Контакт

Обявления за Околна среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 831 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 184)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 01.11.18 05.11.18 Враца / Vratsa
Проучване на причините и пътищата за замърсяване с уран на подземните води в област Хасково 30.10.18 01.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 25.10.18 01.11.18 Враца / Vratsa
Предметът на поръчката е: „Проучване на причините и пътищата за замърсяване с уран на подземните води в област Хасково“ 22.10.18 29.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Разработване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на одобрената Актуализирана стратегическа шумова карта 09.10.18 15.10.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Разработване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на одобрената Актуализирана стратегическа шумова карта 27.09.18 08.10.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г.“ 12.09.18 17.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 14.09.18 17.09.18 Враца / Vratsa
„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София” 13.09.18 18.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка 10.09.18 Варна / Varna, Добрич / Dobrich, Бургас / Burgas

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Проучване на причините и пътищата за замърсяване с уран на подземните води в област Хасково

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Предметът на поръчката е: „Проучване на причините и пътищата за замърсяване с уран на подземните води в област Хасково“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

„Разработване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на одобрената Актуализирана стратегическа шумова карта

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

„Разработване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на одобрената Актуализирана стратегическа шумова карта

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г.“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране