Контакт

Обявления за Охранителни Услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за обществени поръчки и търгове за предоставяне на Охранителни Услуги, физическа охрана, въоръжена охрана, СОТ, СОД. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 064 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 707)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на п/ст „Мелта“ 12.09.18 20.09.18 Плевен / Pleven
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД 27.08.18 29.08.18 Благоевград / Blagoevgrad
"ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ" 24.08.18 17.09.18 Бургас / Burgas
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА БИОСТРОЙ ЕООД 17.08.18 24.08.18 Благоевград / Blagoevgrad
Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в обекти, собственост на „ МБАЛ -Благоевград” АД, както и 24- часово видео наблюдение в определени сгради 17.08.18 20.08.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152“ 13.08.18 17.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив 13.08.18 18.09.18 Пловдив / Plovdiv
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил 07.08.18 18.09.18 Кюстендил / Kyustendil
"Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище".Позиция №1 - „Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпад 08.08.18 13.08.18 Търговище / Targovishte
Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в обекти, собственост на „ МБАЛ -Благоевград” АД, както и 24- часово видео наблюдение в определени сгради 08.08.18 16.08.18 Благоевград / Blagoevgrad

„Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на п/ст „Мелта“

Външен ИН 9080684
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови
експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД

Външен ИН 9080081
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 29.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИОСТРОЙ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"

Външен ИН 864416
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 481 666,00 BGN

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА БИОСТРОЙ ЕООД

Външен ИН 9079789
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИОСТРОЙ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в обекти, собственост на „ МБАЛ -Благоевград” АД, както и 24- часово видео наблюдение в определени сгради

Външен ИН 9079783
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000
Краен срок: 20.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за
активно лечение - Благоевград АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

„Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152“

Външен ИН 862567
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за
приходите - ТД на НАП Велико
Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 76 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив

Външен ИН 862430
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителят на НОИ чрез
директора на ТП на НОИ – Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 117 000,00 BGN

Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил

Външен ИН 861471
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция пътна инфраструктура -
Областно пътно управление -
Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 129 360,00 BGN

"Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище".Позиция №1 - „Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпад

Външен ИН 9079440
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79940000
Краен срок: 13.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация
ООД Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в обекти, собственост на „ МБАЛ -Благоевград” АД, както и 24- часово видео наблюдение в определени сгради

Външен ИН 9079429
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000
Краен срок: 16.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрфилна болница заактивно
лечение - Благоевград АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN