Контакт

Обявления за Околна среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 875 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 188)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Идентифициране и определяне на активни и потенциални заливни равнини по течението на р. Янтра 07.03.19 18.03.19 Плевен / Pleven
Изработване на План за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом" 27.02.19 20.03.19 Русе / Ruse
Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС 26.02.19 01.03.19 Бургас / Burgas
Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на Община Несебър 19.02.19 26.02.19 Бургас / Burgas
Почистване и осигуряване на проводимост на речни корита в урбанизираната територия на с. Черково, общ. Карнобат. 15.02.19 19.02.19 Бургас / Burgas
Почистване и осигуряване на проводимост на речни корита на с. Черково, общ. Карнобат. 06.02.19 14.02.19 Бургас / Burgas
„Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции: 28.01.19 19.02.19 Бургас / Burgas
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, с включени две обособени позиции 18.01.19 25.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Идентифициране и определяне на активни и потенциални заливни равнини по течението на р. Янтра

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Басейнова дирекция Дунавкси район
Очаквана цена: 66 820 BGN

Изработване на План за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСКИ ЛОМ
Очаквана цена: 114 088 BGN

Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Несебър
Очаквана цена: 70 000 BGN

Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на Община Несебър

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Несебър
Очаквана цена: 70 000 BGN

Почистване и осигуряване на проводимост на речни корита в урбанизираната територия на с. Черково, общ. Карнобат.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Карнобат
Очаквана цена: 45 000 BGN

Почистване и осигуряване на проводимост на речни корита на с. Черково, общ. Карнобат.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Карнобат
Очаквана цена: 45 000 BGN

„Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции:

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Бургас
Очаквана цена: 103 633 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Несебър

Решение за откриване на процедура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министeрство на околната среда
и водите
Очаквана цена: 874 921 BGN

Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, с включени две обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министeрство на околната среда
и водите
Очаквана цена: 874 921 BGN