Контакт

Обявления за Охранителни услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за обществени поръчки и търгове за предоставяне на Охранителни Услуги, физическа охрана, въоръжена охрана, СОТ, СОД. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 556 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1256)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на кредитна институция за предоставяне на платежни и свързани услуги 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин 08.03.19 13.03.19 Видин / Vidin
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин 27.02.19 08.03.19 Видин / Vidin
Проектиране и изграждане на локална система за видеонаблюдение на сграда гр.Смолян 27.02.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Охрана на училища и детски градини на територията на СО-Район Връбница 26.02.19 06.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментна поддръжка на охранителни системи, системи за видеонаблюдение 22.02.19 25.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на складове с военно-временни запаси (ВВЗ) за срок от 3 (три) години 22.02.19 25.03.19 16:45 София / Sofia
Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови охранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 19.02.19 22.03.19 17:00 Варна / Varna
Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД - Русе 18.02.19 18.03.19 Русе / Ruse
Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София 18.02.19 13.03.19 София / Sofia

Избор на кредитна институция за предоставяне на платежни и свързани услуги

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин
Очаквана цена: 60 000 BGN

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин
Очаквана цена: 60 000 BGN

Проектиране и изграждане на локална система за видеонаблюдение на сграда гр.Смолян

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД
Очаквана цена: 8 000 BGN

Охрана на училища и детски градини на територията на СО-Район Връбница

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СО район Връбница
Очаквана цена: 143 500 BGN

Абонаментна поддръжка на охранителни системи, системи за видеонаблюдение

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Стара Загора
Очаквана цена: 13 000 BGN

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на складове с военно-временни запаси (ВВЗ) за срок от 3 (три) години

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Очаквана цена: 0 EUR

Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови охранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Очаквана цена: 0 EUR

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД - Русе

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена: 3 000 000 BGN

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавно предприятие Българогермански център за професионално обучение
Очаквана цена: 83 000 BGN