Контакт

Обявления за Околна среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 910 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 191)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ 24.04.19 07.05.19 Бургас / Burgas
Почистване просека на извод „Преливник“, захранващ язовир „Ясна Поляна“ 17.04.19 02.05.19 Бургас / Burgas
Разработване на План за устойчива енергия и климат 15.04.19 20.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разработване на план за устойчива енергия и климат за периода 2021—2030 г. 17.04.19 20.05.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище устрем 10.04.19 17.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“ с 2 обособени позиции 15.04.19 17.05.19 17:00 Хасково / Haskovo
Извършване на анализ на диоксини и диоксиноподобни съединения в седименти съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители 09.04.19 13.05.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота 09.04.19 13.05.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители 09.04.19 13.05.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота 05.04.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости към Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен
Очаквана цена 6 400 BGN

Почистване просека на извод „Преливник“, захранващ язовир „Ясна Поляна“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ВиК Бургас

Разработване на План за устойчива енергия и климат

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Столична община
Очаквана цена 260 000 BGN

Разработване на план за устойчива енергия и климат за периода 2021—2030 г.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Столична община
Очаквана цена 260 000 BGN

Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище устрем

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Еко Антрацит ЕАД
Очаквана цена 99 864 BGN

Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“ с 2 обособени позиции

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Еко Антрацит“ ЕАД
Очаквана цена 99 864 BGN

Извършване на анализ на диоксини и диоксиноподобни съединения в седименти съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Изпълнителна агенция по околна среда
Очаквана цена 300 000 BGN

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Изпълнителна агенция по околна среда
Очаквана цена 1 021 666 BGN

Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Изпълнителна агенция по околна среда
Очаквана цена 5 000 000 BGN

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Изпълнителна агенция по околна среда
Очаквана цена 1 021 666 BGN