Контакт

Обявления за Услуги, свързани с околната среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 805 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 181)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 14.09.18 17.09.18 Враца / Vratsa
„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София” 13.09.18 18.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 07.09.18 14.09.18 Враца / Vratsa
„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София” 04.09.18 12.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Цялостна предварителна оценка на въздействието на Наредба за отпадъците от обувки и текстил“ 04.09.18 07.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Цялостна предварителна оценка на въздействието на Наредба за отпадъците от обувки и текстил“ 27.08.18 03.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за срок от 12 (дванадесет) месеца след сключване на договор. Обектите, както и съпровождащите ги дейности 24.08.18 27.08.18 Пловдив / Plovdiv
Вземане на проби и изпитване на подземни води на обект от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД 21.08.18 03.09.18 Бургас / Burgas
Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за срок от 12 (дванадесет) месеца след сключване на договор. Обектите, както и съпровождащите ги дейности 17.08.18 24.08.18 Пловдив / Plovdiv
„Мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води на обект РДНО с. Цалапица, мониторинг на подземни води от 2 бр. тръбни кладенци на РДНО с. Цалапица, мониторинг на подземни води от 54 бр. тръбни кладенци на територията на Община Пловдив и измерва 16.08.18 20.08.18 Пловдив / Plovdiv

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Външен ИН 9080838
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90733000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”

Външен ИН 9080765
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90742300
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Външен ИН 9080532
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90733000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”

Външен ИН 9080431
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90742300
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

„Цялостна предварителна оценка на въздействието на Наредба за отпадъците от обувки и текстил“

Външен ИН 9080427
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда
и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

„Цялостна предварителна оценка на въздействието на Наредба за отпадъците от обувки и текстил“

Външен ИН 9080135
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда
и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за срок от 12 (дванадесет) месеца след сключване на договор. Обектите, както и съпровождащите ги дейности

Външен ИН 9080056
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713100
Краен срок: 27.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Вземане на проби и изпитване на подземни води на обект от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Външен ИН 9079889
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90730000 90733700
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 756,00 BGN

Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за срок от 12 (дванадесет) месеца след сключване на договор. Обектите, както и съпровождащите ги дейности

Външен ИН 9079786
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713100
Краен срок: 24.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води на обект РДНО с. Цалапица, мониторинг на подземни води от 2 бр. тръбни кладенци на РДНО с. Цалапица, мониторинг на подземни води от 54 бр. тръбни кладенци на територията на Община Пловдив и измерва

Външен ИН 9079715
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731000 90731400 90733100
Краен срок: 20.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 708,00 BGN