Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 761 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 377)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание 12.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС. 12.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали 28.02.19 25.03.19 Варна / Varna
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП "ДГС-Борино" 01.03.19 22.03.19 Смолян / Smolyan
Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание 28.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия 27.02.19 21.03.19 Пловдив / Plovdiv
Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС. 27.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище” 27.02.19 22.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД 27.02.19 22.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на защитни обувки половинки 19.02.19 22.03.19 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Народно събрание на Република България
Очаквана цена: 31 000 BGN

Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Провадия
Очаквана цена: 96 000 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП "ДГС-Борино"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие - Териториално поделение Държавно горско стопанство - Борино
Очаквана цена: 6 000 BGN

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Народно събрание на Република България
Очаквана цена: 31 000 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена: 2 000 BGN

Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян,Териториално поделение Държавно горско стопанство Панагюрище
Очаквана цена: 4 000 BGN

Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Очаквана цена: 42 000 BGN

Доставка на защитни обувки половинки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Очаквана цена: 56 500 BGN