Контакт

Обявления за Околна среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 853 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 186)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Оценка на радиационния риск от тритий, освободен в атмосферата и река Дунав, при нормална експлоатация на АЕЦ Козлодуй - верификация на дозовите модели, базирани на платформа PC CREAM 13.12.18 10.01.19 Враца / Vratsa
„Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води”. 05.12.18 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“. 04.12.18 06.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 19.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за услуга с предмет: „Експертна помощ по подобряване на природозащитния статус на лешоядни птици - за периода на проекта и ек 13.11.18 21.11.18 Враца / Vratsa
Определяне на мястото на практически пълно смесване на отпадъчни води от Топъл канал 1 и Топъл канал 2 с тези на р. Дунав по отношение на показател температура, включително определяне на 12.11.18 04.12.18 Враца / Vratsa
Решение за откриване на процедура 12.11.18 Враца / Vratsa
„Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота“ 05.11.18 10.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 05.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Оценка на радиационния риск от тритий, освободен в атмосферата и река Дунав, при нормална експлоатация на АЕЦ Козлодуй - верификация на дозовите модели, базирани на платформа PC CREAM

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 115 000,00 BGN

„Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за услуга с предмет: „Експертна помощ по подобряване на природозащитния статус на лешоядни птици - за периода на проекта и ек

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 700,00 BGN

Определяне на мястото на практически пълно смесване на отпадъчни води от Топъл канал 1 и Топъл канал 2 с тези на р. Дунав по отношение на показател температура, включително определяне на

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

„Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 291 666,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 291 666,00 BGN