.06.18 19.06.18 Плевен / Pleven
Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали 11.06.18 19.06.18 Пловдив / Plovdiv
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител за: "Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост свързани с разработване на обучеителни инструменти и експертизи по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Пр 08.06.18 18.06.18 Пловдив / Plovdiv
"Провеждане на обучения и супервизии/индивидуални и групови/ на Областния екип по приемна грижа - Шумен (ОЕПГ), обучения на членовете на Комисиите за детето и експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и индивидуални супервизии на приемните семейства с настанени в тях де 05.06.18 08.06.18 Шумен / Shumen
"Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по ключова компетентност на заети лица в СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров” ЕАД София" 05.06.18 27.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия за изпълн. на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01 по ОПИК 2014-2020 29.05.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет на поръчката: „Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ

Външен ИН 9078290
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80521000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на поръчката: "Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ

Външен ИН 9077906
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80521000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали

Външен ИН 9077442
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80300000 38437000 33696500 42122500
Краен срок: 24.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс - Русе” ЕАД"

Външен ИН 851258
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000 80580000 80533000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Бояджийски работи”, с код по СППОО: 5820309, за придобиване на Втора квалификационна степен -Бояджия”

Външен ИН 9077127
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 19.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

Периодична доставка на лабораторна стъклария и материали

Външен ИН 9077064
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80300000 38437000 33696500 42122500
Краен срок: 19.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител за: "Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост свързани с разработване на обучеителни инструменти и експертизи по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Пр

Външен ИН 9077040
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80521000
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Аграрен университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 535,00 BGN

"Провеждане на обучения и супервизии/индивидуални и групови/ на Областния екип по приемна грижа - Шумен (ОЕПГ), обучения на членовете на Комисиите за детето и експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и индивидуални супервизии на приемните семейства с настанени в тях де

Външен ИН 9076859
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80510000
Краен срок: 08.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 650,00 BGN

"Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по ключова компетентност на заети лица в СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров” ЕАД София"

Външен ИН 849937
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 27.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛИПБ Проф.Иван Киров ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 135 900,00 BGN

"Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия за изпълн. на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01 по ОПИК 2014-2020

Външен ИН 848889
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за защита на потребителите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 700 000,00 BGN