Контакт

Обявления за Отопление, климатизация и вентилация

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на системи за отопление, климатична техника, вентилатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 623 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 963)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима 13.07.18 17.07.18 Ловеч / Lovech
”Доставка и монтаж на климатична и хладилна техника ", разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на климатична техника“ и Обособена позиция №2 – „Доставка на хладилна техника“ 13.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гаран 10.07.18 12.07.18 Кюстендил / Kyustendil
Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца 04.07.18 11.07.18 Сливен / Sliven
Предмет на поръчката: "Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление в административните сгради на офиси за обслужване Разград, Силистра и Шумен при ТД на НАП Варна" 04.07.18 09.07.18 Варна / Varna
"I-ви етап "Строителни работи по част "Отопление, ветнилация и климатизация" на обект "Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УП 03.07.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка чрез закупуване и монтаж на 3 /три/ броя климатици за нуждите на ТП ДГС Дупница“ 03.07.18 06.07.18 Кюстендил / Kyustendil
Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима 02.07.18 12.07.18 Ловеч / Lovech
”Доставка и монтаж на климатична и хладилна техника ", разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка и монтаж на климатична техника" и Обособена позиция №2 - "Доставка на хладилна техника" 29.06.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции"Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гарант 28.06.18 09.07.18 Кюстендил / Kyustendil

Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима

Външен ИН 9078450
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50720000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 600,00 BGN

”Доставка и монтаж на климатична и хладилна техника ", разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на климатична техника“ и Обособена позиция №2 – „Доставка на хладилна техника“

Външен ИН 9078458
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42500000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 140,00 BGN

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гаран

Външен ИН 9078282
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39717200 30200000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 136,00 BGN

Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца

Външен ИН 9078083
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятиеДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

Предмет на поръчката: "Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление в административните сгради на офиси за обслужване Разград, Силистра и Шумен при ТД на НАП Варна"

Външен ИН 9078067
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000 50720000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

"I-ви етап "Строителни работи по част "Отопление, ветнилация и климатизация" на обект "Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УП

Външен ИН 9078052
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 42520000 45331000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 187 000,00 BGN

„Доставка чрез закупуване и монтаж на 3 /три/ броя климатици за нуждите на ТП ДГС Дупница“

Външен ИН 9078007
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42512200
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима

Външен ИН 9077954
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50720000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 600,00 BGN

”Доставка и монтаж на климатична и хладилна техника ", разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка и монтаж на климатична техника" и Обособена позиция №2 - "Доставка на хладилна техника"

Външен ИН 9077936
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42500000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 140,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции"Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гарант

Външен ИН 9077828
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39717200 30200000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 136,00 BGN