Контакт

Обявления за Отопление, климатизация и вентилация

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на системи за отопление, климатична техника, вентилатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 913 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 992)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „ Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник“.Обособена позиция № 2: „Подмяна на 4 бр. абонатни станции 17.09.18 21.09.18 Перник / Pernik
„Обслужване и поддръжка на отоплителни инсталации в ЛЦ за ОВД Варна“ - Предметът на поръчката се състои в обслужване и поддръжка на отоплителни инсталации в ЛЦ за ОВД Варна, вкл. и на ТРЛК „Върбица“ в съответствие с изискванията на Наредба за устройствот 07.09.18 19.09.18 София / Sofia
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол. Изпълнението на поръ 05.09.18 13.09.18 Ямбол / Yambol
„Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „ Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник“.Обособена позиция № 2: „Подмяна на 4 бр. абонатни станции 05.09.18 14.09.18 Перник / Pernik
„Доставка и изграждане на VRF система за централна климатизация” 05.09.18 21.09.18 Северен централен / Severen tsentralen
Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на „Електроразпределение Юг" EАД в градовете Бургас, Ямбол, Ст.Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и Сливен за отоплителен сезон 2018-2019 год. 31.08.18 17.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за нуждите на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево по три обособени позиции: 30.08.18 20.09.18 Габрово / Gabrovo
Доставка на филтърни елементи за филтрация на входящ въздух, предназначени за газова турбина в Когенерация ЕВН България Топлофикация ЕАД 30.08.18 03.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка и монтаж на климатици за детски градини, детска ясла и Общинска библиотека-Свиленград” 27.08.18 04.09.18 Хасково / Haskovo
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи 27.08.18 20.09.18 Хасково / Haskovo

„Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „ Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник“.Обособена позиция № 2: „Подмяна на 4 бр. абонатни станции

Външен ИН 9080841
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44600000 45331100
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

„Обслужване и поддръжка на отоплителни инсталации в ЛЦ за ОВД Варна“ - Предметът на поръчката се състои в обслужване и поддръжка на отоплителни инсталации в ЛЦ за ОВД Варна, вкл. и на ТРЛК „Върбица“ в съответствие с изискванията на Наредба за устройствот

Външен ИН 9080536
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50720000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Ръководство на въздушното
движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителен котел и газова горелка за отопление на административната сграда на ТП на НОИ –Ямбол. Изпълнението на поръ

Външен ИН 9080482
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44621200
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на
Национален осигурителен
институт- Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 500,00 BGN

„Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „ Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник“.Обособена позиция № 2: „Подмяна на 4 бр. абонатни станции

Външен ИН 9080515
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44600000 45331100
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

„Доставка и изграждане на VRF система за централна климатизация”

Външен ИН 9080458
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42512000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 187 000,00 BGN

Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на „Електроразпределение Юг" EАД в градовете Бургас, Ямбол, Ст.Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и Сливен за отоплителен сезон 2018-2019 год.

Външен ИН 9080294
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

„Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за нуждите на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево по три обособени позиции:

Външен ИН 865347
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37400000 30000000 39717200
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 103,00 BGN

Доставка на филтърни елементи за филтрация на входящ въздух, предназначени за газова турбина в Когенерация ЕВН България Топлофикация ЕАД

Външен ИН 9080277
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42514310
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Топлофикация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

„Доставка и монтаж на климатици за детски градини, детска ясла и Общинска библиотека-Свиленград”

Външен ИН 9080133
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 208,00 BGN

Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Хасково, включително осигуряване на резервни части и консумативи

Външен ИН 864531
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 42512500
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен
институт - Териториално
поделение - Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN