Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 365 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 237)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на обществената поръчка е периодична доставка на работно и униформено облекло, обувки и лични предпазни средства за персонала, с оглед конкретните нужди на Медицински университет – Пловдив, разделен на две обособени позиции. 16.10.18 19.10.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при 15.10.18 19.10.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов” 15.10.18 19.10.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, аксесоари и обувни изделия за нуждите на ТП „ДГС Славейно” по обособени позиции 10.10.18 06.11.18 Смолян / Smolyan
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специални работно облекло, аксесоари и обувни изделия за нуждите на ТП „ДГС ДОСПАТ” по обособени позиции”. 09.10.18 02.11.18 Смолян / Smolyan
Предметът на обществената поръчка е периодична доставка на работно и униформено облекло, обувки и лични предпазни средства за персонала, с оглед конкретните нужди на Медицински университет – Пловдив, разделен на две обособени позиции. 09.10.18 16.10.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при 08.10.18 15.10.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов” 04.10.18 15.10.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на фланелки, шапки вълнени плетени, раници, маратонки, украса за полево облекло нов образец и пагони твърди и пагон-тунели твърди за ОВ, ВВС и ВМС по обособени позиции 17.09.18 22.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на обувни изделия 17.09.18 30.10.18 Стара Загора / Stara Zagora

Предметът на обществената поръчка е периодична доставка на работно и униформено облекло, обувки и лични предпазни средства за персонала, с оглед конкретните нужди на Медицински университет – Пловдив, разделен на две обособени позиции.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 16 653,00 BGN

„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 18 750,00 BGN

„Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло, аксесоари и обувни изделия за нуждите на ТП „ДГС Славейно” по обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специални работно облекло, аксесоари и обувни изделия за нуждите на ТП „ДГС ДОСПАТ” по обособени позиции”.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 097,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е периодична доставка на работно и униформено облекло, обувки и лични предпазни средства за персонала, с оглед конкретните нужди на Медицински университет – Пловдив, разделен на две обособени позиции.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 16 653,00 BGN

„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 18 750,00 BGN

Доставка на фланелки, шапки вълнени плетени, раници, маратонки, украса за полево облекло нов образец и пагони твърди и пагон-тунели твърди за ОВ, ВВС и ВМС по обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 072 589,00 BGN

Доставка на обувни изделия

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 559 000,00 BGN