Контакт

Обявления за Отопление, климатизация и вентилация

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на системи за отопление, климатична техника, вентилатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 739 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1774)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление, при необходимост за ТД на НАП Бургас, гр. Бургас и УБ гр. Поморие 09.05.19 14.05.19 Югоизточен / Yugoiztochen
Изработка и доставка на конструктивни елементи на варогасителен барабан 09.05.19 20.05.19 Русе / Ruse
Основен ремонт на два броя изсушители за нуждите на "Софийска вода" ЕАД 08.05.19 13.05.19 16:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка ,чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” 07.05.19 12.05.19 Бургас / Burgas
Оферти за сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 25.04.19 10.05.19 17:00 Варна / Varna
Доставка и монтаж на климатици сплит система за нуждите на ВМА и подчинените структури 25.04.19 15.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на 3 броя климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик 24.04.19 02.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Инсталации за захранване с топлинна енергия от съществуващи източници на сградите, обслужвани от Управление "Общостанционни дейности и обекти", собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП „Радиоактивни отпадъци”. 24.04.19 20.05.19 Враца / Vratsa
Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС Миджур 23.04.19 07.05.19 Видин / Vidin
Доставка и монтаж на оборудване 22.04.19 02.05.19 Габрово / Gabrovo

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление, при необходимост за ТД на НАП Бургас, гр. Бургас и УБ гр. Поморие

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Национална агенция за приходите
Очаквана цена 10 000 BGN

Изработка и доставка на конструктивни елементи на варогасителен барабан

Вид обявление Комбинирано обявление
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация Русе ЕАД

Основен ремонт на два броя изсушители за нуждите на "Софийска вода" ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Софийска вода" ЕАД

Доставка ,чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец”

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Югоизточно държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Звездец
Очаквана цена 3 950 BGN

Оферти за сезонна абонаментна поддръжка на хладилна техника за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Булгартрансгаз" ЕАД

Доставка и монтаж на климатици сплит система за нуждите на ВМА и подчинените структури

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Военномедицинска академия /ВМА/
Очаквана цена 69 990 BGN

Доставка и монтаж на 3 броя климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Очаквана цена 2 346 BGN

Инсталации за захранване с топлинна енергия от съществуващи източници на сградите, обслужвани от Управление "Общостанционни дейности и обекти", собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП „Радиоактивни отпадъци”.

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС Миджур

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СЗДП ТП ДГС Миджур
Очаквана цена 3 000 BGN

Доставка и монтаж на оборудване

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Габрово
Очаквана цена 5 000 BGN