Контакт

Обявления за Образование и учебна дейност

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 878 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 588)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Провеждане на обучение по ключова компетентност - Област 2 – Общуване на чужди езици 11.10.18 02.11.18 Русе / Ruse
„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация“ 05.10.18 09.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на ДНСК 01.10.18 23.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на НАЦИД 01.10.18 26.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП“ 28.09.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП“ 28.09.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на ИС „Управление на привилегированите потребители в АМ“ 20.09.18 25.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Доставка на обзавеждане с демонстрационни макети и модели на учебните кабинети по теория на професията на Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин” град Радомир по проект „Нови възможности – качествено професионално обучение в транспорта” Национ 21.09.18 28.09.18 Перник / Pernik
Решение за откриване на процедура 03.09.18 Видин / Vidin
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо 14.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora

Провеждане на обучение по ключова компетентност - Област 2 – Общуване на чужди езици

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 250 000,00 BGN

Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на ДНСК

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 98 506,00 BGN

Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на НАЦИД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 135 600,00 BGN

„Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 572 000,00 BGN

„Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 330 000,00 BGN

„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на ИС „Управление на привилегированите потребители в АМ“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 760 000,00 BGN

“Доставка на обзавеждане с демонстрационни макети и модели на учебните кабинети по теория на професията на Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин” град Радомир по проект „Нови възможности – качествено професионално обучение в транспорта” Национ

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 880,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 206 200,00 BGN

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN