Контакт

Обявления за Услуги, свързани с околната среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 771 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 178)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“ 10.07.18 12.07.18 Варна / Varna
Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови 09.07.18 17.07.18 Пловдив / Plovdiv
Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови 09.07.18 17.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“ 09.07.18 11.07.18 Варна / Varna
"Почистване на дерета, канали и речни корита в община Добричка" 29.06.18 02.07.18 Добрич / Dobrich
"Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район" 29.06.18 06.07.18 Варна / Varna
Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване натиска и въздействието на минната дейност върх 28.06.18 02.07.18 Варна / Varna
"Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна (чрез провеждане на проучвателен мониторинг на риби, за определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск, с цел опазване на размножаването на рибнит 25.06.18 28.06.18 Благоевград / Blagoevgrad
Поддържане на проводимостта на речните корита и деретата, преминаващи през населените места на територията на община Добричка за срок от една година от влизане в сила на договора или до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Условно дейностите за изпъ 21.06.18 29.06.18 Добрич / Dobrich
Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване натиска и въздействието на минната дейност върх 20.06.18 27.06.18 Варна / Varna

„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“

Външен ИН 9078307
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711200
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови

Външен ИН 9078249
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731000 90731400 90733100
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 708,00 BGN

Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови

Външен ИН 9078248
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731000 90731400 90733100
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 708,00 BGN

„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“

Външен ИН 9078230
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711200
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Почистване на дерета, канали и речни корита в община Добричка"

Външен ИН 9077937
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90721800
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район"

Външен ИН 9077893
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711200
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване натиска и въздействието на минната дейност върх

Външен ИН 9077856
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90715200
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна (чрез провеждане на проучвателен мониторинг на риби, за определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск, с цел опазване на размножаването на рибнит

Външен ИН 9077694
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Западнобеломорски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 666,00 BGN

Поддържане на проводимостта на речните корита и деретата, преминаващи през населените места на територията на община Добричка за срок от една година от влизане в сила на договора или до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Условно дейностите за изпъ

Външен ИН 9077572
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90721800
Краен срок: 29.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване натиска и въздействието на минната дейност върх

Външен ИН 9077506
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90715200
Краен срок: 27.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN