Контакт

Обявления за Осветителни уреди

Тук виждате обществени поръчки и търгове за производство и доставка на осветителни тела за всякакви нужди. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 239 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1324)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 16.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 11.01.19 15.01.19 Хасково / Haskovo
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Иск 11.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 08.01.19 15.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 г.” 04.01.19 08.01.19 Шумен / Shumen
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 04.01.19 11.01.19 Хасково / Haskovo
"Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и поделения" с 4 об. позиции, както следва:- Обособена позиция №1 “Периодична проверка и техническо поддържане на 04.01.19 15.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград – 2019 г." 04.01.19 09.01.19 Кърджали / Kardzhali
„Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, предпазна ограда и осветление в кв. Ботунец, район „Кремиковци“, гр. София“ 28.12.18 02.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 г.” 28.12.18 04.01.19 Шумен / Shumen

Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Иск

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 г.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и поделения" с 4 об. позиции, както следва:- Обособена позиция №1 “Периодична проверка и техническо поддържане на

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 200,00 BGN

Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград – 2019 г."

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, предпазна ограда и осветление в кв. Ботунец, район „Кремиковци“, гр. София“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 269 810,00 BGN

Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 г.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 833,00 BGN