Контакт

Обявления за Образование и учебна дейност

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 958 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 596)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо д 18.12.18 02.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър“ с четири обособени позиции 11.12.18 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Oрганизиране и провеждане на специфично обучение на лекари от „МБАЛ-Хасково“ АД по спешна медицинска помощ”. 10.12.18 15.01.19 Хасково / Haskovo
"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД" 05.12.18 27.12.18 Русе / Ruse
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо д 05.12.18 17.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с три обособени позиции 27.11.18 19.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ДКСБТ 22.11.18 14.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“ в две ОП. 21.11.18 17.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 15 обособени позиции” 19.11.18 07.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 19.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо д

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър“ с четири обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 146 000,00 BGN

„Oрганизиране и провеждане на специфично обучение на лекари от „МБАЛ-Хасково“ АД по спешна медицинска помощ”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 139 262,00 BGN

"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 500,00 BGN

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо д

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с три обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 103 993,00 BGN

Организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на ДКСБТ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 62 700,00 BGN

„Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“ в две ОП.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 24 490,00 BGN

„Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 15 обособени позиции”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 750 110,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 750 110,00 BGN