Контакт

Обявления за Охранителни услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за обществени поръчки и търгове за предоставяне на Охранителни Услуги, физическа охрана, въоръжена охрана, СОТ, СОД. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 517 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1052)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД 13.05.19 20.05.19 Варна / Varna
Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос 03.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД 24.04.19 07.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно обслужване на системи за сигнално- охранителна техника (СОТ) и извършване на охрани с технически средства в Административна сграда, п/ст „Банско” и п/ст „Петрич” към МЕР Благоевград 23.04.19 14.05.19 Благоевград / Blagoevgrad
Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1 23.04.19 30.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника за нуждите на ТП „ДГС Белово“ за срок от 24 месеца“ 23.04.19 23.05.19 16:00 Пазарджик / Pazardzhik
Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника за нуждите на ТП "ДГС Белово" 18.04.19 23.05.19 Пазарджик / Pazardzhik
„Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ на административната сграда, в която се помещават ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“ за срок от 24 месеца“ 19.04.19 21.05.19 17:00 Кюстендил / Kyustendil
Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ на административната сграда, в която се помещават ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“ 16.04.19 21.05.19 Кюстендил / Kyustendil
Изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект:Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня 18.04.19 09.05.19 Кюстендил / Kyustendil

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител “Пристанище Варна” ЕАД

Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Айтос
Очаквана цена 85 180 BGN

Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД
Очаквана цена 69 996 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално- охранителна техника (СОТ) и извършване на охрани с технически средства в Административна сграда, п/ст „Банско” и п/ст „Петрич” към МЕР Благоевград

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БЛАГОЕВГРАД
Очаквана цена 920 BGN

Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1а, и прилежащ паркинг на ул. „Съборна“ № 1

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на туризма
Очаквана цена 58 000 BGN

„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника за нуждите на ТП „ДГС Белово“ за срок от 24 месеца“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение „Държавно горско стопанство Белово“ към „ЮЗДП“ ДП
Очаквана цена 7 944 BGN

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника за нуждите на ТП "ДГС Белово"

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно горско стопанство Белово към ЮЗДП ДП
Очаквана цена 7 944 BGN

„Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ на административната сграда, в която се помещават ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“ за срок от 24 месеца“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно ловно стопанство „Осогово“, териториално поделение на ЮЗДП ДП
Очаквана цена 44 000 BGN

Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ на административната сграда, в която се помещават ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно ловно стопанство Осогово Териториално поделение на ЮЗДП ДП
Очаквана цена 44 000 BGN

Изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект:Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Дупница
Очаквана цена 73 000 BGN