Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 676 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 368)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 14.01.19 17.01.19 Шумен / Shumen
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 07.01.19 14.01.19 Шумен / Shumen
„Изработване и доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Сектор Превенция и опазване на обществения ред в Община Ямбол и дейностите към Община Ямбол, Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хор 02.01.19 10.01.19 Ямбол / Yambol
Доставка на система за видеонаблюдение и охрана 21.12.18 15.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и монтаж на садкова система, понтон, преместваеми обекти и други ДМА за подобряване производствените характеристики на водоема и осигуряване на социални придобивки, безопасността, хигиената и условията на труд в язовир "Беброво", землище на с.Беб 14.12.18 07.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
“Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служители на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет“ 14.12.18 20.12.18 Варна / Varna
„Изработване и доставка на работно и униформено облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Община Сливен”, по четири обособени позиции 11.12.18 02.01.19 Сливен / Sliven
„Доставка на специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства за общинска администрация Видин по обособени позиции” 06.12.18 10.12.18 Видин / Vidin
“Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служители на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет“ 05.12.18 13.12.18 Варна / Varna
Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на фасади и изпълнение на мерки по енергийна ефективност на сградата, на учебен корпус, на Професионалната гимназия по механотехника, електротехника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ гр. Шуме 03.12.18 18.12.18 Шумен / Shumen

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

„Изработване и доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Сектор Превенция и опазване на обществения ред в Община Ямбол и дейностите към Община Ямбол, Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хор

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка на система за видеонаблюдение и охрана

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 120 536,00 BGN

Доставка и монтаж на садкова система, понтон, преместваеми обекти и други ДМА за подобряване производствените характеристики на водоема и осигуряване на социални придобивки, безопасността, хигиената и условията на труд в язовир "Беброво", землище на с.Беб

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 394 240,00 BGN

“Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служители на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 663,00 BGN

„Изработване и доставка на работно и униформено облекло за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Община Сливен”, по четири обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Доставка на специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства за общинска администрация Видин по обособени позиции”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 724,00 BGN

“Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служители на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 663,00 BGN

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на фасади и изпълнение на мерки по енергийна ефективност на сградата, на учебен корпус, на Професионалната гимназия по механотехника, електротехника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ гр. Шуме

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 103 833,00 BGN