Контакт

Обявления за Осветителни уреди

Тук виждате обществени поръчки и търгове за производство и доставка на осветителни тела за всякакви нужди. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 509 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 351)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката са периодични доставки на осветителни тела по предварителна заявка за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“ и Община Карнобат през 2018 – 2019 г. Място на изпълнение на поръчката: складовет 31.10.18 08.11.18 Бургас / Burgas
Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.186 и сл. от ЗОП за избор на изпълнител, по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша 31.10.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции 30.10.18 06.11.18 Бургас / Burgas
„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ 26.10.18 07.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.186 и сл. от ЗОП за избор на изпълнител, по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша 23.10.18 31.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции 19.10.18 29.10.18 Бургас / Burgas
“Доставка на електроматериали и LED осветители” 17.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище 15.10.18 08.11.18 Пазарджик / Pazardzhik
Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр.Котел, по четири обособени позиции 12.10.18 09.11.18 Сливен / Sliven
„Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“ 11.10.18 15.10.18 Добрич / Dobrich

Предмет на поръчката са периодични доставки на осветителни тела по предварителна заявка за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“ и Община Карнобат през 2018 – 2019 г. Място на изпълнение на поръчката: складовет

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 816,00 BGN

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.186 и сл. от ЗОП за избор на изпълнител, по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 200,00 BGN

„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 282,00 BGN

„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 64 500,00 BGN

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл.186 и сл. от ЗОП за избор на изпълнител, по две обособени позиции, с предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 200,00 BGN

„Доставка на помощни средства за контрол и оборудване за претегляне“ в девет обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 282,00 BGN

“Доставка на електроматериали и LED осветители”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр.Котел, по четири обособени позиции

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 685 967,00 BGN

„Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 270,00 BGN