Контакт

Обявления за Осветителни уреди

Тук виждате обществени поръчки и търгове за производство и доставка на осветителни тела за всякакви нужди. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 600 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1360)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Наименованието на поръчката е "Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец" 15.03.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление 14.03.19 18.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане, включително офис обзавеждане и мебелировка за нуждите на Община Карнобат 12.03.19 15.03.19 Бургас / Burgas
Доставка на стълбове за парково осветление за нуждите на Община Пловдив 11.03.19 14.03.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на ел. материали за улично и парково осветление на територията на Община Лом 11.03.19 14.03.19 Монтана / Montana
Обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Угърчин за 2019 година" 11.03.19 14.03.19 Ловеч / Lovech
Модернизация на улично осветление в Община Златоград 07.03.19 11.03.19 Смолян / Smolyan
Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на община Аврен 06.03.19 11.03.19 Варна / Varna
Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали 28.02.19 25.03.19 Варна / Varna
Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание 28.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Наименованието на поръчката е "Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Технически университет - София
Очаквана цена: 258 772 BGN

Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Свищов
Очаквана цена: 150 000 BGN

Изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане, включително офис обзавеждане и мебелировка за нуждите на Община Карнобат

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Карнобат
Очаквана цена: 69 000 BGN

Доставка на стълбове за парково осветление за нуждите на Община Пловдив

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Пловдив
Очаквана цена: 70 000 BGN

Доставка на ел. материали за улично и парково осветление на територията на Община Лом

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Лом
Очаквана цена: 58 333 BGN

Обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Угърчин за 2019 година"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Угърчин
Очаквана цена: 69 990 BGN

Модернизация на улично осветление в Община Златоград

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Златоград
Очаквана цена: 80 823 BGN

Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на община Аврен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Аврен
Очаквана цена: 70 000 BGN

Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Провадия
Очаквана цена: 96 000 BGN

Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Народно събрание на Република
България
Очаквана цена: 50 000 BGN