Контакт

Обявления за Образователни и учебно-тренировъчни услуги

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 833 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 584)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо 14.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА ПО КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ НА УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СХЕМОТЕХНИКА ЗА ПТГ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР.ВРАЦА. 11.09.18 18.09.18 Враца / Vratsa
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“ е необходимо д 30.08.18 13.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Провеждане на курсове по френски език 22.08.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка, чрез закупуване на преносими специализирани електронни системи за проследяване и дистанционно електронно обучение на ловни кучета – собственост на ТП „ДЛС-Тракия”, за нуждите на ловно-стопанската дейност на стопанството, обособени в следните по 21.08.18 24.08.18 Пловдив / Plovdiv
Организиране и провеждане на публ.събития, обучителни и практически семинари и работна дискусия по проект:„Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и практик 14.08.18 07.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ДКСБТ 14.08.18 03.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Обучения за (потенциални) бенефициенти с акцент върху: Биологично земеделие; Необлагодетелствани райони; Натура 2000; Възлагане на обществени поръчки; Намаляване на административната тежест за (потен 09.08.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИТЕ С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УО НА ПРСР, ДФЗ – РА И МИГ“ 09.08.18 18.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол 09.08.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо

Външен ИН 9080810
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА ПО КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ НА УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СХЕМОТЕХНИКА ЗА ПТГ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР.ВРАЦА.

Външен ИН 9080654
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80000000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПТГ Н.Й.ВАПЦАРОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 398,00 BGN

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“ е необходимо д

Външен ИН 9080255
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Провеждане на курсове по френски език

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80580000
Възложители: Софийска вода

„Доставка, чрез закупуване на преносими специализирани електронни системи за проследяване и дистанционно електронно обучение на ловни кучета – собственост на ТП „ДЛС-Тракия”, за нуждите на ловно-стопанската дейност на стопанството, обособени в следните по

Външен ИН 9079875
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38112100 80512000
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно
предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 990,00 BGN

Организиране и провеждане на публ.събития, обучителни и практически семинари и работна дискусия по проект:„Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и практик

Външен ИН 862775
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98000000 79951000 80522000 79952000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 891,00 BGN

Организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ДКСБТ

Външен ИН 862721
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80511000 80510000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна комисия по стоковите
борси и тържищата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 700,00 BGN

„Обучения за (потенциални) бенефициенти с акцент върху: Биологично земеделие; Необлагодетелствани райони; Натура 2000; Възлагане на обществени поръчки; Намаляване на административната тежест за (потен

Външен ИН 862080
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието,
храните и горите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400 000,00 BGN

„ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИТЕ С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УО НА ПРСР, ДФЗ – РА И МИГ“

Външен ИН 862069
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието,
храните и горите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500 000,00 BGN

Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол

Външен ИН 862060
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48810000 80500000 22100000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Главна
инспекция по труда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 352 000,00 BGN